Uutislistaukseen

Lahden seurakuntayhtymä suunnittelee kirkollisveroprosentin laskemista

Kuva Lahden Ristinkirkosta. Kirkkosali ja seurakuntalaisia.

Lahden kirkollisveroprosentti on pysynyt ennallaan yhtäjaksoisesti 1980-luvulta lähtien. Kuva: Markku Lehtinen

Lahden seurakuntayhtymä kaavailee kirkollisveroprosentin laskemista. Lahden yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että veroprosenttia lasketaan vuoden 2023 alussa 1,45 prosenttiin nykyisestä 1,50 prosentista.

Vuoden 2023 alusta voimaan tuleva verotulouudistus siirtää kuntien verotuloja valtiolle hyvinvointialueiden rahoittamiseksi. Jollei veroprosentteja alenneta, kirkollisveron tuoton arvioidaan kasvavan valtakunnallisesti noin 54 miljoonaa euroa. Tämä johtuu siitä, että uudistuksessa valtion tuloveron määrä kasvaa merkittävästi ja ensisijaisesti valtion tuloverosta tehtävät vähennykset kohdistuvat nykyistä enemmän valtion tuloveroon ja nykyistä vähemmän kunnallis- ja kirkollisveroon. Kirkko siis saisi uudistuksen yhteydessä perusteetonta hyötyä, ja vastaavasti seurakuntaan kuuluvat verovelvolliset maksaisivat kirkollisveroa nykyistä enemmän. 

Kirkkohallitus on kehottanut seurakuntatalouksia päättämään veroprosentistaan niin, että verotulouudistus olisi neutraali myös kirkkoon kuuluville. Lahden seurakuntayhtymässä alentamispaine on valtiovarainministeriön mukaan 0,05 prosenttiyksikköä.

Kirkollisveroprosentti etenee syyskuun lopussa kokoontuvan Lahden yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi. Muutos olisi toteutuessaan historiallinen, sillä Lahden seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentti on pysynyt ennallaan 1,50 prosentissa yhtäjaksoisesti 1980-luvulta lähtien. 

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi torstaina myös joitakin talousarviomuutoksia. Investointien lisämäärärahatarve on kuluvalle vuodelle 820 000 euroa. Muutostarve johtuu pääasiassa Siikaniemen kurssikeskuksen peruskorjauksesta, jonka kustannuksista aiemmin arvioitua suurempi osa kohdistuu vuodelle 2022.

Myös talousarviomuutokset menevät yhteisen kirkkovaltuuston päätettäviksi.
 

Lisätiedot: Pasi Mäkelä, hallintojohtaja, pasi.makela@evl.fi, 044 719 1201

8.9.2022 19.30