Sukuselvitykset (mm. perunkirjoitusta varten)

Sukuselvitys on ote henkilöä tai perhettä koskevista kirkonkirjaan tehdyistä merkinnöistä.

Päijät-Hämeen aluekeskusrekisteriin kuuluvien seurakuntien osalta riittää vain yksi virkatodistustilaus (sukuselvitys).

Mainitse tilausta tehdessä, minkä seurakuntien osalta todistus tilataan ja tiedossasi oleva mahdollinen ajankohta ko. seurakunnassa.

Voi tilata todistuksen mistä tahansa aluekeskusrekisterin seurakunnasta. Suluissa oleva seurakunta kuuluu edellämainittuun seurakuntaan.

- Asikkala
- Heinola (Heinolan kaupunki- ja maaseurakunta)
​​​​​​​- Hollola (Hämeenkoski, Kuhmoinen, Kärkölä, Padasjoki)
​​​​​​​- Iitti
​​​​​​​- Lahti (Joutjärvi, Keski-Lahti, Laune, Salpausselkä, Nastola)
​​​​​​​- Orimattila (Artjärvi)
- Tainionvirta (Hartola, Sysmä)

 

Sukuselvitys Päijät-Hämeen aluekeskusrekisterin virkatodistustilaus puh.nro 044 719 4612 ma-pe 9-15, to 9-16
​​​​​​​
tai sähköpostitse lahti.keskusrekisteri@evl.fi

tai täytä ja lähetä nettilomake.

Otathan huomioon, että henkilötunnuksen käyttöä sähköpostissa tulee välttää.

Sukuselvitystä tarvitaan yleensä viranomaiskäyttöön, jossa on selvitettävä henkilö – ja perhesuhdetiedot pitkältä ajalta. Tällaisia ovat esim. perunkirjoitukset, lainhuudot ja muut kuolinpesän asioiden hoitamiseen liittyvät tilanteet.

Vuoden 2013 alusta alkaen on otettu käyttöön kirkon yhteinen jäsenrekisteri, joka kattaa kaikki Suomen evankelis-luterilaiset seurakunnat 1.10.1999 alkaen. Tämä tarkoittaa, että seurakunta, jossa henkilö on ollut viimeksi kirjoilla, voi yhdellä todistuksella todistaa henkilön 1.10.1999 jälkeiset kirjoillaoloajat eri ev. lut. seurakunnissa. Tätä aikaisemmat seurakunnissa kirjoillaoloajat täytyy vielä toistaiseksi tilata aikaisemman käytännön mukaisesti kyseisistä seurakunnista henkilön täytettyään 15 vuotta.

Jos henkilö ei ole kuulunut mihinkään seurakuntaan, on sukuselvitys tilattava Digi-ja väestötietovirastosta.

Sukuselvitys pyritään toimittamaan kahden viikon kuluttua tilauksesta.

Sukuselvitystä ei saa käyttää sukututkimukseen. Väestötietolain 30 § 1 momentin mukaan tietoja saa käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon ne on luovutettu.