Svenskt arbete i Lahtis församlingar

 

Högmässa

Högmässa på svenska hålls tre gånger per år – på Palmsöndagen, Mikaelidagen och första söndagen i advent. Platsen är Mokulla kyrka, Kilpiäistentie 1 (bussarna 31 och 32).

Följande familjehögmässa äger rum på första advent den 2.12 kl.14! Sixten Ekstrand från Kyrkostyrelsen predikar, Sonja Turunen är liturg, Ingmar Hokkanen kantor, Skolans kör samt Svenska kören sjunger. Under kyrkkaffe sjunger vi tillsammans De vackraste julsångerna. Hjärtligt välkommen!

 

Vill du medverka i högmässor? Läsa texter, koka kaffe, sjunga i kören, någonting annat? Kontakta gärna pastor Sonja Turunen, tel. 044-7191 203. Du är välkommen med!

 

Dop, vigsel och jordfästning

De kyrkliga förrättningarna kan firas helt eller delvis på svenska. När du planerar dop, vigsel eller jordfästning, kontakta din hemförsamling. Då kan du berätta ditt önskemål gällande språket. Du kan alltid fråga ifall t.ex. Sonja Turunen, som kan svenska, kan sköta förrättningen.

 

Själavård och diakonalt arbete

Nattvarden kan firas hemma även på svenska. Prästen eller diakonen kan också annars komma på besök. I så fall kan ni kontakta Sonja Turunen tel. 044-7191 203.

 

Familjerådgivning

I Lahtis kyrkliga samfällighet arbetar en familjerådgivare, Anne Taipale, som talar också svenska. Tidsbeställning må, ons, fre kl 8-11 tel. 044 7191 535. Adress är Vapaudenkatu 6, 2.våning.

Familjerådgivning kostar ingenting. Man behöver inte vara medlem i någon församling. Mera information på finska finns här.

 

Svenska kören

Inför de svenska gudstjänsterna samlas alla som tycker om körsång ca 3 gånger för att öva upp en repetoar till mässan. Om du vill vara i körverksamheten, meddela Karin Ihalainen, 050-3111640 eller 044-5949309.

 

Kyrkpressen

Lahtis kyrkliga samfällighet prenumererar Kyrkpressen åt alla församlingsmedlemmar i Lahtis som har svenska som modersmål. I fall du inte har fått tidningen, kontakta Sonja Turunen, tel. 044-7191 203.

 

Nyttiga websidor:

Svenska skolans hemsida

Kyrkans samtalstjänst - för dig, i förtroende

Här hittar du mera information om svenskspråkigt arbete på språköarna i finska stift

 

Pastor

Sonja Turunen

tel. 044-7191 203

sonja.turunen@evl.fi

 

Vi hade en rolig hela familjens lägerkväll 3.5.2018 i Luomaniemi lägergård i Nastola.
Vi hade en rolig hela familjens lägerkväll 3.5.2018 i Luomaniemi lägergård i Nastola.