Sukuselvitykset (mm. perunkirjoitusta varten)

Sukuselvitys on ote henkilöä tai perhettä koskevista kirkonkirjaan tehdyistä merkinnöistä.

Päijät-Hämeen aluekeskusrekisteri voi toimittaa sukuselvityksen Lahden seurakuntien ja Nastolan seurakunnan jäseninä olleista henkilöistä tai perheenjäsenistä.
Muihin Päijät-Hämeen aluekeskusrekisteriin kuuluvien seurakuntien osalta sukuselvitys on tilattava ko. kirkkoherranvirastosta.

Sukuselvitys Lahden ev.lut seurakuntien ja Nastolan ev.lut seurakunnan jäsenistä tilataan numerosta
044 719 4612
tai sähköpostitse lahti.keskusrekisteri@evl.fi

tai täytä ja lähetä nettilomake.

Otathan huomioon, että henkilötunnuksen käyttöä sähköpostissa tulee välttää.

Sukuselvitystä tarvitaan yleensä viranomaiskäyttöön, jossa on selvitettävä henkilö – ja perhesuhdetiedot pitkältä ajalta. Tällaisia ovat esim. perunkirjoitukset, lainhuudot ja muut kuolinpesän asioiden hoitamiseen liittyvät tilanteet.

Vuoden 2013 alusta alkaen on otettu käyttöön kirkon yhteinen jäsenrekisteri, joka kattaa kaikki Suomen evankelis-luterilaiset seurakunnat 1.10.1999 alkaen. Tämä tarkoittaa, että seurakunta, jossa henkilö on ollut viimeksi kirjoilla, voi yhdellä todistuksella todistaa henkilön 1.10.1999 jälkeiset kirjoillaoloajat eri ev. lut. seurakunnissa. Tätä aikaisemmat seurakunnissa kirjoillaoloajat täytyy vielä toistaiseksi tilata aikaisemman käytännön mukaisesti kyseisistä seurakunnista henkilön täytettyään 15 vuotta.

Mikäli henkilö on viimeksi ollut Keski-Lahden, Launeen, Joutjärven, Salpausselän tai Nastolan ev.lut. seurakunnan jäsen, kattaa Päijät-Hämeen aluekeskusrekisteristä tilattu todistus myös kaikki aikaisemmat kirjoillaoloajat Lahden ja Nastolan seurakunnissa.

Jos henkilö ei ole kuulunut mihinkään seurakuntaan, on sukuselvitys tilattava maistraatista.

Sukuselvitys pyritään toimittamaan kahden viikon kuluttua tilauksesta.

Todistusta tilattaessa on ilmoitettava henkilötiedot, muuttoaika Lahteen, Nastolaan tai Lahdesta, Nastolasta pois, tilaajan tiedot sekä todistuksen käyttötarkoitus.

Sukuselvitystä ei saa käyttää sukututkimukseen. Väestötietolain 30 § 1 momentin mukaan tietoja saa käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon ne on luovutettu.