Lahden seurakuntayhtymä ja paikallisseurakunnat

Lahden seurakuntayhtymän muodostavat viisi paikallisseurakuntaa: Keski-Lahden, Launeen, Joutjärven, Salpausselän ja Nastolan seurakunnat. Kukin paikallisseurakunta huolehtii oman seurakuntansa jumalanpalveluselämän toteuttamisesta ja muusta seurakunnallisesta toiminnasta. Seurakunnilla on tehtäviensä suorittamista varten tarpeellinen henkilöstö.

Seurakuntayhtymä

Kirkkolainsäädännön mukaan saman kunnan alueella toimivien seurakuntien on muodostettava seurakuntayhtymä tai yhdistyttävä yhdeksi seurakunnaksi.

Seurakuntayhtymä hoitaa sille lainsäädännössä määriteltyjä pakollisia tehtäviä, joita ovat muun muassa yleishallinto, taloushallinto, osa henkilöstöhallinnosta, kiinteistöhallinto ja hautaustoimi. Lisäksi paikallisseurakunnat ovat sopineet perussäännössä, että seurakuntayhtymän tehtäväksi uskotaan myös eräitä muita seurakuntien yhteisiä toimintoja. Sellaisia ovat muun muassa diakoniatyön kehittäminen ja yhteiset tehtävät sekä sairaalasielunhoito, kasvatustyön kehittäminen ja yhteiset tehtävät sekä perheneuvonta, jäsenrekisterin pitäminen ja viestintä.

Seurakuntayhtymässä on yhteistä päätöksentekoa ja johtamista varten yhteiset hallintoelimet: yhteinen kirkkovaltuusto, yhteinen kirkkoneuvosto ja kaksi johtokuntaa.

Paikallisseurakunnat

Paikallisseurakuntien seurakuntaneuvostot käyttävät päätösvaltaa seurakunnan asioissa. Seurakuntaneuvosto päättää muun muassa toimintasuunnitelman sisällön, miten talousarviossa seurakunnalle myönnettyjä määrärahoja käytetään, miten seurakunnan hallinnassa olevia varoja käytetään ja muista seurakunnan asioista.

Kirkkoherran tehtäviin kuuluvista asioista on annettu määräyksiä kirkkolainsäädännössä ja lisäksi seurakuntaneuvosto voi siirtää toimivaltaansa kuuluvia asioita kirkkoherran ratkaistavaksi.

Henkilöstö

Paikallisseurakuntien toimintaa ja yhteisten tehtävien suorittamista varten seurakunnilla ja seurakuntayhtymällä on noin 300 työntekijää. Kesäaikaan työntekijämäärä kasvaa noin 100 kausityöntekijällä.

Hallintokaavio

Hallintoelinten organisaatiokaavion löydät tästä linkistä.

Päätöksenteko

Päätöksenteko niin seurakuntaneuvostoissa kuin yhteisissä hallintoelimissäkin tapahtuu pääsääntöisesti enemmistöperiaatteella. Se kanta, jonka puolesta enimmät äänet on annettu, tulee asiassa päätökseksi.

Laissa on määritelty eräitä poikkeuksia tähän enemmistöperiaatetta koskevaan pääsääntöön. Yhteisen kirkkovaltuuston tulee tehdä määräenemmistöllä päätökset muun muassa uuden viran perustamista ja kiinteistön myymistä koskevassa asiassa.

Kokousten esityslistat ja pöytäkirjat löydät tästä linkistäLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Yhteinen kirkkovaltuusto

ke 28.09.2022 klo 18:00

ke 30.11.2022 klo 17:00

Yhteisen kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia.

Yhteinen kirkkoneuvosto

to 08.09.2022 klo 16:15

to 13.10.2022 klo 16:15

to 10.11.2022 klo 16:15

to 15.12.2022 klo 16:15

Joutjärven seurakuntaneuvosto

Ti 30.8.2022 klo 17.00

Ti 20.9.2022 klo 17.00

ti 18.10.2022 klo 17.00

ti 15.11.2022 klo 17.00

ti 13.12.2022 klo 17.00

Keski-Lahden seurakuntaneuvosto

ti 30.8.2022 klo 17.00

ti 20.9.2022 klo 17.00

ke 12.10.2022 klo 17.00

ti 1.11.2022 klo 17.00

to 8.12.2022 klo 17.00

Launeen seurakuntaneuvosto

ma 29.8.2022 klo 17.00

ma 26.9.2022 klo 17.00

ma 24.10.2022 klo 17.00

ma 21.11.2022 klo 17.00

ti 13.12.2022 klo 17.00

Nastolan seurakuntaneuvosto

to 1.9.2022 klo 18.00

to 22.9.2022 klo 18.00

to 20.10.2022 klo 18.00

to 17.11.2022 klo 18.00

to 8.12.2022 klo 18.00

Salpausselän seurakuntaneuvosto

ma 29.8.2022 klo 16.30

ma 26.9.2022 klo 16.30

ma 17.10.2022 klo 16.30

ma 28.11.2022 klo 16.30

ma 12.12.2022 klo 16.30

 

 

Kokousten esityslistat ja pöytäkirjat löydät tästä linkistäLinkki avautuu uudessa välilehdessä.