Päihteet ja riippuvuus

Päihdetyö

Henkilökohtainen keskustelu

Alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden runsas käyttö aiheuttaa kärsimyksiä sekä aineiden käyttäjälle että hänen läheisilleen. Seurakunnan päihdetyö lievittää päihteiden käytön synnyttämää hätää ja tukee pyrittäessä eroon päihdekierteestä.

Päihdetyön diakonit tarjoavat sielunhoitoa, keskusteluapua ja hoitoonohjausta.

Vastaanotolle Diakoniakeskukseen, Vapaudenkatu 6, voi tulla ajanvarauksella torstaisin klo 9–11.45. Huom! Varaa aika viimeistään keskiviikkoon klo 12 mennessä puh. 044 719 1265 tai työntekijöilta: päihdetyön diakonit Matti Ahokas , 044 719 1269 ja Sirpa Koistinen, 044 719 1268, tekevät myös koti- ja laitoskäyntejä.

Laitos- ja vankilakäynnit

Päihdetyön diakonit vierailevat säännöllisesti päihdehuollon laitoksissa ja asumispalveluyksiköissä. Tapaamisissa keskustellaan, kerrotaan toiminnasta ja pidetään hartauksia.

Vankiloissa järjestetään kotipaikkaryhmiä ja sielunhoidollisia tapaamisia Lahden seudun vangeille. Säännöllisiä vierailuja tehdään Hämeenlinnan ja Mikkelin vankiloihin. Seurakuntayhtymä osallistuu myös jumalanpalvelusten toteuttamiseen lähialueiden vankiloissa. Vankeja kannustetaan etsimään tietä seurakuntaan, sen toimintaan ja palveluihin myös rangaistuksen suorittamisen jälkeen.

Vankeja pyritään tukemaan asunnon hankinnassa yhteistyökumppaneiden kanssa. Päihde- ja kriminaalityötä tehdään moniammatillisissa yhteistyöverkostoissa.

Retket ja leirit

Päihdetyö järjestää retkiä, leirejä ja kursseja päihdekuntoutujille. Pyrkimyksenä on tarjota virkistystä, lepoa ja seurakuntayhteyttä. Ne tukevat samalla päihteetöntä elämää.

Asunnottomuus

Lahden seurakunnat vuokraavat diakonisin perustein tukiasuntoja, joita on yhteensä 27 kpl. Asuntoja vapautuu erittäin harvoin. Tukiasunnossa asuminen on määräaikaista ja vuokrasopimuksia jatketaan maksimissaan 3 vuoden ajan. Asunnot ovat yksiöitä ja ne on tarkoitettu erityisesti yksinäisille ja asuntovaikeuksissa oleville.

Hakuedellytykset:

  • hakija on taloudellisten, sosiaalisten tai perhesyiden takia vailla asuntoa
  • hakijalla on riittävästi valmiuksia itsenäiseen asumiseen
  • mahdollisten päihde- tai mielenterveysongelmien osalta hoitojärjestelyt ovat kunnossa

Lisätietoja tukiasunnoista antavat:

Sirpa Koistinen (päihde- ja asuntotyön diakoni) puh. 044 719 1268,
Matti Ahokas (päihde- ja kriminaalityön diakoni) puh. 044 719 1269

Vuokrarästit

Maksamattomille vuokrille kannattaa aina tehdä jotain. Jos sinulla on vuokrarästejä, neuvottele vuokranantajan kanssa, ota yhteyttä sosiaalityöntekijään tai kysy talous- ja velkaneuvontaa.

Voit pyytää myös seurakunnan tarjoamaa tukea.