H K L R T

H


Sairaalapastori
Lahden seurakuntayhtymä
Lahden seurakuntayhtymä, PL 84
15111 Lahti

Toimin sairaalapappina Jalmari-sairaalan palliatiivisen hoidon osastolla (J12) sekä Lehtiojan palvelukeskuksessa.

K


L


vs. sairaalapastori
Lahden seurakuntayhtymä
Viransijaisena 1.8.2017–31.7.2019.
Päijät-Hämeen Keskussairaala, Keskussairaalankatu 7
15850 Lahti

R


Johtava sairaalapastori
Työalueina Salpausselän kuntotussairaala Jalmari sekä kotisairaala
 
Sielunhoidon kordinaattori, kuurojentyö
Vapaudenkatu 6, PL 84
15111 Lahti

Onnelanpolun tehostettu palveluasuminen

T


Sairaalapastori
Virkavapaalla 1.8.2017–31.7.2019. Sijaisena Sirkku Laitinen.
Päijät-Hämeen keskussairaala, PHKS
 

Päijät-Hämeen keskussairaala