Avioliiton esteiden tutkinta

Avioliiton esteiden tutkintaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Ennen vihkimistä tulee suorittaa avioliiton esteiden tutkinta. Esteiden tutkinnalla varmistetaan, ettei aiotulle avioliitolle ole laissa säädettyjä esteitä.

Avioliiton esteet voi tutkia seurakunta, jonka jäseniä molemmat kihlakumppanit tai toinen heistä on. Kihlakumppanien on yhdessä pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa. Tutkintatodistus on voimassa neljä kuukautta, joten sen voi pyytää hyvissä ajoin ennen vihkimistä.

Avioliiton esteiden tutkintaa voi pyytää:

Täytetyn lomakkeen postitus: Lahden aluekeskusrekisteri, avioliittoasiat, PL 84, 15111 Lahti.

Avioliiton esteiden tutkinta-asiointipalvelua voi käyttää, jos avioon aikovat ovat vähintään 18-vuotiaita, kotikunta on Suomessa ja vähintään toinen on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Lisäksi tarvitaan pankkitunnukset tai mobiilivarmenne.

Avioliiton esteet tutkii Digi- ja väestötietovirasto, kun toinen tai molemmat kihlakumppaneista ovat ulkomaan kansalaisia. Samoin silloin, kun kihlakumppanit eivät ole minkään uskontokunnan jäseniä. Lisätietoja Digi- ja väestötietoviraston (DVV) sivuilta tästä.

Todistus tutkinnasta toimitetaan esteidentutkintapyynnössä ilmoitetulla tavalla kirjepostitse tai turvasähköpostitse.

Avioliittoasioissa neuvotaan puhelinnumeroissa 044 719 4611 ja 044 719 1256, ma-to 9-14.