Päätöksentekoelimet ja -aineistot Lahden seurakuntayhtymässä

Näin päätöksiä tehdään toimielimissä

Lahden seurakuntayhtymässä on yhteistä päätöksentekoa ja johtamista varten yhteiset hallintoelimet, jotka ovat

  • yhteinen kirkkovaltuusto
  • yhteinen kirkkoneuvosto
  • diakonian ja sairaalasielunhoidon johtokunta
  • kasvatuksen ja perheasioiden johtokunta.

Lisäksi yhteistä kirkkoneuvostoa avustaa valmistelussa ja toimeenpanossa

  • kiinteistötoimikunta
  • viestintätoimikunta
  • ympäristötoimikunta
  • taidetoimikunta.

Lahden seurakuntayhtymän muodostavat viisi paikallisseurakuntaa: Keski-Lahden, Launeen, Joutjärven, Salpausselän ja Nastolan seurakunnat. Seurakunnissa ylin päättävä toimielin

  • seurakuntaneuvosto.

Päätöksenteko hallintoelimissä tapahtuu enemmistöperiaatteella. Se kanta, jonka puolesta enimmät äänet on annettu, tulee asiassa päätökseksi. Yhteisen kirkkovaltuuston tulee tehdä määräenemmistöllä päätökset muun muassa uuden viran perustamista ja kiinteistön myymistä koskevassa asiassa.

Lahden seurakuntayhtymän päätöksentekoelimien kaaviokuvana.
Lahden seurakuntayhtymän päätöksentekoelimet kaaviokuvassa. Klikkaamalla saat kuvan isommaksi.

Kysy lisää päätöksenteosta

Hallintojohtaja
Lahden seurakuntayhtymä
Hallinto- ja talouspalvelut
Kirkkokatu 5, PL 84
15111 Lahti
Hallintosihteeri
Lahden seurakuntayhtymä
Hallinto- ja talouspalvelut
Kirkkokatu 5, PL 84
15110 Lahti

Viralliset yhteydenotot, tietopyynnöt