Ripariesite 2020

RIPARILLE 2020!

 

Tiedote rippikoulujen muutoksista, 6.5.2020

Lahden seurakuntayhtymän kesäkuun kahden ensimmäisen viikon aikana alkavaksi suunnitellut rippileirit on päätetty siirtää myöhempään ajankohtaan, ensisijaisesti heinäkuun loppuun ja elokuun alkuun. Päivärippikoulut kuitenkin aloitetaan suunnitellusti kesäkuun alussa ja muut kesän rippileirit toteutuvat alkuperäisen aikataulun mukaan.

Kaikkiin rippikouluihin kuitenkin vaikuttaa Suomen hallituksen linjaama 50 henkilön kokoontumisrajoitus konfirmaation osalta. Jokaisen rippikoulun kohdalla konfirmaation toteutus ja ajankohta ilmoitetaan erikseen viikon 20 alussa.

Ulkomaan leirit järjestetään tämän hetkisen tiedon mukaan koulujen syysloman aikana alkuperäisissä kohteissa, mutta on syytä varautua myös siihen vaihtoehtoon, että leirit joudutaan toteuttamaan kotimaassa. Alkukesän Lappiin suuntautuvat leirit siirretään loppukesään tai syysloman ajalle, mutta kohdepaikat säilyvät samoina.

Kaikkiin rippikoululaisten perheisiin ollaan yhteydessä uusista leirien ja konfirmaatioiden päivämääristä viikon 20 alussa.

Päätökset Lahden rippikoulujen siirroista on tehty tämän viikon alussa tulleiden Suomen hallituksen ja kirkkomme piispojen ohjeiden perustella. Hallitus linjasi tämän viikon maanantaina kesä-heinäkuun kokoontumisrajoituksen 50 henkeen, mikä lähtökohtaisesti mahdollistaa kesän leiritoiminnan. Tiistaina kirkkomme piispat antoivat seurakunnille ohjeistuksen aloittaa leiritoiminta vasta juhannukselta, jotta ehditään valmistella riittävästi poikkeus olojen leiritoimintaa. Toimimme leirien valmistelussa Suomen hallitukselta ja kirkkohallitukselta tulevien turvallisuusohjeiden mukaan. Leireillä huomioidaan erityisesti hygienia ja väljyys.

Toivoimme viimeiseen saakka, että kesän leirit olisi voitu toteuttaa alkuperäisen suunnitelman mukaan. Meille on kuitenkin tärkeää toimia yhteisten ohjeiden mukaan ja huomioida nuorten, perheiden ja työntekijöiden turvallisuus. Myös tämän päätöksen jälkeen seuraamme tiiviisti Suomen hallituksen ohjeita turvallisuudesta ja mahdollisista muutoksista.

Muutoksista huolimatta olemme iloisia mahdollisuudesta toteuttaa rippikouluja kesällä. Tiedotamme lisää heti kun saamme varmistettua kaikki muuttuvat päivämäärät.

Lahden seurakuntayhtymä, Kasvatus ja perheasiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turvallisuus Lahden seurakuntien rippikouluissa kesällä 2020 (päivitetty 20.5.2020) 

Yleisiä huomioita 

Toimimme rippikoulujen valmistelussa Suomen hallituksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Aluehallintoviraston (AVI) sekä Kirkkohallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan. Määräykset sekä suositukset voivat muuttua nopeastikin, joten lähetämme tarpeen vaatiessa päivitettyjä tietoja sähköpostilla.  

Jokaisen rippikoulun kohdalla kartoitetaan huolellisesti kaikki turvallisuusriskit ja hygieniaan liittyvät tekijät, jotka vaikuttavat leirin toimintaan.   

Rippikoulu on seurakunnalle ja järjestämisluvan saaneelle järjestölle kirkkojärjestykseen perustuvaa, velvoittavaa toimintaa. Rippikoulut on toteutettava tavalla tai toisella poikkeusoloista huolimatta. Turvallisuutta koskevien valmisteluiden takia aloitamme yön yli kestävän leiritoiminnan vasta juhannuksen jälkeen. Tilassa kerralla olevien rippikoululaisten, isosten ja henkilökunnan kokonaismäärä ei ylitä 50 henkilöä. Rippikoulun ennakkotapaamisten järjestäminen on mahdollista 1.6. alkaen. 

Toiminta rippileireillä ja päivärippikouluissa 

Rippikoululeirit ja päivärippikoulut toteutetaan niin, ettei rippikouluryhmä joudu kosketuksiin siihen kuulumattomien henkilöiden kanssa. Myös henkilöstö pidetään samana koko leirin ajan. Turvallisuusohjeina on muistettava hyvä käsihygienia ja turvavälit. Mikäli leirikeskuksessa on useampia rippikoulu- ja/tai muita ryhmiä samanaikaisesti, ohjelma järjestetään niin, että ryhmät pystyvät toimimaan erillään kaikissa tilanteissa. Ruokailu-, ohjelma-, majoitus- ja peseytymistilat järjestetään siten, että niissä on vain yksi ryhmä kerrallaan. Kuljetuksia ja leirikeskuksiin saapumisia porrastetaan, jotta useita ryhmiä ei ole samanaikaisesti paikalla. Kuljetus järjestetään turvallisesti viranomaisten ohjeiden mukaan. 

Vierailupäivän järjestäminen ei ole kokoontumisrajoituksen puitteissa mahdollista.  

Ruokailu on järjestetty turvallisesti ja kokoontumisrajoitukset huomioon ottaen. 

Tilojen siivous 

Kaikissa rippikoulutiloissa kiinnitetään huomiota yleisiin hygieniaohjeistuksiin ja hyvään siivoukseen, niin leirien aikana kuin ennen uuden ryhmän saapumista. Lahden seurakuntien leirikeskusten siivous on ulkoistettu ja siivouksesta vastaa Lassila & Tikanoja. Siivousta on tehostettu tilanne huomioon ottaen. Siivousfirma huolehtii siivouksesta, leiriläisten ei tarvitse huolehtia siitä. Tarvittavat desinfiointiaineet on hankittu rippikoulunjärjestäjän puolesta, myös käsien desinfiointiaine. Käsidesiä käytetään aina leirin aikuisten valvonnassa. 

Rippikouluun ei saa tulla sairaana 

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. Kenenkään nuoren tai aikuisen ei pidä lähteä rippikoulun tapaamiseen tai leirille, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Seurakunnan tiloissa ja leirikeskuksissa huolehditaan puhdistamisesta ja hygieniasta hyvin, joten on tärkeää huolehtia siitä, että rippikouluun ei tuoda ulkopuolelta virusta. Keskeistä on myös se, että ryhmissä noudatetaan annettuja hygieniaohjeita (käsienpesu, yskiminen ja aivastaminen oikein, ruokailutilanteet).  

Riskiryhmiin kuuluvien rippikoulu 

Riskiryhmiin kuuluvien nuorten kohdalla vanhempien tulee olla yhteydessä paikalliseen terveydenhuoltoon, joka kartoittaa toiminnan olosuhteet ja ohjeistaa osallistumispäätöksen teossa. Hoitava lääkäri arvioi voiko nuori, jolla tai jonka perheenjäsenellä on vaikea perussairaus tai joka tarvitsee säännöllistä puolustuskykyä lamaavaa lääkitystä, osallistua toimintaan.  

Kuinka toimitaan sairastumistapauksissa? 

Jos osallistuja tai työntekijä sairastuu rippikoulun aikana, leirin ohjelma- ja turvallisuusvastaava ottaa yhdessä leiriläisen huoltajan kanssa yhteyttä leiripaikkakunnan terveysviranomaisiin. Päätöksen hoidosta ja testaamisesta tekee tartuntatautilääkäri. Hän tekee myös päätöksen mahdollisesta karanteenista, kuultuaan toiminnan vastaavia työntekijöitä. Tapauskohtaisesti tartuntatautilääkärin ohjeet viestitään osallistujille sekä vanhemmille ilman tarpeetonta viivytystä ja selkeästi.  Leirille osallistuvia kehotetaan olemaan levittämättä huhuja tartuntaepäilyistä.

Konfirmaatio 

Konfirmaatiomessut toteutetaan toistaiseksi poikkeusjärjestelyin Suomen hallituksen asettaman kokoontumisrajoituksen takia. Rippikoulun vastuuhenkilöt tiedottavat kuinka konfirmaatio hoidetaan kunkin ryhmän kohdalla.  

Turvallista rippikoulukesää! 

 

2020 rippikoulumateriaalia

 

Rippikouluvideo

YouTube-video

 

 

Rippikoulusta perittävät maksut

Kesän rippileirien laskutusta on siirretty myöhempään ajankohtaan. (Päivitetty 25.3.2020)

Leiriläisiltä kerättävä omavastuuosuus kattaa rippikoulun todellisista kustannuksista alle 20 %. Muu osa katetaan kirkollisverovaroilla, ja näin kirkon jäsenet mahdollistavat rippikoulujen pitämisen tässä laajuudessa ja kaikille avoimena.

Rippikoululeireistä peritään perusleirimaksu 100 €-130 €. Lapin hiihtoloma- ja kesäleireistä sekä Puolan, Unkarin, Viron leiristä peritään lisäksi kuljetus- ja majoitusmaksu (hinnat vaihtelevat leirikohtaisesti). Hinnat löytyvät leiritaulukosta. Kevät- ja kaupunkirippikoulut sekä pienryhmärippikoulu ovat ilmaisia.

Sisaruksille myönnetään perusleirimaksusta (100 €-130 €) sisaralennus seuraavasti: ensimmäinen täysi hinta, toinen 25 % alennus ja kolmas 50 % alennus.

Lahden ulkopuolelta tuleville perusleirimaksu on kaksinkertainen, esim. Heinäsaari 100 € lahtelaiselta => 200 € ulkopaikkakuntalaiselta, kuljetus- ja muut kulut eivät tule kaksinkertaisena.

 

Vapautus leirimaksusta

Lahtelaisilla on mahdollisuus saada vapautus vain leirin perusmaksusta (100-130 €) sosiaalisin perustein. Huom! Kuljetus- ja majoittumiskuluista ei voi anoa vapautusta.  Maksuvapautusten tulorajat.

Maksuvapautushakemus tulee täyttää ja palauttaa viimeistään 31.12.2019 osoitteella Kasvatus ja perheasiat, Kirkkokatu 5, 3. krs, 15110 LAHTI .

Kasvatus ja perheasioiden toimistosta voi myös noutaa lomakkeita, Kirkkokatu 5, 3. kerros (avoinna klo 9-15).

 

Leirin peruminen

Kun olet saanut tiedon rippikoulupaikastasi, toivomme, että ilmoitat meille heti, mikäli et voi ottaa sitä vastaan. Tällöin voimme antaa sen jonossa olevalle.

Ennen leirijaksoa perutun leirin jo maksetut maksut voidaan palauttaa. Mikäli leiri on jo alkanut ja nuori keskeyttää leirin syystä tai toisesta, ei leirimaksua enää palauteta.

 

Rippikoululaisen vakuutusturva

Kotimaassa järjestettävien rippikoulujen osallistujat on vakuutettu tavallisella ryhmätapaturmavakuutuksella, joka kattaa rippikouluissa tapahtuvista tapaturmista aiheutuneet kulut tiettyyn rajaan asti. Tapaturmavakuutus ei sisällä matkatavaravakuutusta.

Ulkomaan leireillä on voimassa vakuutusosakeyhtiö Eurooppalaisen matkavakuutus.

Pyydämme perheitä tutustumaan vakuutusehtoihin ja arvioimaan oman tarpeen lisävakuutuksista. Seurakuntayhtymän vakuutusehtoihin pääset tutustumaan tästä linkistä.

 

Lisätietoja:

Ilmoittautumisasiat: Merja Rämänen, puh. 044 7191 295 tai merja.ramanen@evl.fi.

Kasvatustyön teologi: Reetta Kalteenmäki, puh. 044 719 1472 tai reetta.kalteenmaki@evl.fi.

Nastolan rippikoulupappi: Juha Sahamies, puh. 050 412 7013

Tietoa aikuisrippikouluista löydät täältä.

 

Rippikoulurekisterin ja sähköisen ilmoittautumisen tietosuojaseloste.

 

Trikkiriparilla voi kokeilla weikkausta, suppausta jne...
Trikkiriparilla voi kokeilla weikkausta, suppausta jne...