Yhteisten työalojen johtokunnat ja toimikunnat

Seurakuntayhtymän vastuulle annettujen tehtävien hoitamiseksi yhteinen kirkkoneuvosto on nimennyt kaksi johtokuntaa: diakonian ja sairaalasielunhoidon johtokunnan sekä kasvatuksen ja perheasioiden johtokunnan.

Johtokunnat avustavat yhteistä kirkkoneuvostoa johtokuntien toimialaan kuuluvien asioiden johtamisessa, valmistelussa ja täytäntöönpanossa.

Johtokuntien puheenjohtajana toimii yhteisen kirkkovaltuuston siihen nimeämä johtokunnan jäsen. Asioiden esittelijänä toimii työalan johtaja tai joku muu viranhaltija. Johtokunnat työskentelevät yhteisen kirkkoneuvoston periaatteiden mukaisesti.

Yhteinen kirkkoneuvosto on lisäksi nimennyt kiinteistötoimikunnan, viestintätoimikunnan, ympäristötoimikunnan ja taidetoimikunnan avustamaan yhteistä kirkkoneuvostoa omaan toimialaan kuuluvien asioiden valmistelussa ja täytäntöönpanossa.

Kysy johto- ja toimikuntien päätöksenteosta

Hallintosihteeri
Hallinto- ja talouspalvelut
Kirkkokatu 5
15110 Lahti