Den lilla men naggande goda Svenska kören sjöng i palmsöndagens mässa

Svensk verksamhet i Lahtis församlingar

Högmässa

Högmässa på svenska hålls tre gånger per år – på Palmsöndagen, Mikaelidagen och första söndagen i advent. Platsen är Mokulla kyrka, Kilpiäistentie 1 (bussarna 31 och 32).

Under rådande undantagsförhållanden firas gudstjänster med beaktande av myndighetsanvisningarna. Situationen kan ändras snabbt. Här finns den uppdaterade informationen om gudstjänster.

Följande gudstjänst äger rum på Första advent 29.11.2020 kl. 12 i Mokulla kyrka. OBS. tiden! Predikant Sixten Ekstrand, liturg Sonja Turunen, kantor Pia Bengts, Svenska skolans skolkör. YLE kommer att sända gudstjänsten i TV, YLE Fem. Den här gången firar vi inte nattvard. Ansiktsskydd rekommenderas.

Vill du medverka i högmässor? Läsa texter, koka kaffe, sjunga i kören, någonting annat? Kontakta gärna pastor Sonja Turunen, tel. 044-7191 203. Du är välkommen med!

Dop, vigsel och jordfästning

De kyrkliga förrättningarna kan firas helt eller delvis på svenska. När du planerar dop, vigsel eller jordfästning, kontakta din hemförsamling. Då kan du berätta ditt önskemål gällande språket. Du kan alltid fråga ifall t.ex. Sonja Turunen, som kan svenska, kan sköta förrättningen.

Själavård och diakonalt arbete

Nattvarden kan firas hemma även på svenska. Prästen eller diakonen kan också annars komma på besök. I så fall kan ni kontakta Sonja Turunen tel. 044-7191 203.

Familjerådgivning

I Lahtis kyrkliga samfällighet arbetar en familjerådgivare, Anne Taipale, som talar också svenska. Tidsbeställning må, ons, fre kl 8-11 tel. 044 7191 535. Adress är Vapaudenkatu 6, 2.våning.

Familjerådgivning kostar ingenting. Man behöver inte vara medlem i någon församling. Mera information på finska finns här.

Svenska kören

Inför de svenska gudstjänsterna samlas alla som tycker om körsång ca 3 gånger för att öva upp en repetoar till mässan. Om du vill vara i körverksamheten, meddela Kristina Strand-Ketonen ak.ketonen@outlook.com

Kyrkpressen

Lahtis kyrkliga samfällighet prenumererar Kyrkpressen åt alla församlingsmedlemmar i Lahtis som har svenska som modersmål. I fall du inte har fått tidningen, kontakta Sonja Turunen, tel. 044-7191 203.

Lägerkväll

Vi gör årligen en liten resa till Luomaniemi lägergård (Luomaniementie 1, Nastola) Följande lägerkväll har vi förhoppningsvis på våren 2021. Det är möjligt att bada bastu, grilla korv, sjunga och spela tillsammans. Ytterligare information: Sonja Turunen samt Karin Ihalainen tel. 050-3111640 eller 044-5949309.

Nyttiga websidor:

Svenska skolans hemsida

Kyrkans samtalstjänst - för dig, i förtroende

Här hittar du mera information om svenskspråkigt arbete på språköarna i finska stift

Pastor

Sonja Turunen

tel. 044-7191 203

sonja.turunen@evl.fi

 

YouTube-video