Laskutus

Lahden seurakuntayhtymä on siirtynyt käyttämään verkkomaksulaskutusta. Laskutamme tulevat leirien, retkien, kerhojen ja erilaisten tapahtumien maksut lähettämällä maksajaksi merkitylle henkilölle maksulinkin sähköpostiin. 

Saamme tiedot laskutusta varten sähköisestä lomakkeesta, jonka asiakas täyttää ilmoittautuessaan. Lomakkeella pyydetään ilmoittamaan asiakkaan aktiivisesti seuraama sähköpostiosoite, jonka suojaustaso mahdollistaa linkkien vastaanottamisen.

Verkkomaksulaskutuksesta kerrotaan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. 

Lahden seurakuntayhtymän seurakunnalliseen toimintaan haettavien avustusten ohje

Lahden seurakuntayhtymä varaa talousarviossaan vuosittain määrärahan harkinnanvaraisten avustusten myöntämiseen seurakunnallisen työn tukemiseksi.  Avustus myönnetään yhdistykselle, säätiölle tai vastaavalle toimijalle.

Seuraavan toimintavuoden avustusta on haettava 30.11. mennessä kirjallisella hakemuksella. Hakemus tulee osoittaa Lahden seurakuntayhtymälle ja lähettää joko sähköpostitse osoitteeseen lahti.kirjaamo@evl.fi tai postitse Lahden seurakuntayhtymä, PL 84, 15111 Lahti.

Hakemuksessa on esitettävä
- avustuksen kohde ja käyttötarkoitus,
- toimintasuunnitelma ja talousarvio tai muut vastaavat dokumentit,
- haettavan avustuksen määrä,
- hakijan yhteystiedot, johon kirjallinen päätös lähetetään joko sähköpostitse tai paperilla,
- yhteyshenkilön tiedot: nimi, puhelinnumero, sähköposti- ja postiosoite,
- maksuyhteystiedot ja mahdollinen viitetieto sekä
- mahdollinen suostumus sähköiseen tiedoksiantoon

Hakemuksia ei palauteta. Avustusta myönnetään vain varatun määrärahan puitteissa seurakunnalliseen toimintaan. Hakemukset käsitellään talousarviovuoden alussa. Mahdollinen avustus maksetaan hakijalle sen jälkeen, kun päätös on saanut lainvoiman. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Lisätietoja avustuksista antaa talouspäällikkö puhelin 044 719 1200.