Uutislistaukseen

”Tavoitteena keskittää toimintaa kirkkoihin ja kappeleihin” – Lahden seurakuntien tiloissa on tiivistämisen varaa

24.6.2020 23.49

Lahden seurakuntayhtymän tavoite karsia omiin kiinteistöihin sidottuja kuluja 30 prosentilla vuoteen 2026 mennessä synnytti Lahden yhteisessä kirkkovaltuustossa runsaasti keskustelua. Valtuusto kokoontui keskiviikkona ensimmäisen kerran vuoden 2020 aikana ja sai tiedokseen tammikuussa julkaistun palveluverkkoselvityksen sekä kiinteistötyöryhmän väliraportin.

Hallintojohtajan sijainen Jukka-Pekka Penttinen otti esittelypuheenvuorossaan etäisyyttä ulkopuolisten konsulttien ehdotukseen luopua muun muassa Joutjärven kirkosta. ”Tavoitteena on pikemminkin keskittää toimintaa kirkkoihin ja kappeleihin.” Penttinen kuvaili palveluverkkoselvitystä kuitenkin hyväksi työkaluksi ja ajatteluttajaksi. Penttisen mukaan käyttöasteselvitys osoittaa samalla, että seurakuntayhtymän tiloissa on tiivistämisen varaa.

Seurakuntayhtymän omistamat rakennukset on luokiteltu niiden kunnon ja toimivuuden mukaan. 30 prosentin säästötavoite merkitsee lähes miljoonaa euroa, ja Penttinen muistutti, että tavoitteen saavuttamiseksi on luovuttava muistakin kuin kunnoltaan heikoimmista kohteista. Kiinteistötyöryhmä antaa loppuraporttinsa syksyn aikana, ja kirkkovaltuusto päättää vähennyksistä näillä näkymin joulukuussa. Valtuutetut Marja-Leena Vierumäki ja Ohto Oksanen korostivat lähiyhteisöjen merkitystä. Kari Simolin kehotti pohtimaan, kuinka kiinteistöjen ja seurakuntayhtymän rakenteiden laajempi tarkastelu nivoutuvat toisiinsa. 

Valtuusto hyväksyi 1,5 miljoonan euron tuloksen

Kirkkovaltuusto hyväksyi keskiviikkona Lahden seurakuntayhtymän vuoden 2019 tilinpäätöksen. Seurakuntayhtymä teki viime vuonna noin 1,5 miljoonan euron tuloksen. Hyvä tulos selittyy oman toiminnan tuotoilla sekä PHP:n osingoilla ja muilla rahoituserillä. Myös kirkollisverokertymä kasvoi hieman vuodesta 2018, vaikka jäikin jälkeen talousarviosta. Investoinnit olivat kaikkiaan 1,5 miljoonaa euroa, josta suurimpina erinä Nastolan julkisivukorjaus sekä hautausmaiden kalustohankinnat. Pitkäaikaistavoitteen mukaisesti vuosikate riitti kattamaan investoinnit. Lainoja lyhennettiin liki 700 000 eurolla. Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului vuoden 2019 päätteeksi 65 prosenttia lahtelaisista.

Valtuusto keskusteli myös koronavirusepidemian vaikutuksista seurakuntayhtymän toimintaan. Epidemia ei ole toistaiseksi juurikaan vaikuttanut seurakuntien talouteen, ja esimerkiksi yhteistoimintaneuvotteluita ei ole päätetty käynnistää. Näkymät ovat kuitenkin sen verran epäselvät, että vuoden 2021 talousarvion laatimista on siirretty eteenpäin. Budjettiraami on tarkoitus vahvistaa syyskauden ensimmäisissä yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston kokouksissa.

Valtuustoaloitteet herättivät keskustelua

Kirkkovaltuustossa äänestettiin keskiviikkona kahdesta valtuustoaloitteesta. Kirsti Vaaran aloite yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikunnan perustamisesta ja pohjaesitys aloitteen hylkäämisestä kirvoitti pitkän ja värikkään keskustelun. Jonna Rothberg-Mikkonen perusteli toimikunnan tarpeellisuutta muun muassa seurakuntayhtymän strategialla, Antero Helanterä Luterilaisen maailmanliiton linjauksilla. Useissa puheenvuoroissa todettiin toisaalta, että uuden toimikunnan perustaminen olisi turhaa, koska seurakuntayhtymässä toimitaan jo lain mukaisesti. Pohjaesitys sai 24 ääntä, Helanterän muutosesitys yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikunnan valmistelun jatkamiseksi 20, 4 äänesti tyhjää, joten äänestystuloksen perusteella toimikuntaa ei perusteta.

Valtuusto keskusteli jo toistamiseen kokouksien lähettämisestä verkossa. Pohjaesityksen mukaisesti aloite striimaamisesta kannatti jättää raukeamaan, koska sillä ei ollut valtuustossa tarvittavaa kannatusta. Valtuutettu Tapani Ripatti teki vastaesityksen, jossa striimaukset olisi aloitettu viimeistään 1.1.2021. Äänestyksen tuloksena aloite kokouksien striimaamisesta päätettiin hylätä äänin 37-8-3 tyhjää.

Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui keskiviikkona ensimmäisen kerran vuonna 2020. Kokous järjestettiin väljästi Joutjärven kirkkosalissa.