Näin järjestät ristiäiset Lahden seurakunnissa

Onneksi olkoon, olette saaneet ihmiselämän arvokkaimman lahjan – lapsen. Saatte iloita hänestä ja kaikesta siitä elämän rikkaudesta, jota hän levittää ympärilleen. Lapsi on myös kutsu vanhemmuuteen. Lapsi tarvitsee turvallisuutta, rakkautta, huolenpitoa ja hyväksyntää. Vanhempina te olette niiden tärkeitä välittäjiä.

YouTube-video

Ristiäisten järjestämiseen liittyviä käytäntöjä

Olemme kirjanneet tälle sivulle avuksenne muutamia tärkeitä asioita, jotka kannattaa ottaa huomioon ristiäisiä järjestettäessä.

  • Ristiäisistä sopiaksesi ota yhteyttä seurakuntatoimistoon. Seurakuntatoimiston kanssa voit sopia ja varata ristiäisajan ja -paikan. 
  • Voit varata ajan myös sähköisestä ajanvarauksesta. Sähköisessä asioinnissa käytetään tietoturvan (GDPR) vuoksi Suomi.fi -tunnistautumispalvelua.
  • Kaste voidaan toimittaa yhtä hyvin kirkossa kuin kotona.
  • Kastetilaisuuden järjestäminen seurakunnan tiloissa on maksutonta Lahden seurakuntayhtymän seurakuntien jäsenille.
  • Ennen kastetilaisuutta pappi keskustelee vanhempien kanssa kasteeseen liittyvistä käytännön järjestelyistä. Pääsääntöisesti pappi vierailee perheen kotona. Kastekeskustelun aikana papin tehtävänä on arvioida lapselle annettavan nimen lainmukaisuutta ja tarvittaessa neuvoa nimiasiassa. Otathan tätä varten seurakunnan lähettämän Lapsen tietojen ilmoittaminen –lomakkeen mukaan keskustelutilaisuuteen. Mikäli etu- tai sukunimen lainmukaisuus askarruttaa, voit olla myös yhteydessä Lahden aluekeskusrekisteriin tai Digi- ja väestötietovirastoon.Linkki avautuu uudessa välilehdessä
  • Ristiäisiin voi halutessaan järjestää myös tarjoilun. Jos haluat järjestää tarjoilun seurakunnan tiloissa, siitä on hyvä sopia kastepäivää varattaessa.
  • Seurakunta voi lainata lapselle kauniin kastemekon. Tästä toiveesta voit kertoa seurakuntatoimistossa varausta tehdessäsi.

Lapsen nimen ja kasteen rekisteröinti

Lapselle on rekisteröitävä nimi kolmen kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Usein tämä tapahtuu kasteen yhteydessä. On myös mahdollista kastaa lapsi myöhemmin, vaikka hänelle olisikin jo rekisteröity nimi väestötietojärjestelmään. Lisätietoja kasteesta kaikenikäisille.

Nykyinen etu- ja sukunimilaki antaa mahdollisuuden valita lapselle 1-4 etunimeä. Myös sukunimivaihtoehtoja on entistä enemmän. Lisäksi vieraiden kulttuurien nimikäytännöt otetaan huomioon yhä paremmin.

Jos haluat ilmoittaa lapsesi nimitiedot rekisteröitäväksi ilman kastetta, olethan yhteydessä Digi- ja väestötietovirastoon: Lapsen tietojen ilmoittaminen.

Isyyden vahvistaminen

Avioliiton aikana syntyneen lapsen kohdalla erillistä isyyden tunnustamista ei tarvita. Aviomiehen katsotaan olevan automaattisesti lapsen vanhempi. Muussa tapauksessa on tehtävä vanhemmuuden tunnustaminen ja vahvistaminen. Lisätietoja: Vanhemmuuden vahvistaminen | Digi- ja väestötietovirasto

Isyyden voi tunnustaa joko ennen lapsen syntymää neuvolassa tai lapsen syntymän jälkeen lastenvalvojalla. Jos lapsenne isyyden tunnustaminen on tehty ennen lapsen syntymää, isyyden vahvistaminen tapahtuu keskimäärin yhdeksän viikon kuluttua syntymästä. Asiakirjat ovat lastenvalvojan hallussa 30 vrk ajan lapsen syntymästä. Sen jälkeen he toimittavat ne Digi- ja väestötietovirastolle (DVV), missä isyys vahvistetaan. Heidän käsittelyaikansa on noin kaksi viikkoa.

Jos lapselle halutaan antaa kasteessa isän sukunimi, kastetilaisuuden ajankohta on oltava vasta isyyden vahvistamisen jälkeen. Ennen tätä lapselle voidaan antaa äidin sukunimi. Näissä tilanteissa lapsen sukunimi voidaan muuttaa maksutta sen jälkeen, kun DVV on vahvistanut isyyden.

Vinkit kastevirsien valintaan

Virsikirjasta löytyy monta hyvää kastevirttä: esimerkiksi virret 214–219 sekä Virsikirjan uusimmasta jumalanpalvelusliitteestä numerot 808–810. Kirkon sivuiltaLinkki avautuu uudessa välilehdessä löydät myös verkkovirsikirjan ja muita linkkejä virsiaiheisiin sivustoihin.

Miksi lapsi kastetaan?

Kaste on evankelisluterilaisen kirkon toinen sakramentti, ja se perustuu Jeesuksen sanoihin:

Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. (Matteus 28:18–20)

Kasteen kautta lapsesta tulee Jumalan lapsi ja Jeesuksen opetuslapsi. Samalla hänestä tulee paikallisseurakunnan ja maailmanlaajuisen Kristuksen kirkon jäsen.

Kasteessa Jumala kutsuu ihmisen nimeltä omakseen ja lahjoittaa hänelle oman uskon. Nimi on ihmisen käyntikortti, ja siitä tulee osa hänen persoonallisuuttaan.

Linkkejä ristiäisten järjestämiseen

Kummius on luottamustehtävä. Vanhemmat valitsevat lapselleen kummeiksi tärkeät aikuiset. Jokainen löytää oman tapansa olla kummi. Kastetulla lapsella tulee olla vähintään yksi kirkkoon kuuluva kummi.

Kummien valinta ja tehtävät

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku