Näin teet tilauksen sukututkimusta ja tieteellistä tutkimusta varten

Aluekeskusrekisteri tekee sukututkimusta varten maksullisia todistuksia jäsenseurakuntiensa alueelta. Lahden aluekeskusrekisterillä on käytössään digitoituja kirkonkirjoja jäsenseurakunnasta riippuen noin 1860-luvulta lähtien. Sukututkimuksia tehdään henkilöresurssien sallimissa rajoissa ja sen takia toimitusajoissa saattaa toisinaan olla pitkäkin viive. Sukututkimus pyritään toimittamaan 2-3 kuukauden kuluttua tilauksesta.

Sukututkimustilaus on tehtävä sukututkimustilaus-lomakkeellaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Jos sukututkimusta varten pyydetään tietoja elävästä henkilöstä, EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan rekisterinpitäjän on pystyttävä osoittamaan, että se noudattaa tietosuoja-asetuksen periaatteita ja säännöksiä. Tämän vuoksi sukututkijan on sukututkimustilauksen yhteydessä  toimitettava Selvitys sukututkimusrekisteristäLinkki avautuu uudessa välilehdessä, joka osoittaa tietojen luovuttamisen edellytykset. 

Lomakkeet voi toimittaa:

  • Kirjeitse: Lahden aluekeskusrekisteri, PL 84, 15111 Lahti
  • Sähköpostin liitteenä: lahti.keskusrekisteri@evl.fi 
  • Tuomalla asiakaspalveluun:
    • Lahden seurakuntayhtymä Vapaudenkatu 6A, 15100 Lahti
    • Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1, 04400 Järvenpää
    • Savonlinnan seurakunta Kirkkokatu 17, 57100 Savonlinna
Kuvituskuva

Huom! Lomake on tallennettava ENSIN omalle koneelle, jotta siihen voi kirjoittaa ja tallentaa tietoja. Jos lähetät lomakkeen sähköpostilla, älä kirjaa siihen tietosuojasyistä henkilötunnusta, ellei käytössä ole turvasähköpostia.

Tietoja suvun elossa olevista jäsenistä on hyvä kerätä ensisijaisesti heiltä itseltään. Tällöin pystytään varmistumaan tietojen oikeellisuudesta ja siitä, ettei rekisteröity halua käyttää hänelle tietosuoja-asetuksessa annettua oikeutta kieltää omien tietojensa käyttämistä sukututkimuksessa.

Tilaukset tieteellistä tutkimusta varten voidaan jättää sähköpostilla tai kirjeitse yllä oleviin yhteystietoihin. Tieteellinen tutkimus pyritään toimittamaan pikaisesti.

Sukututkimuksesta perittävät maksutLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Linkkejä omatoimiseen sukututkimukseen

Suomen Sukututkimusseuran ylläpitämässä HisKi-tietokannassa on historiakirjatietoja yli 300 seurakunnasta noin vuoteen 1850 asti. HisKi on kuitenkin vain hakemisto, joten tiedot kannattaa tarkistaa kyseisen seurakunnan digitoiduista historia- ja rippikirjoista.

Digitoituja kirkonkirjoja voi selailla esimerkiksi digihakemisto.net-nettisivuston kautta, joka on osaltaan yhteydessä Kansallisarkiston asiointipalvelu Astiaan, jossa selaamisen lisäksi voi myös tilata asiakirjoja tutkijasaleihin tai tehdä yksittäisiin asiakirjoihin kohdistuvia tietopyyntöjä verkkolomakkeen avulla.

Toinen hyvä nettisivusto omatoimiseen sukututkimukseen on Suomen Sukuhistoriallisen Yhdistyksen ylläpitämä sukuhistoria.fi-sivusto. Sivustolla on paljon aineistoa käytettävissä, vaikka ei yhdistyksen jäsen olisikaan, mutta yhdistyksen jäsenelle materiaalia on käytettävissä enemmän, kuten esimerkiksi digitoituja kirkonkirjoja seurakunnasta riippuen jopa 1920-luvulle saakka.