Näin teet tilauksen sukututkimusta ja tieteellistä tutkimusta varten

Aluekeskusrekisteri tekee sukututkimusta varten maksullisia todistuksia. Näitä tehdään henkilöresurssien sallimissa rajoissa ja sen takia toimitusajoissa saattaa toisinaan olla pitkäkin viive. 

Aluekeskusrekisteri palvelee sukututkijoita tekemällä tutkimuksessa tarvittavia virkatodistuksia. Sukututkimustilaus on tehtävä sukututkimuslomakkeellaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Jos sukututkimusta varten pyydetään tietoja elävästä henkilöstä, EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan rekisterinpitäjän on pystyttävä osoittamaan, että se noudattaa tietosuoja-asetuksen periaatteita ja säännöksiä. Tämän vuoksi sukututkijan on sukututkimustilauksen yhteydessä toimitettava sukututkimusrekisteriä koskeva tietosuojaselosteLinkki avautuu uudessa välilehdessä tmv., joka osoittaa tietojen luovuttamisen edellytykset. 

Huom! Molemmat lomakkeet sekä Sukututkimuslomake että Sukututkimusrekisteriä koskeva tietosuojaseloste on toimitettava tilauksen yhteydessä.

Tilauksen voi toimittaa:

  • Kirjeitse: Lahden aluekeskusrekisteri, PL 84, 15111 Lahti
  • Sähköpostin liitteenä: lahti.keskusrekisteri@evl.fi 
  • Tuomalla asiakaspalveluun:
    • Lahden seurakuntayhtymä Vapaudenkatu 6A, 15100 Lahti
    • Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1, 04400 Järvenpää
    • Savonlinnan seurakunta Kirkkokatu 17, 57100 Savonlinna

Huom! Lomake on tallennettava ENSIN omalle koneelle, jotta siihen voi kirjoittaa ja tallentaa tietoja. Jos lähetät lomakkeen sähköpostilla, älä kirjaa siihen tietosuojasyistä henkilötunnusta ellei käytössä ole turvasähköpostia.

tietokoneen näppäimistö, kahvikuppi, valokuvanippu, tyhjä muistikirja auki

Tilattaessa tulee tietää vähintään henkilön nimi ja syntymäaika sekä milloin henkilö on muuttanut ko. seurakuntaan tai milloin henkilö on muuttanut pois ko. olevasta seurakunnasta. Lisäksi on hyvä määritellä mitä muita tietoja tilaaja haluaa todistuksessa ilmenevän.

Tietoja suvun elossa olevista jäsenistä on hyvä kerätä ensisijaisesti heiltä itseltään. Tällöin pystytään varmistumaan tietojen oikeellisuudesta ja siitä, ettei rekisteröity halua käyttää hänelle tietosuoja-asetuksessa annettua oikeutta kieltää omien tietojensa käyttämistä sukututkimuksessa.

Koska sukututkimusta tehdään toissijaisena työnä virallisen jäsenrekisterin ylläpidon ohella, sukututkimusten valmistumiselle on annettava riittävästi aikaa.

Tilaukset tieteellistä tutkimusta varten voidaan jättää sähköpostilla tai kirjeitse ylläoleviin yhteystietoihin. Tieteellinen tutkimus pyritään toimittamaan pikaisesti.

Hinnat

Noudatamme sukututkimusta koskevissa maksuissa Kirkkohallituksen tiedotteen mukaisia hintoja.