Kirjaamo ja arkisto

Kirjaamo rekisteröi kaikki Lahden seurakuntayhtymässä vireille tulevat asiat. Seurakuntayhtymälle ja sen seurakunnille osoitetut asiakirjat käsitellään kirjaamossa.

Keskusarkisto on pitkäaikaisesti ja pysyvästi säilytettävien asiakirjojen sijoituspaikka. Lahden seurakuntayhtymässä vanhimmat asiakirjat ovat peräisin 1910-luvulta. Keskusarkistoon toimitetaan asiakirjoja seurakuntayhtymän eri työyksiköistä ja yhtymään kuuluvista paikallisseurakunnista.

Asianhallintasihteeri vastaa kirjaamistoiminnoista ja keskusarkiston tietopalvelusta.

 

Posti- ja käyntiosoite:

Lahden seurakuntayhtymä, kirjaamo

PL 84, Kirkkokatu 5

15111 Lahti

 

Kirjaamon ja keskusarkiston tietopalvelun sähköposti:  lahti.kirjaamo@evl.fi

Puh. 044 719 1329 (asianhallintasihteeri), 03 89 111 (puhelinvaihde)