Jumala antaa meille etsikkoaikoja, Luukas 4:23-30

Sana etsikkoaika on sen verran harvinainen, että on hyvä tarkastella sen merkitystä. Nykyisin kuulemme sanaa käytettävän aivan tavallisten asioiden yhteydessä. Esimerkiksi urheilun parissa voimme kuulla toimittajan arvion käynnissä olevasta Formula 1 -kaudesta seuraavasti:

Mercedes ja Valtteri Bottas ovat hyvää vauhtia hyödyntämässä omat mahdollisuutensa voittaa maailmanmestaruus. Ferrarin etsikkoaika on nyt”.

Raamatusta peräisin oleva termi on siirtynyt arkiseen kielenkäyttöön ja sillä tarkoitetaan ajanjaksoa, jonka jälkeen mahdollisuus tai tilaisuus onnistua on peruuttamattomasti ohitse. Etsikkoajan kuluessa on siis toimittava!

Etsikkoaika esiintyy suomenkielisessä Uudessa testamentissa ainoastaan Luukkaan evankeliumissa. Se tulee Suomen kieleen Raamatun alkutekstistä, eli kreikan sanoista τν καιρν τς πισκοπς. Sananmukaisesti lyhyt lause tarkoittaa ”lähestymisen aikaa”.

Kun Jeesus puhui kahdesta profeetasta Eliasta ja Elisasta, hän viittaa aikaan jolloin Israelin kansa oli kääntynyt pois Jumalasta. Jumala lähestyi Israelia näiden kahden profeetan kautta. Israelin kunikaana oli tuolloin Ahab, joka ei kuunnellut profeettojen kehotuksia lopettaa epäjumalanpalvonta. Jos he olisivat kääntyneet Jumalan puoleen, kuivuus olisi loppunut ja he olisivat saaneet puhdistuksen spitaalista.

Kun he eivät ymmärtäneet etsikkoaikaansa, silloin Jumalan siunauksen saivat muut kuin israelilaiset. Toisin sanoen Siidonin maassa, nykyisen Libanonin alueella asuva leski ja syyriailainen Aramin kuninkaan sotapäällikkö Naaman. Samoin kävi Nasaretin kaupungin asukkaille kun Jumala lähestyi heitä. He ajoivat pois luotaan Jumalan lähettämän Vapahtajan.

Etsikkoajassa on siis kysymys Jumalan toiminnan tajuamisesta, elämäntilanteesta, jossa Jumala lähestyy ihmistä erityisellä tavalla. Etsikkoaikaan liittyy usein myös katumus.

Kuka tahansa meistä voi katumuksen avulla kokea suuren vapautuksen saadessaan tunnustaa itselleen, Jumalalle ja lähimmilleen tosiasiat omasta itsestään. Ne, jotka tunnustavat olevansa kykenemättömiä oman elämänsä täydelliseen hallintaan, kohtaavat Jumalan rakkauden ja armon.

Oman elämänsä herruuden raskaasta roolinaamiosta riisuminen voi tuottaa ihanan levon. Katumus voi olla portti suureen vapauteen ja lepoon. Katumus voi olla portti ihmissuhteiden eheytymiseen, rikkonaisen elämän eheytymiseen, tai iankaikkisen elämän löytämiseen. Kristinuskon mukaan katumus merkitsee juuri tosiasioiden tunnustamista sellaisina, kuin ne ovat.

Jumala lähestyy meitä Kristuksessa, jotta me kääntyisimme Hänen puoleensa. Etsikkoaika tarkoittaa siten koko elämän mittaista prosessia, johon saattaa sisältyä erityinen ajanjakso, jonka aikana tapahtuu Jumalan kutsun tajuaminen tavalla, josta ei voi erehtyä.

Evankeliumin julistaminen kaikille on kristillisen uskon keskeisin asia. Ilman evankeliumin sanomaa Kristuksesta ihmiset eivät voi tajuta etsikkoaikansa kulumisesta. Lähetystyön tarkoituksena on auttaa ihmisiä löytämään Kolmiyhteinen Jumala, sillä ainoastaan evankeliumin kautta Jumalan armo ja voima voi tavoittaa ihmisen ymmärryksen. Jumala avaa elämäämme aikoja jolloin Jumalan rakkaus koskettaa sisimpäämme erityisellä tavalla.

Seurakunta on evankeliumin ”kylvökone”, joka on lähetetty maailmaan peltotöihin, luottaen siihen, että Jumala antaa kylvölle kasvun ja sadon. Seurakunta kylvää ja kastelee, mutta Jumala itse korjaa sadon taivaallisiin varastoihinsa.

 

Kari Eskelinen

Kirkkoherra
Nastolan seurakunta
Immiläntie 2
15560 Nastola

Nastolan seurakunnan kirkkoherra