Uutislistaukseen

Lahden seurakuntayhtymälle etsitään uutta hallintojohtajaa

Ristinkko.jpg

Hallintojohtajan virka tulee haettavaksi ajalla 6.2.–6.3.2023. Kuva: Markku Lehtinen

Lahden seurakuntayhtymälle haetaan uutta hallintojohtajaa 1.6.2023 alkaen. Virka tuli avoimeksi, kun viran edellinen haltija Pasi Mäkelä siirtyi toisen työnantajan palvelukseen.

Hallintojohtajan virka on Lahden seurakuntien ylin esimiesvirka. Hallintojohtaja johtaa seurakuntien yhteistä hallintoa, taloutta, henkilöstöhallintoa, ICT-toimintaa, hautaustoimea ja kiinteistötoimea. Hän johtaa yhteisten hallintoelinten valmistelua ja täytäntöönpanoa sekä toimii kokouksissa esittelijänä. 

Hallintojohtaja vastaa talousarvioiden sekä tilinpäätöksien valmistelusta, toimii palkka-asiamiehenä ja vastaa virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta, vastaa strategisesta suunnittelusta, vastaa seurakuntayhtymän omaisuudesta sekä huolehtii eri työmuotojen välisestä yhteistyöstä.

Hallintojohtajan virka tulee haettavaksi ajalla 6.2.–6.3.2023. Viransijaisena toimii kevätkauden ajan Hannu Sarikka.

Lahden seurakuntien palveluksessa on noin 300 työntekijää ja kesäisin lisäksi noin 100 kausityöntekijää. Seurakuntayhtymän talous on tasapainoinen, ja toimintaedellytyksiä turvataan aktiivisella hallinto- ja toimintarakenteen kehittämisellä.

Lisätiedot: Hannu Sarikka, hallintojohtajan sijainen, hannu.sarikka@evl.fi, 044 719 1201
 

2.2.2023 20.22