Näin järjestät ristiäiset Lahden seurakunnissa

Onneksi olkoon, olette saaneet ihmiselämän arvokkaimman lahjan – lapsen. Saatte iloita hänestä ja kaikesta siitä elämän rikkaudesta, jota hän levittää ympärilleen. Lapsi on myös kutsu vanhemmuuteen. Lapsi tarvitsee turvallisuutta, rakkautta, huolenpitoa ja hyväksyntää. Vanhempina te olette niiden tärkeitä välittäjiä.

YouTube-video

Ristiäisten järjestämiseen liittyviä käytäntöjä

Olemme kirjanneet tälle sivulle avuksenne muutamia tärkeitä asioita, jotka kannattaa ottaa huomioon ristiäisiä järjestettäessä.

  • Ristiäisistä sopiaksesi ota yhteyttä seurakuntatoimistoon. Seurakuntatoimiston kanssa voit sopia ja varata ristiäisajan ja -paikan. 
  • Voit varata ajan myös sähköisestä ajanvarauksesta. Sähköisessä asioinnissa käytetään tietoturvan (GDPR) vuoksi Suomi.fi -tunnistautumispalvelua.
  • Kaste voidaan toimittaa yhtä hyvin kirkossa kuin kotona.
  • Kastetilaisuuden järjestäminen seurakunnan tiloissa on maksutonta Lahden seurakuntayhtymän seurakuntien jäsenille.
  • Ennen kastetilaisuutta pappi keskustelee vanhempien kanssa kasteeseen liittyvistä käytännön järjestelyistä. Pääsääntöisesti pappi vierailee perheen kotona. Hän auttaa sinua esimerkiksi lapsen nimiasioissa. Papin tehtävänä on kastekeskustelun yhteydessä arvioida tulevan nimen lainmukaisuutta. Mikäli etu- tai sukunimen lainmukaisuus askarruttaa, voit olla myös yhteydessä Lahden aluekeskurekisteriin tai Lahden maistraattiinLinkki avautuu uudessa välilehdessä.
  • Ristiäisiin voi halutessaan järjestää myös tarjoilun. Jos haluat järjestää tarjoilun seurakunnan tiloissa, siitä on hyvä sopia kastepäivää varattaessa.
  • Seurakunta voi lainata lapselle kauniin kastemekon. Tästä toiveesta voit kertoa seurakuntatoimistossa varausta tehdessäsi.

Vinkit kastevirsien valintaan

Virsikirjasta löytyy monta hyvää kastevirttä: esimerkiksi virret 214–219 sekä Virsikirjan uusimmasta jumalanpalvelusliitteestä numerot 808–810. Kirkon sivuiltaLinkki avautuu uudessa välilehdessä löydät myös verkkovirsikirjan ja muita linkkejä virsiaiheisiin sivustoihin.

Miksi lapsi kastetaan?

Kaste on evankelisluterilaisen kirkon toinen sakramentti, ja se perustuu Jeesuksen sanoihin:

Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. (Matteus 28:18–20)

Kasteen kautta lapsesta tulee Jumalan lapsi ja Jeesuksen opetuslapsi. Samalla hänestä tulee paikallisseurakunnan ja maailmanlaajuisen Kristuksen kirkon jäsen.

Kasteessa Jumala kutsuu ihmisen nimeltä omakseen ja lahjoittaa hänelle oman uskon. Nimi on ihmisen käyntikortti, ja siitä tulee osa hänen persoonallisuuttaan.

Linkkejä ristiäisten järjestämiseen

Kummius on kirkon ja vanhempien antama luottamustehtävä. Kummeja tulee olla vähintään kaksi. Poikkeustapauksessa riittää myös yksi kummi. Päätöksen tekee oman seurakunnan kirkkoherra.

Kummien valinta ja tehtävät

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku