Lahden seurakuntayhtymä ja paikallisseurakunnat

Lahden seurakuntayhtymän muodostavat viisi paikallisseurakuntaa: Keski-Lahden, Launeen, Joutjärven, Salpausselän ja Nastolan seurakunnat. Kukin paikallisseurakunta huolehtii oman seurakuntansa jumalanpalveluselämän toteuttamisesta ja muusta seurakunnallisesta toiminnasta. Seurakunnilla on tehtäviensä suorittamista varten tarpeellinen henkilöstö.

Seurakuntayhtymä

Kirkkolainsäädännön mukaan saman kunnan alueella toimivien seurakuntien on muodostettava seurakuntayhtymä tai yhdistyttävä yhdeksi seurakunnaksi.

Seurakuntayhtymä hoitaa sille lainsäädännössä määriteltyjä pakollisia tehtäviä, joita ovat muun muassa yleishallinto, taloushallinto, osa henkilöstöhallinnosta, kiinteistöhallinto ja hautaustoimi. Lisäksi paikallisseurakunnat ovat sopineet perussäännössä, että seurakuntayhtymän tehtäväksi uskotaan myös eräitä muita seurakuntien yhteisiä toimintoja. Sellaisia ovat muun muassa diakoniatyön kehittäminen ja yhteiset tehtävät sekä sairaalasielunhoito, kasvatustyön kehittäminen ja yhteiset tehtävät sekä perheneuvonta, jäsenrekisterin pitäminen ja viestintä.

Seurakuntayhtymässä on yhteistä päätöksentekoa ja johtamista varten yhteiset hallintoelimet: yhteinen kirkkovaltuusto, yhteinen kirkkoneuvosto ja kaksi johtokuntaa.

Paikallisseurakunnat

Paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostot käyttävät päätösvaltaa seurakunnan asioissa. Seurakuntaneuvosto päättää muun muassa toimintasuunnitelman sisällön, miten talousarviossa seurakunnalle myönnettyjä määrärahoja käytetään, miten seurakunnan hallinnassa olevia varoja käytetään ja muista seurakunnan asioista.

Kirkkoherran tehtäviin kuuluvista asioista on annettu määräyksiä kirkkolainsäädännössä ja lisäksi seurakuntaneuvosto voi siirtää toimivaltaansa kuuluvia asioita kirkkoherran ratkaistavaksi.

Henkilöstö

Paikallisseurakuntien toimintaa ja yhteisten tehtävien suorittamista varten seurakunnilla ja seurakuntayhtymällä on noin 300 työntekijää. Kesäaikaan työntekijämäärä kasvaa noin 100 kausityöntekijällä.

Hallintokaavio

Hallintoelinten organisaatiokaavion löydät tästä linkistä.

Ota yhteyttä

Hallintojohtaja
Lahden seurakuntayhtymä
Hallinto- ja talouspalvelut
Kirkkokatu 5, PL 84
15111 Lahti
Hallintosihteeri
Hallinto- ja talouspalvelut
Kirkkokatu 5
15110 Lahti