Hallinto

Hallinnossa vastataan yhtymän yleishallinnosta, hallintoelimille esiteltävien asioiden kokoamisesta ja valmistelusta, hallintoelinten päätösten täytäntöönpanosta, yhtymän omaisuuden hoitamisesta, toimintasuunnitelman ja talousarvioesityksen valmistelusta, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen laatimisesta, yhtymän strategisen suunnittelun johtamisesta, henkilöstöhallinnosta, tietohallinnosta sekä muista asioista, joita ei ole nimenomaisesti annettu muun yksikön tehtäväksi. Hallinto- ja taloustoimisto vastaavat myös kirkkolain 11 luvun 2 §:n 2. momentissa tarkoitettujen ja perussäännön 4 ja 8 §:ssä tarkoitettujen asioiden hoitamisesta.


Matti Ilmivalta

Hallintojohtaja
Lahden seurakuntayhtymä
Hallinto- ja talouspalvelut
Kirkkokatu 5, PL 84
15111 Lahti

Arja Koivuniemi

Hallintosihteeri
Lahden seurakuntayhtymä
Hallinto- ja talouspalvelut
Kirkkokatu 5, PL 84
15110 Lahti