Yhteisten työalojen johtokunnat ja toimikunnat

Seurakuntayhtymän vastuulle annettujen tehtävien hoitamiseksi yhteinen kirkkoneuvosto on nimennyt kaksi johtokuntaa: diakonian ja sairaalasielunhoidon johtokunnan sekä kasvatuksen ja perheasioiden johtokunnan.

Johtokunnat avustavat yhteistä kirkkoneuvostoa johtokuntien toimialaan kuuluvien asioiden johtamisessa, valmistelussa ja täytäntöönpanossa.

Johtokuntien puheenjohtajana toimii yhteisen kirkkovaltuuston siihen nimeämä johtokunnan jäsen. Asioiden esittelijänä toimii työalan johtaja tai joku muu viranhaltija. Johtokunnat työskentelevät yhteisen kirkkoneuvoston periaatteiden mukaisesti.

Yhteinen kirkkoneuvosto on lisäksi nimennyt kiinteistötoimikunnan, viestintätoimikunnan, ympäristötoimikunnan ja taidetoimikunnan avustamaan yhteistä kirkkoneuvostoa omaan toimialaan kuuluvien asioiden valmistelussa ja täytäntöönpanossa.

Diakonian ja sairaalasielunhoidon johtokunta 2023–2026

Kokouspäivät 2023

ma 30.01.2023 klo 17:00

ma 13.03.2023 klo 17:00

ke 12.04.2023 klo 17:00

ma 29.05.2023 klo 17:00

ke 28.06.2023 klo 16:00

to 24.08.2023 klo 17:00

ke 18.10.2023 klo 17:00

ke 13.12.2023 klo 17:00

Kasvatuksen ja perheasioiden johtokunta 2023–2026

Kokouspäivät 2023

ti 31.01.2023 klo 16:30

ti 14.03.2023 klo 16:30

ti 30.05.2023 klo 16:30

ti 05.09.2023 klo 16:30

ti 17.10.2023 klo 16:30

ti 28.11.2023 klo 16:30
 

Kysy johto- ja toimikuntien päätöksenteosta

Diakonian ja sairaalasielunhoidon johtaja
Lahden seurakuntayhtymä
Seurakuntatyön erityispalvelut
Vapaudenkatu 6
15110 Lahti
Kasvatuksen ja perheasioiden johtaja
Lahden seurakuntayhtymä
Vapaudenkatu 6, 3. krs.
15110 Lahti
Viestintäpäällikkö
Viestintäpalvelut
Kirkkokatu 5
15110 Lahti
Vs. yhteiskunnallisen työn pastori
Lahden seurakuntayhtymä
Seurakuntatyön erityispalvelut
Vapaudenkatu 6
15110 Lahti

Viralliset yhteydenotot, tietopyynnöt