Lapset ja lapsiperheet

Syksyn 2020 päiväkerhoihin haku oli keväällä 2020. Vapaita kerhopaikkoja voi kysellä varhaiskasvatuksen ohjaajilta.

Seurakuntien varhaiskasvatus

Seurakunnan varhaiskasvatuksessa haluamme tukea koteja ja vanhempia kasvatustehtävässä. Tarjoamme monipuolista toimintaa kaikenikäisille lapsille ja heidän perheilleen. Lapset voivat osallistua muun muassa päiväkerhoon, pyhäkouluun, avoimeen päiväkerhoon, koululaisten iltapäivätoimintaan sekä perhekerhoon. Edellä mainittuihin toimintamuotoihin pääset tutustumaan tarkemmin Ryhmät-sivulla. Korostamme varhaiskasvatuksessa lapsuuden merkitystä ja lapsuuden ainutlaatuisuutta. Uskomme, että kristillinen arvomaailma tarjoaa lapselle parhaan mahdollisen kasvualustan. Olemme Sinua ja perhettäsi varten.

Varhaiskasvatustyön omat Facebook-sivut löydät alta. Sivuilta saat tietoa lapsiperheille tarkoitetuista ajankohtaisista tapahtumista, artikkeleista ja muista hyödyllisistä asioista.

Tutustu Pieni on suurta -Facebook-sivuun!

Pikalinkit kyseisiin aiheisiin tällä sivulla:

Pikkulapsityö

Yhteydet päivähoitoon

Perhekerhot ja avoimet päiväkerhot

Päiväkerhot

Leikkitoimintaa Päijät-Hämeen keskussairaalassa

Alakoululaiset

Koulutyö

Koululaisten iltapäivätoiminta

Koulujen leiritoiminta

Varhaiskasvatuksen pikkulapsityö

"Taivaan Isä, hoida kättä, pikkujalkaa, nyt kun elon matka alkaa."

Kotiseurakuntasi haluaa olla kasteen jälkeen mukana lapsen elämässä. Lapsi saa onnittelupostia seurakunnalta täyttäessään 1, 2, 3 ja 4 vuotta. Seurakunta onnittelee 4-vuotiasta kirjalahjalla, joka on Lapsen Raamattu. Siinä on kauniita värikuvia ja helppolukuinen teksti.

Seurakunnan pikkulapsityön kotikävijä tulee onnittelukäynnille. Hänen yhteystietonsa on lapselle tulevan onnitelupostin mukana. Onnittelukäynnin yhteydessä voidaan lapsen kanssa katsella Raamatusta löytyviä kuvia, esim. erilaisia eläimiä. Raamattuun kirjoitetaan lapsen nimi ja niin tämä kirja on lapsen oma.

Mielenkiintoisia lukuhetkiä yhdessä lapsen kanssa!

Pikkulapsityöstä saa tietoja kunkin seurakunnan varhaiskasvatuksen ohjaajalta

Yhteydet päivähoitoon

Seurakunnat pitävät kiinteää yhteyttä alueen päivähoitoon. Katsomuskasvatusta päivähoidossa toteuttavat päivähoidon työntekijät, koska he tuntevat parhaiten lasten kysymykset ja ajattelun sekä perheiden näkemykset. Seurakuntien työntekijät tukevat päivähoidon henkilökuntaa järjestämällä koulutusta, tiedottamalla katsomuskasvatukseen liittyvästä materiaalista ja järjestämällä lasten kirkkohetkiä.

Jokaisen seurakunnan alueella kokoontuu katsomuskasvatuksen alueryhmä 2–4 kertaa vuodessa. Ryhmään kuuluvat seurakunnan varhaiskasvatuksen pappi, varhaiskasvatuksen esimies ja alueen päivähoidon valitsemat lastentarhan opettajat ja yksi päiväkodin johtaja.

Päivähoidon yhteistyön koordinoinnista vastaavat seurakuntien varhaiskasvatuksen esimiehet.

Perhekerhot ja avoimet päiväkerhot

Perhekerhossa on ohjelmaa lapsille ja aikuisille yhdessä ja erikseen: laulua, leikkiä, askartelua, keskustelua, hiljentymistä ja välipalaa. Perhekerhoon voit tulla ilman ennakkoilmoittautumista jo ihan pienenkin vauvan kanssa. Tutustu seurakuntien perhekerhoihin täällä.

Avoin päiväkerho – lasten ja aikuisten yhteinen kerho – alkaa kirkkohetkellä, jonka toimittavat pappi ja kanttori. Avoimeen päiväkerhoon ei tarvitse ilmoittautua. Mukaan voit tulla ihan pienenkin vauvan kanssa. Kirkkokahvien ja mehujen jälkeen on mahdollisuus askarteluun, piirtämiseen ja leikkiin. Tutustu seurakuntien avoimiin päiväkerhoihin täällä.

Päiväkerhot

Päiväkerho on kirkon varhaiskasvatusta alle kouluikäisille lapsille. Päiväkerhoryhmiin otetaan 3–6-vuotiaita lapsia. Päiväkerhossa toteutetaan lapsi- ja perhelähtöisiä työtapoja, opetellaan erilaisuuden hyväksymistä ja monipuolista vuorovaikutusta. Toisin kuin avoimissa päiväkerhoissa, päiväkerhoon tulee hakea etukäteen. Turvallisessa ilmapiirissä tuetaan ja vahvistetaan lapsen suhdetta omaan itseen, toisiin ihmisiin, Jumalaan ja luontoon. Osa päiväkerhotyötä on myös leikkitoiminta Päijät-Hämeen keskussairaalassa, josta kerrotaan alla. Lue lisää seurakuntien päiväkerhoista.

Leikkitoimintaa Päijät-Hämeen keskussairaalassa

Osa päiväkerhotyötä on myös leikkitoiminta Päijät-Hämeen keskussairaalassa. Tuemme lapsen kokonaishoitoa leikkitoiminnalla, jota ohjaavat koulutetut lastenohjaajat. Poliklinikalla lapsella on mahdollisuus kädentöihin, peleihin ja leikkeihin odottaessaan pääsyä vastaanotolle. Myös sisarukset saavat osallistua toimintaan. Osastoilla lastenohjaajat käyvät tarpeen mukaan lapsen luona potilashuoneessa tai leikkivät ja pelaavat lasten kanssa osaston leikkihuoneessa. Lisätietoa leikkitoiminnasta ja lastenohjaajien yhteystiedot  löytyvät tämän sivun alaosasta. Leikkitoiminta sairaalassa täyttää vuonna 2015 jo 30 vuotta.

Lapsille verkossa

Lastenkirkko

Fisucraft

Alakoululaiset

Koulutyö

Seurakunta ja koulupastori pitävät koululla päivänavauksia. Seurakunta ja koulupastori järjestävät yhdessä koulun kanssa kirkkovuoden juhla-aikoihin ja koulun juhliin liittyviä eri muotoisia jumalanpalveluksia. Koulupastori toimii yhteyshenkilönä seurakunnan ja koulun välillä sekä tiedottaa koululle, oppilaille ja oppilaiden vanhemmille seurakunnan toiminnasta, kuten esim. varhaisnuorten toiminnasta, iltapäiväkerhoista, ekaluokkalaisten retkistä Upilan leirikeskukseen, Yhteisvastuu – keräyksestä yms. Seurakunnalla ja koulupastorilla on myös valmius toimia koululla kriisitilanteissa ja surun kohdatessa sekä aikuisena luottohenkilönä myös pienemmissä pulmissa ja vaikeuksissa.

Lahden seurakunnat tekevät yhteistyötä Lahden koulujen kanssa. Jokaisella koululla on oma koulupastorinsa. Koulupastorina toimii tehtävään koulutettu pappi, nuorisotyönohjaaja tai muu seurakunnan työntekijä. Toimintaa koordinoi Kasvatustyön keskuksessa kasvatustyön sihteeri Mauno Nivala.

Koululaisten iltapäivätoiminta

Lahden seurakuntayhtymän toteuttama iltapäivätoiminta on osa Lahden kaupungin järjestämää iltapäivätoimintaa, joka on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille koulupäivän jälkeen. Lisää tietoa koululaisten iltapäivätoiminnasta löydät täältä.

Koulujen leiritoiminta

Upilan leirikeskus  tarjoaa loistavat mahdollisuudet koulujen retkipäiviin ja leirikouluihin sekä henkilöstön koulutukseen. Vesijärvi, luonto, rannat, linnut, maaseudun rauha ja nikkarointi ovat hyviä elementtejä koulutyön ohessa.