Kausityö hautausmailla

Lahden seurakuntayhtymä ottaa palvelukseen vuosittain noin 90 kausityöntekijää hautausmaille. Töihin otetaan vain 18 vuotta täyttäneitä. Työtehtäviä on tarjolla mm. hautausmaiden hoitotöistä kiinnostuneille, pienkoneiden kuljettajille, puutarhureille, ryhmän vetäjille sekä työnjohdon sijaisille.  Lisäksi tarvitaan hautausvahtimestareita ja hautasaaton oppaita. Kaikki työtehtävät eivät vaadi alan koulutusta.

Hakuaika alkaa 15.1. ja päättyy 15.2.2019 klo 12.00. Työntekijävalinnat tehdään maaliskuun aikana. Työsuhde kestää yleensä 2 - 6 kk ja se ajoittuu huhti-lokakuuhun.

Hautausmaalla työskentelevän tulee huomioida, että hautausmaat ovat surutyötään tekeviä omaisia varten, ja että työntekijän käytöksen ja ulkoisen olemuksen tulee olla omaisia kunnioittavaa.

 

Työpisteet

Lahden seurakuntayhtymän hautaustoimen alaiset työpisteet:

  • Levon hautausmaa
  • Läntinen hautausmaa
  • Mustankallion hautausmaa
  • Nastolan hautausmaa
  • Vanha hautausmaa
  • Lahden ja Nastolan sankarihautausmaat

Työsuhteen alussa määritellään työntekijän pääasiallinen työpaikka, mutta tarvittaessa työntekijä on velvollinen työskentelemään myös muissa hautaustoimen alaisissa työpisteissä.

 

 

Työaika hautausmaalla

Viikkotyöaika on 38,75 h tai neljän viikon jaksossa 155 h. 

 

Palkka

Hautausmailla noudatetaan Kirkon yleistä virka- ja työehtosopimusta. Palkkaus on tehtäväkohtainen ja se määräytyy tehtävän vaativuuden mukaan.