Näin voit tilata virkatodistuksen

Yksityishenkilöt ja yritysasiakkaat: Tilaa virkatodistus verkon asiointipalvelussaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Virkatodistuksia voit tilata myös puhelimitse numerosta 044 7194 612 ma-pe klo 9-12.

Sukuselvitysmuotoinen virkatodistus toimitetaan noin 4 viikon kuluttua tilauksesta.
Elossaolotodistus toimitetaan 2-5 arkipäivän aikana.
Mikäli toimitustavaksi on valittu postitus, edellä mainittuihin toimitusaikoihin on lisättävä postin toimitusajat.

Jotta perunkirjoituksen tekeminen ei tarpeettomasti viivästyisi, vainajan omaisten kannattaa tilata sukuselvitys jo ennen hautajaisia. Verohallinnosta voi tarvittaessa pyytää lisäaikaa perunkirjoituksen toimittamiselle.

Virkatodistuksista perittävät maksutLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Mikä on virkatodistus?

Aluekeskusrekisterin laatima virkatodistus on asiakirja, jolla luovutetaan tietyn henkilön tietoja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenyyden ajalta. Tiedot perustuvat kirkonkirjoissa oleviin tietoihin.

Virkatodistuksia on kahdentyyppisiä:

1. Sukuselvitysmuotoinen virkatodistus

Sukuselvitys tarkoittaa kokonaisuutta, joka sisältää kaikki käyttötarkoituksen edellyttämät virkatodistukset. Yleisimmin hankitaan perunkirjoitusta varten laadittu sukuselvitys, jonka avulla saadaan selville kuolinpesän osakkaat ja perilliset.

Sukuselvitystä tarvitaan yleisimmin perunkirjoitusta varten ja muuhun kuolinpesän asioiden hoitoon (mm. asunto- ja kiinteistökaupat, vuokrasopimuksen päättäminen ja lainhuuto sekä perinnöstä luopuminen). Sukuselvitys sisältää käyttötarkoituksen edellyttämät tiedot henkilön elämän ajalta 15-vuotiaasta alkaen, kuten perustiedot, ev.lut. seurakuntien jäsenyysajat sekä avioliitto- ja lapsitiedot. Jos henkilöllä ei ole aviopuolisoa eikä lapsia, laaditaan erilliset virkatodistukset vanhemmista ja sisaruksista alkaen. 

Sukuselvitys on eri asia kuin sukututkimusLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

2. Elossaolotodistus

Elossaolotodistukseen merkitään henkilön perustiedot. Käyttötarkoituksen mukaan todistukselle voidaan lisätä tiedot aviopuolisosta, lapsista ja/tai vanhemmista. Rintaperilliset, jotka kuuluvat ev.lut. seurakuntaan, eivät tarvitse itsestään elossaolotodistusta perunkirjoitusta varten, sillä heidän tietonsa sisältyvät vanhemman sukuselvitykseen. 

Muiden kuin ev.-lut. kirkon jäsenten on tilattava elossaolotodistus omalta rekisterinpitäjältään, esim. Digi- ja väestötietovirastosta tai ortodoksisen kirkon keskusrekisteristä. 

 

Virkatodistus ulkomaan viranomaisia varten on mahdollista saada todistuksena, johon sisältyy kotimaisten kielten (suomi ja ruotsi) lisäksi englannin, saksan ja ranskan kieli.

Muistilista

Valmistaudu kertomaan nämä tiedot tilauksen yhteydessä:

  • Sukuselvityksen kohteena olevan henkilön nimi ja henkilötunnus
  • Kuolinpäivä (jos henkilö on kuollut)
  • Käyttötarkoitus (esim. perunkirjoitusta, pankkia, perinnöstä luopumista varten)
  • Jos käyttötarkoituksena on perunkirjoitus, kenen perunkirjoituksesta on kyse
  • Tarvitaanko mahdollisesta aiemmin kuolleesta puolisosta oma todistus 15-vuotiaasta lähtien vai riittääkö hänen tietojensa todistaminen pelkästään avioliiton ajalta
  • Omat yhteystietosi
  • Laskutustiedot

Todistuksen voi tilata, vaikka kuolinpäivä ei vielä näkyisikään väestötietojärjestelmässä. Todistusta emme voi kuitenkaan laatia aluekeskusrekisterimme jäsenseurakunnassa kuolleesta henkilöstä ennen kuin kuolinpäivä näkyy.

kuvituskuva

Lahden aluekeskusrekisteriin kuuluvat seurakunnat on listattu täälläLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Muualta tilattavia virkatodistuksia

Mikäli henkilö on asunut luovutetulla alueella rajan takana ja kuulunut siellä ev.lut. seurakuntaan 15 vuotta täytettyään, tilataan siltä ajalta Kansallisarkiston Mikkelin toimipisteestä.

Mikäli henkilö ei ole kuulunut ev. lut. seurakuntaan, tilataan siltä ajalta Digi-ja väestötietovirastosta (DVV).

Mikäli henkilö on kuulunut ortodoksiseen kirkkoon, tilataan siltä ajalta ortodoksisen kirkon keskusrekisteristä.

Mikäli henkilö on asunut ulkomailla, finlandabroad.fi-sivustolta löytää maakohtaisia tietoja, mistä voi tilata virkatodistuksia kyseiseltä ajanjaksolta.

 

Läheisen kuolema -opas Linkki avautuu uudessa välilehdessä(Suomi.fi) ohjaa ihmisiä eteenpäin käytännön asioiden hoitamisessa askel kerrallaan. Oppaan sisällön tuottamiseen on osallistunut laaja joukko viranomaisia, järjestöjä ja muita toimijoita.