Hallinto

Hallinnossa vastataan yhtymän yleishallinnosta, hallintoelimille esiteltävien asioiden kokoamisesta ja valmistelusta, hallintoelinten päätösten täytäntöönpanosta, yhtymän omaisuuden hoitamisesta, toimintasuunnitelman ja talousarvioesityksen valmistelusta, toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen laatimisesta, yhtymän strategisen suunnittelun johtamisesta, henkilöstöhallinnosta, tietohallinnosta sekä muista asioista, joita ei ole nimenomaisesti annettu muun yksikön tehtäväksi. Hallinto- ja taloustoimisto vastaavat myös kirkkolain 11 luvun 2 §:n 2. momentissa tarkoitettujen ja perussäännön 4 ja 8 §:ssä tarkoitettujen asioiden hoitamisesta.


Marja-Helena Nevalainen

Hallintosihteeri
Hallinto- ja talouspalvelut
Kirkkokatu 5
15110 Lahti