Näin voit tilata virkatodistuksen

Yksityishenkilöt sekä yritysten ja organisaatioiden tilaajat: Tilaa virkatodistus verkon asiointipalvelussaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Virkatodistuksen elävän henkilön tiedoista (ns. elossaolotodistus) ja sukuselvitysmuotoisen virkatodistuksen
voit tilata myös puhelimitse numerosta 044 7194 612 ma-pe klo 9-12.

Sukuselvitysmuotoinen virkatodistus toimitetaan noin 2 viikon kuluttua tilauksesta.
Elossaolotodistus toimitetaan 2-5 arkipäivän sisällä.
Mikäli toimitustavaksi on valittu postitus, niin edellä mainittuihin toimitusaikoihin on lisättävä postin toimitusajat.

Jotta perunkirjoituksen tekeminen ei tarpeettomasti viivästyisi, vainajan omaisten kannattaa tilata sukuselvitys jo ennen hautajaisia. Verohallinnosta voi tarvittaessa pyytää lisäaikaa perunkirjoituksen toimittamiselle.

Virkatodistuksista ja sukuselvityksistä perittävät maksutLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Mikä on virkatodistus?

Virkatodistus on ote elävän henkilön tiedoista (henkilökohtaiset tiedot sisältävä todistus) tai sukuselvitysmuotoon laadittu todistus. 

Kuolleesta henkilöstä tarvitaan perunkirjoitusta varten sukuselvitysmuotoon laadittu virkatodistus. Kun vainaja on kuollut Lahden aluekeskusrekisteriin kuuluvan seurakunnan jäsenenä tai ollut viimeksi tällaisen seurakunnan jäsenenä ennen siirtymistä muuhun rekisteriin, voit tilata valtakunnallisen sukuselvityksen yhdellä asioinnilla. Todistus kattaa kaikki Suomen evankelis-luterilaisten seurakuntien tiedot vainajan 15:sta ikävuodesta alkaen.

Rintaperilliset, jotka kuuluvat ev.lut. seurakuntaan, eivät tarvitse itsestään perunkirjoitusta varten elossaolotodistusta, jos heidän tietonsa näkyvät vainajan perunkirjoitustodistuksessa. Vainajan todistukseen tulee hänen omien henkilötietojensa lisäksi aina tiedot hänen avioliitoistaan, lapsistaan sekä ev.lut. seurakuntien jäsenyysajoistaan koko Suomen alueelta.

Rintaperillisestä tarvitaan sukuselvitysmuotoon laadittu virkatodistus 15-vuotiaasta lähtien ainoastaan silloin, mikäli hän luopuu perintöosuudestaan, mikä on syytä mainita tilauksen yhteydessä.

Virkatodistus ulkomaan viranomaista varten on mahdollista saada lomakkeella, jossa kotimaisten kielten lisäksi on englannin, saksan ja ranskan kieli.

Muistilista

Valmistaudu kertomaan nämä tiedot tilauksen yhteydessä:

  • Sukuselvityksen kohteena olevan henkilön nimi ja henkilötunnus
  • Kuolinpäivä (jos henkilö on kuollut)
  • Käyttötarkoitus (esim. perunkirjoitusta, pankkia, perinnöstä luopumista varten)
  • Jos käyttötarkoituksena on perunkirjoitus, kenen perunkirjoituksesta on kyse
  • Tarvitaanko mahdollisesta aiemmin kuolleesta puolisosta oma todistus 15-vuotiaasta lähtien vai riittääkö hänen tietojensa todistaminen pelkästään avioliiton ajalta
  • Omat yhteystietosi
  • Laskutustiedot

Todistuksen voi tilata, vaikka kuolinpäivä ei vielä näkyisikään väestötietojärjestelmässä. Todistusta emme voi kuitenkaan laatia aluekeskusrekisterimme jäsenseurakunnassa kuolleesta henkilöstä ennen kuin kuolinpäivä näkyy.

kuvituskuva

Lahden aluekeskusrekisteriin kuuluvat seuraavat seurakunnat:

Muualta tilattavia virkatodistuksia

Mikäli henkilö on asunut luovutetulla alueella rajan takana ja kuulunut siellä ev.lut. seurakuntaan 15 vuotta täytettyään, pitää todistus kyseiseltä ajanjaksolta tilata Kansallisarkiston Mikkelin toimipisteestä.

Mikäli henkilö ei ole kuulunut ev. lut. seurakuntaan, pitää todistus siltä ajalta tilata Digi-ja väestötietovirastosta (DVV).

Mikäli henkilö on kuulunut ortodoksiseen kirkkoon, pitää todistus siltä ajalta tilata ortodoksisen kirkon keskusrekisteristä.

Mikäli henkilö on asunut ulkomailla, finlandabroad.fi-nettisivustolta löytyy maakohtaisia tietoja, mistä voi tilata virkatodistuksia kyseiseltä ajanjaksolta.