Den lilla men naggande goda Svenska kören sjöng i palmsöndagens mässa

Svensk verksamhet i Lahtis församlingar

 

Högmässa

Högmässa på svenska hålls tre gånger per år – på Palmsöndagen, Mikaelidagen och första söndagen i advent. Platsen är oftast Mokulla kyrka, Kilpiäistentie 1 (bussarna 31 och 32 från Lahtis centrum).

Följande gudstjänst har vi på Mikaelidagen den 2.10.2022 kl. 14 i Mokulla kyrka. 

Under rådande undantagsförhållanden firas gudstjänster med beaktande av myndighetsanvisningarna. Situationen kan ändras snabbt. Här finns den uppdaterade informationen om gudstjänster.

Vill du medverka i högmässor? Läsa texter, koka kaffe, sjunga i kören, någonting annat? Kontakta gärna pastor Sonja Turunen, tel. 044-7191 203. Du är välkommen med!

Dop, vigsel och jordfästning

De kyrkliga förrättningarna kan firas helt eller delvis på svenska. När du planerar dop, vigsel eller jordfästning, kontakta din hemförsamling. Då kan du berätta ditt önskemål gällande språket. 

Själavård och diakonalt arbete

Nattvarden kan firas hemma även på svenska. Prästen eller diakonen kan också annars komma på besök. I så fall kan ni kontakta Sonja Turunen tel. 044-7191 203 eller Riitta Särkiö tel. 044-7191 493.

Familjerådgivning

I Lahtis kyrkliga samfällighet arbetar en familjerådgivare, Anne Taipale, som talar också svenska. Familjerådgivning kostar ingenting. Man behöver inte vara medlem i någon församling.

Mera information på finska finns härLinkki avautuu uudessa välilehdessä. Tidsbeställning må och ons kl 8-11 tel. 044 7191 535. Adress är Vapaudenkatu 6, 2.våning.

Svenska kören

Inför de svenska gudstjänsterna samlas alla som tycker om körsång ca 3 gånger för att öva upp en repetoar till mässan. Om du vill vara i körverksamheten, meddela Kristina Strand-Ketonen ak.ketonen@outlook.com

Kyrkpressen

Lahtis kyrkliga samfällighet prenumererar Kyrkpressen åt alla församlingsmedlemmar i Lahtis som har svenska som modersmål. I fall du inte har fått tidningen, kontakta Sonja Turunen, tel. 044-7191 203.

Lägerkväll

Vi gör årligen en liten resa till Luomaniemi lägergård (Luomaniementie 1, Nastola).

Allsång

Vi håller årligen också en allsångskväll. Vårsånger och kära psalmer i Lahtis - YouTube streamades den 5.5. i Laune kyrka.

Skolpräst

Svenska skolan har en egen skolpräst Riitta Särkiö som besöker skolan och håller andakter några gånger om året.

 

Nyttiga websidor:

Svenska skolans hemsida

Kyrkans samtalstjänst - för dig, i förtroendeLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Här hittar du mera information om svenskspråkigt arbete på språköarna i finska stiftLinkki avautuu uudessa välilehdessä

 

För ytterligare information kontakta gärna

Sonja Turunen

högskolepräst

tel. 044-7191 203

sonja.turunen@evl.fi 

eller

Riitta Särkiö

Laune församling och skolpräst i Svenska skolan

tel. 044-7191 493

riitta.sarkio@evl.fi