Kirjaamo ja arkisto

Kirjaamo rekisteröi kaikki Lahden seurakuntayhtymässä vireille tulevat asiat. Seurakuntayhtymälle ja sen seurakunnille osoitetut asiakirjat käsitellään kirjaamossa.

Keskusarkisto on pitkäaikaisesti ja pysyvästi säilytettävien asiakirjojen sijoituspaikka. Keskusarkistoon toimitetaan asiakirjoja seurakuntayhtymän eri työyksiköistä ja yhtymään kuuluvista paikallisseurakunnista.

Asianhallintasihteeri vastaa kirjaamistoiminnoista ja keskusarkiston tietopalvelusta.

 

Posti- ja käyntiosoite:

Lahden seurakuntayhtymä, kirjaamo

PL 84, Kirkkokatu 5

15111 Lahti

 

Kirjaamon ja keskusarkiston tietopalvelun sähköposti:  lahti.kirjaamo@evl.fi

Puh. 044 719 1329 (asianhallintasihteeri), 03 89 111 (puhelinvaihde)


Sirpa Salokannel

Asianhallintasihteeri, tietosuojavastaava
Lahden seurakuntayhtymä
Hallinto- ja talouspalvelut
Kirkkokatu 5
15110 Lahti

Tietosuoja-asioissa yhteydenotot: lahti.tietosuoja@evl.fi.