H K L R T

H


Leena Hokka

Leena Hokka
Sairaalapastori
Lahden seurakuntayhtymä

Diakonia ja auttaminen, Laitokset ja sairaalat

050 398 7627
Lahden seurakuntayhtymä, PL 84, 15111 Lahti

Esittely

Toimin sairaalapappina Jalmari-sairaalan palliatiivisen hoidon osastolla (J12) sekä Lehtiojan palvelukeskuksessa.


K


Sirpa Kaukinen

Sirpa Kaukinen
Sairaalapastori

Diakonia ja auttaminen, Laitokset ja sairaalat

044 719 5583
Päijät-Hämeen keskussairaala


L


Sirkku Laitinen

Sirkku Laitinen
vs. sairaalapastori
Lahden seurakuntayhtymä


044 719 5125
Viransijaisena 1.8.2017–31.7.2019.
Päijät-Hämeen Keskussairaala, Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti


R


Johanna Rantanen

Johanna Rantanen
Johtava sairaalapastori

Diakonia ja auttaminen, Laitokset ja sairaalat

044 719 1530
Salpausselän kuntoutussairaala Jalmari


Päivi Rask

Päivi Rask
Sielunhoidon kordinaattori, kuurojentyö

Diakonia ja auttaminen, Laitokset ja sairaalat

044 719 1264
Vapaudenkatu 6, PL 84, 15111 Lahti
Onnelanpolun tehostettu palveluasuminen


T


Harri Toukonen

Harri Toukonen
Sairaalapastori

Diakonia ja auttaminen, Laitokset ja sairaalat

044 719 5125
Virkavapaalla 1.8.2017–31.7.2019. Sijaisena Sirkku Laitinen.
Päijät-Hämeen keskussairaala