Diakoninen perhetyö lähtee perheen omista tarpeista. Perhetyössä pyritään huomioimaan perheen kokonaistilanne ja löytämään keinoja, joilla perheen tilannetta pystyttäisiin kokonaisvaltaisesti tukemaan. Perhetyössä auttamisen keinoja on mm. keskusteluapu, sosiaalinen ohjaus, verkostoyhteistyö, erilaiset ryhmät, leirit ja retket sekä taloudellinen apu.

Jokaisessa seurakunnassa on nimetty perhetyön diakoniatyöntekijä, joka samalla kuuluu perhetyön työryhmään. Työryhmään kuuluu myös varhaiskasvatuksen puolelta varhaiskasvatuksen esimiehet sekä sairaalasielunhoidon tiimistä sairaaladiakoni, joka toimii työryhmän puheenjohtajana. 

TOIMINTA

Keskeistä on kehittää toimintoja, jotka helpottavat ja tukevat lapsiperheiden selviämissä arjessa, sekä verkostoitua ja vahvistaa yhteistyötä muiden auttamistahojen kanssa. Tarvittaessa perhettä voidaan ohjata Päijät-Soten lapsiperheiden palveluiden piiriin. Lisätietoja ja yhteystiedot löydät täältä.

Tarvitsetko apua lapsiperhearkeen? Seurakuntien PikkuHelppi ja PikkuTilkku toiminnat ovat maksutonta apua ja tukea perheille.

Miten saan apua? Täytä yhteydenottopyyntö tästä linkistä Sähköinen asiointi (lahdenseurakunnat.fi) 


  

TAVOITTEET 

Tavoitteena on yhtenäistää seurakuntien käytäntöjä, huomioiden kuitenkin alueiden erityispiirteet sekä vahvistaa toimimista verkostoissa.  Lisäksi työryhmän tavoitteena on lisätä yhteistyötä diakoniatyön ja varhaiskasvatuksen välillä. Tavoitteena on myös kehittää ja vahvistaa Lahden seurakunnissa tehtävää diakonista perhetyötä yli seurakuntarajojen sekä yli työalojen. Tavoitteena on toteuttaa diakoniatyön ja varhaiskasvatuksen järjestämät leirit ja retket yhteistyönä.  

TYÖMUODON SIDOSRYHMÄT 

Sisäiset sidosryhmät: 

  • Varhaiskasvatustyö 
  • Nuorisotyö
  • Rippikoulutyö 
  • Diakoniatyö 
  • Rovastikunnallinen varhaiskasvatus 
  • Rovastikunnallinen diakoniatyö 
  • Kirkkohallitus 

Ulkopuoliset verkostot:  

Kerhotoiminta

Seurakunnan varhaiskasvatus ja lapsiperhetyö järjestää myös perhekerhoja, alle kouluikäisten päiväkerhoja ja 1-2-luokkalaisille iltapäiväkerhoja. Näistä löydät lisätietoja täältä.Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Leiritoiminta

Diakonisen perhetyön leirit järjestetään yhdessä varhais- ja nuorisotyön leirien kanssa. Lahtelaiset voivat hakea vapautusta leirimaksusta taloudellisin/ sosiaalisin perustein. 

Ajankohtaisia tietoja leireistä, hakuprosessista ja maksuvapautuksista ym. voit lukea täältäLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Retkitoiminta

Yhteinen varhaisnuorisotyö järjestää retkiä lapsille ja lapsiperheille, joista lisätietoja saat täältä.Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Diakoniatyön leiri- ja retkisuunnitelmat sekä ohjeita löydät täältäLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

 

Ota yhteyttä

Diakoniatyöntekijä
Salpausselän seurakunta
PL 84
15111 Lahti

Salpausselän seurakunta

Diakoniatyöntekijä vt.
Nastolan seurakunta
PL 84 (Käyntiosoite Immiläntie 2, Nastola)
15111 Lahti

Diakoninen perhetyö

Johtava diakoniatyöntekijä
Launeen seurakunta
Tapparakatu 22
15700 Lahti