Lahden seurakuntayhtymän rakenne ja tehtävät

Lahden seurakuntayhtymän muodostavat viisi paikallisseurakuntaa: Keski-Lahden, Launeen, Joutjärven, Salpausselän ja Nastolan seurakunnat. Kukin paikallisseurakunta huolehtii oman seurakuntansa jumalanpalveluselämän toteuttamisesta ja muusta seurakunnallisesta toiminnasta.

Seurakuntayhtymä hoitaa sille lainsäädännössä määriteltyjä pakollisia tehtäviä, joita ovat muun muassa

 • yleishallinto
 • taloushallinto
 • osa henkilöstöhallinnosta
 • kiinteistöhallinto
 • hautaustoimi

Lisäksi paikallisseurakunnat ovat sopineet perussäännössä, että seurakuntayhtymän tehtäväksi uskotaan myös eräitä muita seurakuntien yhteisiä toimintoja. Sellaisia ovat muun muassa

 • diakoniatyön kehittäminen ja yhteiset tehtävät
 • sairaalasielunhoito,
 • kasvatustyön kehittäminen ja yhteiset tehtävät
 • perheneuvonta
 • jäsenrekisterin pitäminen
 • viestintä

Päätöksenteko

Päätöksentekoon ja johtamiseen seurakuntayhtymässä on hallintoelimet. Lue lisää päätöksenteosta.

Henkilöstö

Paikallisseurakuntien toimintaa ja yhteisten tehtävien suorittamista varten seurakunnilla ja seurakuntayhtymällä on noin 300 työntekijää. Kesäaikaan työntekijämäärä kasvaa noin 100 kausityöntekijällä.

Lahden seurakuntayhtymän organisaatiokaavio
Lahden seurakuntayhtymän organisaatiokaavio. Klikkaamalla saat kuvan isommaksi.

Ota yhteyttä

Kirkkoherra, Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Nastolan seurakunta Lahden seurakuntayhtymä
PL 84 (Käyntiosoite Immiläntie 2, Nastola)
15111 Lahti

Nastolan seurakunnan kirkkoherra

Hallintojohtaja
Lahden seurakuntayhtymä
Hallinto- ja talouspalvelut
Kirkkokatu 5, PL 84
15111 Lahti
Hallintosihteeri
Lahden seurakuntayhtymä
Hallinto- ja talouspalvelut
Kirkkokatu 5, PL 84
15110 Lahti