Hiljaisuuden jooga® kutsuu rukoukseen

Lempeää kehon huoltoa, hoitavia liikkeitä ja asentoja, mielen hiljentymistä ja rukousta. Jotenkin näin vastaan, kun joku kysyy, mitä on Hiljaisuuden jooga. Sairaalapappi ja joogaopettaja Heli Harjunpää on kehittänyt kristillisen joogalajin, Hiljaisuuden joogan®. Se on kristillinen harjoituskokonaisuus, joka hoitaa koko ihmistä ja sopii kaikille. Sitä ohjaavat koulutetut Hiljaisuuden joogan ohjaajat eri puolilla Suomea.

Heli Harjunpää käyttää Hiljaisuuden joogan harjoituksesta termiä ”hiljaisuuskylpy”. Se kuvaa hyvin omaa kokemustani Hiljaisuuden joogasta. Lempeästi ohjatut, kehoa huoltavat liikkeet, raamatunjakeet ja lyhyet rukoukset, äänimaljan sointi ja kutsu hengityksen kautta rentoutumiseen vievät kohti mielen hiljentymistä ja sisäistä hiljaisuutta. Ajatukset eivät ole tärkeitä ja huomion saa keskittää omaan olemiseen, sydämen alueelle. Harjoituksen syventyessä mieli alkaa lopulta hellittää ja päästää irti arjen huolista, moneen suuntaan poukkoilevista ajatuksista ja sisäisestä levottomuudesta.

Harjoitusten liikkeet ovat lempeitä eikä niissä pyritä ääriasentoihin. Tärkeää ei ole se, miltä liikkeet näyttävät ulospäin, vaan jokainen tekee liikkeet omalla tavallaan ja omaa kehoa kuunnellen. Kristillinen ajatus armosta ja Jumalan hyväksyvästä rakkaudesta on keskeistä myös Hiljaisuuden joogassa.

Suorittamisesta lepoon ja armoon

Hiljaisuuden joogan harjoitus on kuin miniretriitti, jossa kuljetaan suorittamisesta levollisuuteen ja armon sisäiseen kokemukseen. Hiljaisuuden joogan teologiassa korostuvat sanat läsnäolo, totuudellisuus, avoimuus, sydämellisyys, rauha, rakkaus, lempeys, armollisuus, hellittäminen, myötätunto, vastaanottaminen, hyvän jakaminen, yhteys. Kaiken keskuksessa on yhteys elämän lähteeseen, Jumalan rakkauteen ja Kristuksen valoon. Hiljaisuuden jooga on aina myös yhteisöllinen harjoitus, jossa voi kulkea yhdessä toisten ryhmään osallistuvien kanssa hiljaisuuden tiellä, Pyhän Hengen johdatuksessa. Siitä syntyy rakkautta, jota jo harjoitusten aikana jaamme eteenpäin ja samalla tuomme lähellemme rauhaa ja hyvää.

Hiljaisuuden joogan asennot ja lempeä liike hoitavat kehoa, mutta kutsuvat myös tietoisuuden syvenemiseen omassa elämässä. Tietoisen läsnäolon kautta voi löytyä se, mikä on totta niin kehossa, mielessä kuin tunteissa, koko olemuksessamme. Harjoituksen tavoitteena on antaa tilaa sisäiselle hiljaisuudelle, mielen hiljentymiselle ja rauhattomuuden pysäyttämiselle. Siitä voi löytää tasapainon ja elämän valon juuri tähän hetkeen ja koko elämään.

Keho Pyhän Hengen temppelinä

Kristilliseen perinteeseen, rukoukseen ja jumalanpalvelusten liturgiaan on aina liittynyt eleitä ja liikkeitä: jo käsien laittaminen ristiin tai pään kumartaminen on liikkuvaa tai kehollista rukousta. Sitä on myös polvistuminen, ristinmerkin tekeminen tai käsien ja katseen kohottaminen ylös kohti Jumalaa. Hiljaisuuden joogassa keho otetaan mukaan kokonaan, jalkapohjista sormiin ja päälakeen asti. Siinä toteutuu myös Paavalin kaunis ajatus ruumista Jumalan temppelinä: ”Jumala on antanut Pyhän Hengen teihin asumaan, ja teidän ruumiinne on tämän Hengen temppeli” (1. Kor. 6:19, UT2020).

Hiljaisuuden joogassa saa antaa aikaa oman kehon kuunteluun ja lempeään huoltamiseen, päästää irti suorittamisesta ja jättäytyä kannateltavaksi. Kehomme puhuu aina totta ja kehossa kannamme koko elämäämme, kokemuksiamme ja tunteitamme. Omaa kehoa on siksi tärkeä myös kiittää päivittäin.

Keholliset rukoukset ovat osa hiljaisuuden joogan perusharjoitusta, rukoushetkien osana retriiteissä, erilaisissa hartauksissa tai muissa rukoukseen kutsuvissa hetkissä. Keholliset rukoukset antavat mahdollisuuden avautua Jumalan läsnäolon ja rakkauden valoon kokonaisena ihmisenä, keholla, mielellä ja hengellä. Monet näistä rukouksista ammentavat yhteisestä kristillisestä perinteestä ja niissä käytetään tuttuja raamatunkohtia tai virren säkeitä. Rukoukseen voi liittää myös yhteistä laulua liikkeiden mukana.

Yksinkertainen, hiljainen ja vastaanottavainen rukous

Jooga on laaja yleiskäsite ja sitä voi verrata musiikkiin: kuten musiikkityylejä, myös joogalajeja on monia ja erilaisia. Hiljaisuuden joogan perusta on vuosituhansien ajan kehittyneissä jooga-asennoissa ja -harjoituksissa. Kehon harjoituksen, mielen tietoisuuden ja sisäisen hiljaisuuden kautta läsnäolon kokeminen omassa elämässä vahvistuu. Yhteys omaan itseen ja yhteys toisiin ihmisiin ja Jumalaan voi parantua ja saada uusia ulottuvuuksia. Harjoitusten tarkoitus on se, että niistä annettu hyvä annetaan eteenpäin rakkaudessa toisia ihmisiä, eläimiä ja koko luomakuntaa kohtaan.

Hiljaisuuden joogan hengellisyys linkittyy kristillisyyden alkuajoista nousevaan luostareiden ja retriittien vaatimattomaan elämäntapaan. Siinä vetäytyminen, yksinkertaisuus ja säännöllinen rukouselämä ovat kaiken keskuksessa. Yksinkertainen, hiljainen ja vastaanottavainen rukous ohjaa keskittyneeseen rukouksen tilaan, jota kutsutaan kontemplaatioksi. Siinä saa olla Jumalan edessä ilman vaatimuksia, luottamuksessa ja ottamassa vastaan. Armollisuus ja avaruus korostuvat harjoitusten rukouksissa ja raamatunteksteissä. Näin tilaa jää jokaisen omalle tulkinnalle ja kokemukselle. Hiljaisuuden joogaa voi hyvin ohjata myös muualla kuin seurakunnan yhteydessä.

Jooga ei ole erillinen saareke muusta elämästä, vaan siinä koko ihmisyys ja elämä saa olla läsnä. Jokainen voi osallistua omalla tavallaan ja ottaa harjoituksesta kaiken sen hyvän, mitä tarvitsee. Luottamus hyvään myös itsessä ja kaikessa ympärillä olevassa vahvistuu. Se on alku muutokselle, jossa saa kasvaa omaksi itsekseen ja ammentaa lisää läsnäolon voimaa ja turvaa omaan elämäänsä. Hiljaisuuden joogan harjoitus päättyy sanoihin, jotka pohjautuvat Filippiläiskirjeeseen (Fil. 4:8): ”Ajattelen sitä, mikä on totta ja hyvää. Puhun totta ja hyvää. Elän totuudessa ja hyvyydessä.”

Oma kokemukseni on, että jooga – ja nimenomaan Hiljaisuuden jooga – on tuonut elämääni iloa, onnellisuutta ja kokemusta hyväksyvästä rakkaudesta ja armosta. Kokemus on turvallinen ja levollinen ja kannattelee koko elämääni. Olen tullut kotiin, saan olla Jumalan rakkauden valossa, kokea sisäistä rauhaa, iloa ja lepoa, yhteyttä toisten ihmisten ja kaikkien luotujen kanssa (Heli Harjunpää).

Pauliina Hatakka
Kirjoittaja on pappi ja Hiljaisuuden joogan® ohjaaja.

Artikkelin lähteinä on käytetty Heli Harjunpään kirjoja Hiljaisuuden tie, Kiitollisuuden jooga ja Hiljaisuuden jooga® ja Hiljaisuuden ystävät ry:n jäsenlehteä KEHO (no 1/2021).

Hiljaisuuden joogan® ryhmiä ja retriittejä järjestetään Lahdessa säännöllisesti. Niistä tiedotetaan Lahden seurakuntien nettisivuilla, Kirkonseutu-lehdessä ja Facebookissa Hiljaisuuden jooga® -ryhmässä.

Videolla sairaalapappi Johanna Rantanen ohjaa kehollisen rukouksen Tule kanssani:

YouTube-video

Johanna Rantasen ohjaama harjoitus kuntoutussairaala Jalmarin pihamaalla: 

YouTube-video

Lisätietoa Hiljaisuuden joogasta:

Facebook: Hiljaisuuden joogaLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Instagram: hiljaisuudenjoogaLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Ohjattuja harjoituksia ja kehollisia rukouksia: Vimeo Hiljaisuuden jooga®Linkki avautuu uudessa välilehdessä (kännykällä käytettäessä suositellaan Vimeo-sovelluksen lataamista)
Hiljaisuuden ystävät Ry:n kotisivut Linkki avautuu uudessa välilehdessä
Hiljaisuuden ystävät -lehti 1/2021 KEHO
Heli Harjunpään kirjat Hiljaisuuden tie (2017) ja Kiitollisuuden jooga (2018)
Kirkonseutu: Katso video – Hiljaisuuden jooga on kuin miniretriitti, jossa koko keho rukoilee | KirkonseutuLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Nainen nostaa kädet ylös meren rannalla.