Uutislistaukseen

Lahden seurakuntien asiakaspalvelupiste sijaitsee Vapaudenkatu 6:ssa. Lahden seurakuntien asiakaspalvelupiste sijaitsee Vapaudenkatu 6:ssa. Piste on tällä hetkellä suljettuna koronavirusepidemian takia. Kuva: Markus Luukkonen

Lahden seurakunnat teki 3 miljoonaa euroa ylijäämäisen tuloksen

18.3.2021 22.41

Lahden seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2020 on jopa 3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kirkollisverotuloa kertyi 19,2 miljoonaa euroa, eli 5,3 prosenttia edellistä vuotta enemmän. ”Kaiken järjen mukaan ansiotulojen olisi pitänyt yleisesti vähentyä irtisanomisten ja lomautusten takia ja sitä kautta näkyä myös kirkollisverotuotoissa. Niin ei kuitenkaan käynyt, vaan verokertymästämme tuli paras viiteen vuoteen. Emme ole löytäneet tähän mitään yksiselitteistä syytä”, kertoo hallintojohtaja Pasi Mäkelä. Kertaluonteisina erinä kertyi pysyvien vastaavien myynneistä 84 000 euroa ja rahoitustuotoista 0,7 miljoonaa euroa. Tuloihin vaikuttivat myös Lahden seurakuntien viime vuoden aikana saamat avustukset Valtiokonttorilta ja Kirkon keskusrahastolta.

Toimintamenoissa säästettiin, koska koronaviruspandemian takia toimintaa voitiin järjestää huomattavasti aiempaa vähemmän. Samalla kiinteistömenot kuten siivouskulut jäivät arvioitua pienemmiksi.

Lainoja oli vuodenvaihteessa 2,4 miljoonaa euroa. Investoinnit olivat 0,8 miljoonaa euroa. Lahden seurakuntien jäsenmäärä oli 77 240 ja se pieneni 1,2 prosentilla. 64,3 prosenttia lahtelaisista kuului kirkkoon vuoden 2020 päätteeksi. Kirkkoon liittyi vuoden 2020 aikana 467 lahtelaista. Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi tilinpäätöksen torstain kokouksessaan, ja tilinpäätös menee vielä yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi torstaina myös muun muassa Ristinkirkon vesikaton ja julkisivujen korjaussuunnitelman, yhteistyösopimuksen tapahtumayhteistyöstä Lahden kaupungin kanssa 2021-2123 sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman vuosille 2021-2022.

Lisätiedot:

Pasi Mäkelä, hallintojohtaja, 044 7191 201, pasi.makela@evl.fi