Levon hautausmaa

hautausmaanäkymä kesällä

Levonkatu 4, 15160 Lahti

044 719 4653 toimisto, levon.hautausmaa@evl.fi

044 719 4654 vahtimestari

Levon hautausmaa sijaitsee 5 kilometrin päässä Lahden keskustasta Nastolaan päin. Levon hautausmaa otettiin käyttöön vuonna 1958. Hautausmaan pinta-ala on 43,6 hehtaaria, josta käytössä on noin 25 hehtaaria. Levon hautausmaahan voi tutustua opaskartan avulla. Hautausmaa on osittain jääkautista reunamuodostumaa siirtolohkareineen, osittain vanhaa Baltian jääjärven rantahietikkoa.

Toimisto on auki ma-pe klo 9-14. Toimistossa ei ole jatkuvaa päivystystä. Hautapaikan katsomisaika tulee sopia etukäteen. Hautausmaalla sijaitsevat Levon kappelit ovat auki tilaisuuksien mukaan sekä ma-pe toimiston kautta sopimuksen mukaan. Levon krematorio on hautausmaan vieressä.

Levon hautausmaan alueella on kaksi pysäköintipaikkaa. Lahden suunnasta Levonkatua pitkin tultaessa ensimmäisenä vasemmalla on pienempi pysäköintipaikka. Isompi sijaitsee oikealla jatkamalla ajoa Levonkatua pitkin. Hautaustilaisuuksiin tultaessa auto kannattaa ajaa isommalle pysäköintipaikalle varsinkin, jos hauta sijaitsee kauempana kappelista. Sinulle sopivan linja-autoreitin Levolle löydät LSL:n verkkopalvelustaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Levon hautaosastot

Levon hautausmaalla on hautaosastokohtaiset muistomerkkiohjeet, joita voi kysyä hautausmaan työnjohtajalta. Katso osastot Levon hautaosastokartastaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Uusia arkkuhautoja luovutetaan hautaosastoilta A12, A19a, A19b ja D02. Muilta arkkuhautaosastoilta luovutetaan uudelleen käyttöön otettavia hautoja. Uusia uurnahautoja luovutetaan osastoilta A7UM, B03 ja B7UM.

Arkkuhautaosastot

Levon hautausmaalla on perinteisten nurmipintaisten arkkuhautaosastojen lisäksi hautaosasto, joka on nurmi- ja maanpeitekasvipintainen. Osalla hautariveistä on betonipalkit, joiden päälle muistomerkit asennetaan. (hautaosasto A12)

Uurnametsä

Jääkauden aikaisten siirtolohkareiden peittämällä alueella on uurnametsä, jossa sukuhaudat sijaitsevat alueella olevien luonnonkivien vieressä. Vainajien tiedot merkitään luonnonkiviin metallikirjaimin tai kaiverrettuna metallilaattoihin. Alue säilytetään luonnontilaisena, sinne ei voi tuoda eikä istuttaa ruukkukukkia, eikä muitakaan paikalliseen luontoon kuulumattomia kasveja, sillä niiden multa ja kasviravinteet muuttaisivat alueen luontaisia kasvuolosuhteita. Leikkokukkia haudoille voi viedä ja talvella kynttilöitä. (hautaosastot A8UM, B5UM ja B7UM)

Uurnahautaosastot

Perinteisten nurmipintaisten uurnahautaosastojen lisäksi Levolla on uurnahautaosasto, jossa maanpeitekasvit peittävät hautojen pinnan ja vainajien tiedot on merkitty kivipylväisiin kiinnitettyihin metallilaattoihin tai omaisten hankkimiin muistokiviin. Osastolle ei voi istuttaa kesäkukkia. Leikkokukkia voi tuoda haudoille ja talvella kynttilöitä. (hautaosasto B06)

Muistolehto

Muistolehto on luonnontilainen metsäalue, johon vainajien tuhkat haudataan. Muistolehdossa ei ole yksittäisiä hautoja, vaan yhteinen hauta-alue. Alueella on yhteinen muistelupaikka, johon omaiset voivat jättää kukkia tai kynttilän. Kesäkukkia ei voi istuttaa. 

Sirottelualue

Sirottelualueella ei ole yksittäisiä hautoja, vaan vainajan tuhkat sirotellaan luonnontilaiseen mäntymetsään maan päälle. Alueella on yhteinen muistelupaikka, johon omaiset voivat jättää kukkia tai kynttilän. 

Veteraaniosastot

Sotaveteraaneille ja heidän puolisoilleen on omat arkkuhauta-, uurnametsä- ja muistolehto-osastonsa, joiden yhteydessä on yhteiset muistomerkit. Uurnametsäosaston laidassa oleva muistomerkki on Virolahdelta tuotu panssaritorjuntakivi, johon on kiinnitetty vapaudenristi ja tammenlehvämerkki. Veteraaniarkkuosaston lähellä sijaitsee Mannerheimin ristiritarien ja sodassa saamiinsa vammoihin kuolleiden sankarihauta-alue. Alueella on professori Heikki Varjan suunnittelema muistomerkki, joka on pystytetty vuonna 1985. (hautaosastot D02, D03, uurnametsäosasto A7UM ja muistolehto A7ML)

Islaminuskoisten ja tunnustukseton hautaosasto

Hautausmaa-alueen koilliskulmassa ovat erilliset islaminuskoisten sekä tunnustukseton hautaosasto, joihin pääsee Nastolantieltä kääntyvää ajotietä pitkin. Tunnustuksettomalla hautaosastolla on sekä arkku- että uurnahautoja. Osastot ovat pieniä murskepintaisia alueita metsän keskellä. (hautaosastot A19a ja A19b)

Muualle haudattujen muistelupaikka

Muualle haudattujen muistelupaikalla on iso luonnonkivi, jonka luo omaiset voivat tuoda kukkia tai kynttilän.

Sijainti kartalla

Pysäköinti Pysäköinti
wc wc