Hallinto

Hallinnossa vastataan yhtymän yleishallinnosta, hallintoelimille esiteltävien asioiden kokoamisesta ja valmistelusta, hallintoelinten päätösten täytäntöönpanosta, yhtymän omaisuuden hoitamisesta, toimintasuunnitelman ja talousarvioesityksen valmistelusta, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen laatimisesta, yhtymän strategisen suunnittelun johtamisesta, henkilöstöhallinnosta, tietohallinnosta sekä muista asioista, joita ei ole nimenomaisesti annettu muun yksikön tehtäväksi. Hallinto- ja taloustoimisto vastaavat myös kirkkolain 11 luvun 2 §:n 2. momentissa tarkoitettujen ja perussäännön 4 ja 8 §:ssä tarkoitettujen asioiden hoitamisesta.


Marja-Helena Nevalainen

Marja-Helena Nevalainen
Hallintosihteeri


044 719 1210
Kirkkokatu 5, 15110 LahtiHannu Sarikka

Hannu Sarikka
Hallintojohtaja


044 719 1201
Kirkkokatu 5, 15110 Lahti