Kirkko kantaa vastuunsa ympäristönsuojelusta

Kirkon ympäristövastuu nousee kristillisen uskon ytimestä, uskosta Kolmiyhteiseen Jumalaan ja hänen Raamatussa antamistaan käskyistä. Jumala asetti ihmisen ”viljelemään ja varjelemaan” luomakuntaansa. Ympäristöongelmat eivät ole vain teknisiä kysymyksiä, vaan pohjimmiltaan on kyse ihmisen suhteesta Jumalaan ja luontoon. Kristillinen toivo ulottuu koko luomakuntaan, mikä tarjoaa kirkolle profeetallisen tehtävän.

Kirkon ympäristödiplomi

Olemme sitoutuneet vähentämään luontoon kohdistuvia haittoja omassa toiminnassamme ja ohjaamaan seurakuntalaisia toimimaan samoin. Kirkon ympäristödiplomi eli virallinen ympäristösertifikaatti on hyvä apuväline tässä työssä. Ympäristödiplomilla on samat hengelliset ja teologiset lähtökohdat kuin Kirkon ilmasto -ohjelmalla: kiitollisuus, kunnioitus, kohtuus. Ihmisen vastaus Jumalalle on kiitollisuus ja kiitollisuudesta nouseva rakkaus, halu toimia luonnon hyväksi. Kunnioitamme luontoa, koska luomakunta on osallinen Luojansa pyhyydestä. Meidän tulee kantaa vastuuta myös köyhistä, joiden elämää ilmastonmuutos uhkaa. Kristinusko on vastavoima kulutuskulttuurille.

Lahden seurakuntayhtymälle myönnetty Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ympäristödiplomi on voimassa vuosina 2019-2023. Saimme diplomin ensimmäisen kerran jo vuonna 2001, jolloin järjestelmä otettiin käyttöön. Ennen tätä Lahdessa oli tehty uraauurtavaa työtä ja julkaistu kirkkomme ensimmäinen ympäristöohjelma jo vuonna 1990. Edellinen diplomi oli voimassa vuoden 2017 loppuun.

Tutustu

 

Tunne luontosi -riparioppitunnin opetusmateriaali

Lahden seurakunnat on tuottanut ympäristöaiheisen oppimismateriaalin, joka haastaa rippikoulun opettajia käyttämään toiminnallista luontomateriaalia osana oppitunteja tai jonkin oppitunnin paikalla. Yhtä oikeaa tapaa toimia ei ole.

Sisällöllisesti luontoaiheinen materiaali sopii parhaiten rippikoulusuunnitelman hahmottelemaan oppikokonaisuuteen: Nuoret kantavat vastuuta itsestään, toisista ihmisistä ja luomakunnasta.

Oppimismateriaali antaa nuorelle välineitä tunteiden tunnistamiseen ja kohtaamiseen sekä luonnon hyvinvointivaikutusten kokemiseen.

Materiaali on tehty yhteistyössä Lahden kaupungin ympäristökasvastuksen kanssa.

Linkit:

 

Ota yhteyttä:

Tomi Alasalmi
vt. yhteiskunnallisen työn pappi
tomi.alasalmi@evl.fi
044 719 1288
Mariankatu 16
15110 Lahti