Uutislistaukseen

Salpausselän kirkon sisäilmassa havaittu mineraalivillakuituja

Kuvassa on Salpausselän kirkko sisältä, näkymä alttarille.

Salpausselän kirkon kuntotutkimus on teetetty peruskorjauksen hankesuunnitelmaa varten, joka käynnistetään syksyllä 2022.

Salpausselän kirkko- ja piharakennukseen tehtiin kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus keväällä 2022. Kuntotutkimuksen perusteella Salpausselän kirkkorakennuksen ja piharakennuksen sisäilmassa havaittiin toimenpiderajan ylittävä määrä mineraalivillakuituja. Kuidut ovat pääosin lähtöisin vanhan ilmanvaihtojärjestelmän äänenvaimentimista sekä ulkoseinärakenteiden lämmöneristeistä. 

Tutkimuksessa havaittiin myös osassa kirkkorakennuksen eristeistä otetuissa materiaalinäytteissä viitteitä mahdollisesta mikrobivauriosta. Piharakennuksen näytteissä ei ollut viitteitä mikrobivaurioista. 

Tilojen altistumisolosuhteiden arviointi on suoritettu Työterveyslaitoksen laatiman ”Ohje työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen 2017” mukaisesti. Altistumisolosuhdetta kuvataan neliportaisesti: epätodennäköinen, mahdollinen, todennäköinen ja erittäin todennäköinen. Kirkkorakennuksessa altistumisolosuhde on todennäköinen. 

Piharakennuksen kerhotilojen kohdalla altistumisolosuhde on todennäköinen ja asunnon osalta mahdollinen. Sisäilmaoireille altistuneet saatavat siis oireilla kirkossa ja piharakennuksessa ollessaan. Tilaisuuksissa käynti ei altista sisäilmaoireille, mutta jatkuvaa oleskelua tiloissa tulee välttää. 

Toimenpiteinä kirkkorakennukseen tehdään rakenteiden tiivistyskorjauksia sekä äänenvaimentimien pinnoituksia mineraalivillakuitujen määrän laskemiseksi. Tällä parannetaan sisäilman laatua ja lasketaan mineraalivillakuitujen määrää alle raja-arvojen. Kirkkoon on hankittu ilmanpuhdistuslaitteita, jotka vielä korjausten lisäksi takaavat kirkkotilojen turvallisen käytön ennen mahdollista kirkon peruskorjausta. Toimenpiteet tehdään syys-marraskuun aikana. 

Kuntotutkimus on teetetty kirkon peruskorjauksen hankesuunnitelmaa varten, joka käynnistetään syksyllä 2022. Hankesuunnitelman on määrä valmistua talven 2022–2023 aikana.

Lisätiedot: Jukka-Pekka Penttinen, kiinteistöpäällikkö, jukka-pekka.penttinen@evl.fi, 044 719 1545

7.9.2022 12.52