Lapsia leirillä

Leirit lapsille, lapsiperheille ja varhaisnuorille

Kevätkauden 2020 leireille!

Tervetuloa mukaan

  • Yhteisen varhaisnuorisotyön järjestämille leireille, jotka on tarkoitettu lahtelaisille tytöille, pojille ja lapsiperheille.

Diakoniatyö järjestää myös leirejä ja retkiä lapsiperheille. Diakoniatyön leiritarjontaan pääset tutustumaan täällä.
Vuosittain järjestetään myös useita perheleirejä. Launeen seurakunnan perheleiristä löydät tietoa täältä.

 

Kouluikäisten leiritoiminta Lahden seurakunnissa kesällä 2020 (päivitetty 20.5.2020)

Yleisiä huomioita 

Toimimme leirien valmistelussa Suomen hallituksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Aluehallintoviraston (AVI) sekä Kirkkohallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan. Määräykset sekä suositukset voivat muuttua nopeastikin, joten lähetämme tarpeen vaatiessa päivitettyjä tietoja sähköpostilla.  

Jokaisen leirin kohdalla kartoitetaan huolellisesti kaikki turvallisuusriskit ja hygieniaan liittyvät tekijät, jotka vaikuttavat leirin toimintaan.   

Turvallisuutta koskevien valmisteluiden takia aloitamme yön yli kestävän leiritoiminnan vasta juhannuksen jälkeen. Tilassa kerralla olevien leiriläisten, isosten ja henkilökunnan kokonaismäärä ei saa ylittää yli 50 henkilöä. 

Toiminta leirillä 

Toimintaa pyritään toteuttamaan mahdollisimman paljon ulkona. Turvallisuusohjeina on muistettava hyvä käsihygienia ja turvavälit. Tarpeen mukaan iso ryhmä jaetaan pienempiin pienryhmiin. 

Kaikki leirit toteutetaan niin, ettei ryhmä joudu kosketuksiin siihen kuulumattomien henkilöiden kanssa. Myös henkilöstö pidetään samana koko leirin ajan. Mikäli leirikeskuksessa on useampia ryhmiä samanaikaisesti, ohjelma järjestetään niin, että ryhmät pystyvät toimimaan erillään kaikissa tilanteissa. Ruokailu-, ohjelma-, majoitus- ja peseytymistilat järjestetään siten, että niissä on vain yksi ryhmä kerrallaan. Kuljetuksia ja leirille saapumisia porrastetaan, jotta useita ryhmiä ei ole samanaikaisesti paikalla. Kuljetus järjestetään turvallisesti viranomaisten ohjeiden mukaan. 

Vierailujen järjestäminen leireille ei ole kokoontumisrajoituksen puitteissa mahdollista.  

Ruokailu on järjestetty turvallisesti ja kokoontumisrajoitukset huomioon ottaen. 

Tilojen siivous 

Kaikissa Lahden seurakuntien tiloissa kiinnitetään huomiota yleisiin hygieniaohjeistuksiin ja hyvään siivoukseen, niin leirien aikana kuin ennen uuden ryhmän saapumista. Lahden seurakuntien leirikeskusten siivous on ulkoistettu ja siivouksesta vastaa Lassila & Tikanoja. Siivousta on tehostettu tilanne huomioon ottaen. Leirillä siivousfirma huolehtii siivouksesta, leiriläisten ei tarvitse huolehtia siitä. Tarvittavat desinfiointiaineet on hankittu leirinjärjestäjän puolesta, myös käsien desinfiointiaine. Käsidesiä käytetään aina leirin aikuisten valvonnassa. 

Leirille ei saa tulla sairaana 

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. Kenenkään lapsen tai aikuisen ei pidä lähteä leirille, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Seurakunnan tiloissa ja leirikeskuksissa huolehditaan puhdistamisesta ja hygieniasta hyvin, joten on tärkeää huolehtia siitä, että leirille ei tuoda ulkopuolelta virusta. Keskeistä on myös se, että ryhmissä noudatetaan annettuja hygieniaohjeita (käsienpesu, yskiminen ja aivastaminen oikein, ruokailutilanteet).  

Riskiryhmiin kuuluvien leirille osallistuminen 

Riskiryhmiin kuuluvien lasten kohdalla vanhempien tulee olla yhteydessä paikalliseen terveydenhuoltoon, joka kartoittaa toiminnan olosuhteet ja ohjeistaa osallistumispäätöksen teossa. Hoitava lääkäri arvioi voiko lapsi, jolla tai jonka perheenjäsenellä on vaikea perussairaus tai joka tarvitsee säännöllistä puolustuskykyä lamaavaa lääkitystä, osallistua toimintaan.  

Kuinka toimitaan sairastumistapauksissa? 

Jos osallistuja tai työntekijä sairastuu leirin aikana, leirin ohjelma- ja turvallisuusvastaava ottaa yhteyttä leiripaikkakunnan terveysviranomaisiin. Päätöksen hoidosta ja testaamisesta tekee tartuntatautilääkäri. Hän tekee myös päätöksen mahdollisesta karanteenista, kuultuaan toiminnan vastaavia työntekijöitä. Tapauskohtaisesti tartuntatautilääkärin ohjeet viestitään osallistujille sekä vanhemmille ilman tarpeetonta viivytystä ja selkeästi.   

Turvallista leirikesää! 

 

Harrasteleirit

Harrasteleirit ovat yöleirejä 7–14-vuotiaille tytöille ja pojille. Leirit järjestetään pääsääntöisesti Upilan leirikeskuksessa, joka sijaitsee 13 km Lahden keskustasta. Leireille on yleensä yhteiskuljetus. Jokaisen leirin ohjelmaan sisältyy reipasta leirielämää sekä hartaus- tai hiljentymishetkiä.

Leirille hakeminen

Yhteinen varhaisnuorisotyö järjestää leirejä kevät-, kesä- ja syystoimintakaudella. Hakeminen kevätkauden leireille on yleensä tammikuussa, kesäkauden leireille maalis-/huhtikuussa ja syyskauden leireille yleensä syyskuussa. Tarkempi hakuaika ilmoitetaan erikseen kunkin toimintakauden osalta. Leirit on tarkoitettu lahtelaisille tytöille ja pojille.


Hakuaika seurakuntien yhteisille kevätkauden leireille oli 7.–13.1.


Kevätkauden 2020 leiri-/retkiesitteen voi lukea seuraavasta linkistä. Selaa julkaisua


Huom. Kevätkauden (huhti-/toukokuun) leirejä ei järjestetä.

Lahden seurakuntayhtymän kasvatustyön lähtökohtana on järjestää kaikin puolin
turvallista leiri- ja retkitoimintaa lapsille, nuorille ja heidän perheilleen.
Koronaviruksen aikana toimimme viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

Leiri- ja retkitoimintaan liittyvissä asioissa olkaa yhteydessä kasvatustyönsihteeri Mauno Nivalaan 044 719 1352. 

 

Harraste-/perheleirien osallistujaryhmän koko on minimissään 15 osallistujaa.
Pidätämme oikeuden leirin perumiseen, mikäli ryhmän koko jää alle ilmoitetun.
Leirit on tarkoitettu lahtelaisille tytöille, pojille ja perheille. Lisätietoja leirille hakemisen osalta p. 044 719 4633.

Retkitiedot löytyvät Retket alasivulta


Lapsen osallistuessa harrasteleireille, tulee huoltajan täyttää leirikortti, jonka lapsi tuo täytettynä mukanaan leirille.
Pyydettäessä voimme lähettää leirikortin myös postitse.

 Tulosta tästä leirikortti harrasteleireille.

 

Vapautukset leirimaksusta

Leirimaksusta voi anoa vapautusta taloudellisin/ sosiaalisin perustein. Vapautusta voi hakea vain yhden harraste-/perheleirin leirimaksusta. Maksuvapautusperusteet löydät tästä linkistä.

Tulostettava maksuvapautushakemus löytyy alla olevasta linkistä (tällä lomakkeella).
Tällä lomakkeella haetaan maksuvapautusta kevätkauden 2020 leirien leirimaksusta. Lomake palautetaan anomuksessa olevaan osoitteeseen hyvissä ajoin ennen leirin alkua.

Tapaturmavakuutus

Lahden seurakuntayhtymä on vakuuttanut kaikki seurakunnan tapahtumiin, kerhoihin, leirille ja retkille osallistuvat henkilöt.

Ohjeita seurakuntayhtymän ryhmähenkivakuutuksesta

Tietosuojaseloste

Harraste-/perheleirien ja retkien sähköisen ilmoittautumisen tietosuojaselosteen voit lukea tästä.