Uutislistaukseen

Omaa reagointiaan, myös kehon tuntemuksia, on hyvä havainnoida ja opetella tuntemaan. Niihin voi myös itse ... Omaa reagointiaan, myös kehon tuntemuksia, on hyvä havainnoida ja opetella tuntemaan. Niihin voi myös itse vaikuttaa. Kuva: Marek Studzinski / Pixabay

Kuinka torjut korona-ahdistusta? Lue vinkit

19.3.2020 21.25

* Koronavirus (COVID-19) aiheuttaa hätää ja huolta ympäri maailman. Poikkeuksellinen tilanne tuo mukanaan ahdistusta, epävarmuutta, pelkoa ja turvattomuutta. Siihen on tervettä reagoida.

* Jännittyneisyys, unettomuus, keskittymiskyvyttömyys, muistamattomuus tai kivut ja muut fyysiset oireet ovat normaaleja reaktioita. Riskiryhmiin kuuluvat saattavat reagoida enemmän kuin perusterveet.

* Omaa reagointiaan, myös kehon tuntemuksia, on hyvä havainnoida ja opetella tuntemaan. Niihin voi myös itse vaikuttaa.

* Kohtuullinen määrä oikeaa tietoa helpottaa ahdistuksen sietämistä. Yritä tunnistaa, mikä sinulle on kohtuullista.

* Älä vatvo ja märehdi. Asioiden vatvominen tuo helpotusta hetkeksi, mutta huolien jatkuva märehtiminen syventää ahdistusta. Elimistö kuormittuu jatkuvassa valmiustilassa ja alkaa käydä ylikierroksilla. 

* Pyri noudattamaan tavallisia arkirutiineja. Riittävä uni, ravinto, liikunta ja mielekäs tekeminen parantavat mielialaa.

* Suojele mieltäsi. Keskity välillä muuhunkin kuin koronaan. Tee asioita, jotka tuottavat mielihyvää.

* Pidä yhteyttä läheisiin. Läheisten seura parantaa mielialaa – etänäkin. Tukekaa toisianne.

* Kun kuuntelet toisen huolta, ota todesta. Älä vähättele, mitätöi tai jätä henkisesti yksin.

* Ajatusten ja tunteiden jakaminen auttaa voimaan paremmin ja löytämään ratkaisuja. Muistakaa puhua muustakin kuin koronasta.

* Älä lietso paniikkia, älä levitä huhuja tai spekulaatioita.

* Ohjaa etsimään asiallista tietoa ja lähdekriittisyyteen tiedonhaussa.

* Noudata ja ohjaa noudattamaan valtiovallan ja terveydenhuollon ohjeita. Ohjeiden noudattaminen suojaa meitä kaikkia.

* Harkitse terveydenhuollon puoleen kääntymistä tarkasti, jotta et turhaan tuki terveydenhuoltoa. Vasta kun kotona et pärjää, soita Phhyky:n päivystysavun maksuttomaan numeroon 116 117.

* Ohjaa ja motivoi avun pyytämiseen ja hakemiseen.

Luotettavia tietolähteitä:
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, www.thl.fi
Sairaanhoitopiiri, www.phhyky.fi
Suomen psykologiliitto, www.psyli.fi
Valtioneuvosto, www.valtioneuvosto.fi

-----------

Milloin tarvitset ulkopuolista asiantuntija-apua?

* Olet jatkuvasti ahdistunut, masentunut ja jännittynyt, etkä itseapumenetelmin löydä helpotusta.

*Jos unettomuus tai katkonainen uni jatkuu pitkään, useita päiviä peräkkäin.

* Kun et pysty keskittymään mihinkään. Kun työnteko tai opiskelu ei suju.

* Sinulla on fyysisiä oireita, joihin ei löydy syytä, kuten jatkuva päänsärky, sydämentykytys, huimaus, vatsakivut ja pahoinvointi.

* Ihmissuhteissasi alkaa ilmetä ongelmia, riitoja, joita ei voi itsekseen selvittää.

* Olet aivan yksin. Sinulla ei ole ketään, kelle puhua.

* Käytät liikaa lääkkeitä tai alkoholia.

* Olet kadottanut elämänhalusi. Sinulla on itsemurha-ajatuksia tai yrityksiä.


Lähteet sekä linkkejä koronaviruksesta ja mielen rauhoittamisesta:

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä: https://www.phhyky.fi/fi/asiakkaalle/koronavirus/

Terveyskylä ja Mielenterveystalo: https://www.terveyskyla.fi/infektiotalo

https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/koronavirukseen_liittyva_huolen_ja_epavarmuuden_sietaminen/Pages/default.aspx

Mieli ry. (Entinen Suomen mielenterveysseura)
https://mieli.fi/fi/tukea-ja-apua

Mielenterveyden keskusliitto:
https://www.mtkl.fi/mista-apua/

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Kirkon asiaa:
https://sakasti.fi/kriisit-ja-varautuminen/nain-varaudut/koronavirus/

https://www.facebook.com/kirkkosuomessa/

Psykologilehti: Koronapelko
https://www.psykologilehti.fi/psykologi/puheenvuorot/koronapelko#.XmuXhNs6TyI.facebook

Miia Moisio: 7 ajatusta siitä, mitä hyvää poikkeustila voi tuottaa
https://hidastaelamaa.fi/2020/03/pysahtymisen-pakko-voi-paljastaa-kaikenlaista-7-ajatusta-siita-mita-hyvaa-poikkeustila-voi-tuottaa/#5c84d44b

Väestöliitto:
https://vaestoliitonblogi.com/2020/03/13/miten-puhua-lapselle-koronasta/

Duodecim:
https://www.duodecim.fi/2020/03/17/duodecimin-koronavirusuutiset-kootusti/?utm_source=fb&utm_medium=post&utm_campaign=korona&utm_content=koosteuutinen

Miten selvitä:
https://youtu.be/IsJus1R15Ds
                                                                                                 
Facebook:
https://www.facebook.com/search/top/?q=lahden%20kriisikeskus&epa=SEARCH_BOX

https://www.facebook.Scom/MIETERY/