Launeen kirkon kirkkokierros

Kierrä Launeen kirkossa. Kun näet QR-koodin, koodaa se kännyllä ja saat tietoja kohteesta. Samalla voit lukea Raamatun kohdan ja pienen rukouksen.

Launeen kirkko

kuvituskuva

Launeen kirkon nimi oli alun perin Asemantaustan alueen seurakuntakoti. Seurakuntakodin suunnitteli arkkitehti Erik Lindroos yhdessä vaimonsa Elma Lindroosin kanssa. Se vihittiin käyttöön ensimmäisenä adventtina 1953. Launeen seurakunta perustettiin vuonna 1954 ja seurakuntakoti todettiin uuden seurakunnan tarpeisiin pieneksi. Vuonna 1958 tehtiin laajennusosa, jossa kirkkosalia laajennettiin Tapparakadun suuntaan ja rakennetttiin 
kellotorni. Launeen kirkko vihittiin kirkoksi samana vuonna 1958. 
 
Seuraavaa remonttia saatiin odottaa vuoteen 2000 asti. Tässä mittavassa remontissa uusittiin paalutukset, talotekniikka ja LVI. Tiloja muokattiin ja asuntosiipi otettiin päiväkerhon ja diakoniatyön käyttöön. Vuonna 2001 valmistuneet muutos- ja korjaustyöt suunnitteli Satu Päivärinne (Arkkitehtitoimisto SAFA). Kirkko sai tässä yhteydessä uudet kirkkotekstiilit, jotka suunnitteli professori Helena Hyvönen 
 
Launeen kirkko oli pitkään Lahden vanhin luterilainen kirkko. Kun Nastolan kunta ja seurakunta vuonna 2016 liitettiin Lahteen, tuli Nastolan kirkosta seurakuntayhtymän vanhin kirkko. Launeen kirkkoon mahtuu 200 henkeä. 

Ilo valtasi minut, kun kuulin sanan: Me lähdemme Herran huoneeseen! Ps. 122:1

Rukous 
Jumala, Isämme. Me kiitämme sinua tästä kirkosta, rukouksen, hiljaisuuden ja ylistyksen paikasta. Kiitämme Sanasta, kasteesta ja ehtoollisesta, joissa jaat meille armoasi. Kiitämme musiikista, joka hoitaa, lohduttaa ja innostaa meitä. Tee tämä kirkko meille rakkaaksi. Aamen. 

Lukupulpetti 

kuvituskuva

Lukupulpetti eli ambo on paikka, josta nimensä mukaisesti luetaan Raamatun tekstejä ja rukouksia. Se sijaitsee kirkon etuosassa seurakunnasta katsottuna keskikäytävän oikealla puolella. Sana ”Ambo” tulee kreikan sanasta ”anabainein”, joka merkitsee ”astua ylös”. Jumalanpalveluksessa luetaan tavallisesti kolme raamatuntekstiä, ensimmäinen lukukappale on Vanhasta testamentista, toinen lukukappale on Uudesta testamentista. Nämä kaksi tekstiä luetaan lukupulpetista. Näiden lisäksi luetaan vielä päivän evankeliumiteksti saarnatuolista.


Herra on antanut täydellisen lain, se virvoittaa mielen. Herran ohjeet ovat luotettavat, ne neuvovat taitamatonta. Herran käskyt ovat oikeat, ne ilahduttavat sydämen. Herran määräykset ovat kirkkaat, ne avaavat silmäni näkemään. Herran sana on puhdas ja aito, se pysyy iäti. Herran säädökset ovat lujat, ne ovat oikeita kaikki. Ne ovat kalliimmat kuin puhdas kulta, kalliimmat kuin kullan paljous, makeammat kuin mesi, maistuvammat mehiläisen hunajaa. Ne opastavat minua, palvelijaasi, niiden noudattamisesta saa suuren palkan. Ps. 19: 8–12

Rukous (virsi 185)
Herra, annat sanassasi meidän kuulla äänesi, saatat julki totuuttasi sieluillemme valoksi. Auta, että minäkin siinä sinut löytäisin.
Auta, että ahkerasti tutkin, Herra, sanaasi, elämäni loppuun asti siinä riipun lujasti. Uskoani kasvata, voimallasi vahvista.
Ääntäs, Jeesus, kuullakseni jalkojesi juureen jään. Liikuta nyt sydämeni armostasi kiittämään, rakastamaan sinua sydämeni pohjasta.
Aamen!

Saarnatuoli

kuvituskuva

Saarnatuoli tai saarnastuoli on kirkon etuosassa oleva puhujakoroke. Yleensä se sijaitsee keskikäytävän vasemmalla puolella, joka on symbolisesti Uuden testamentin puoli. Saarnatuoli sana tulee kahdesta eri sanasta. Saarna on Raamatun selittämistä ja Jumalan sanan julistamista. Tuoli taas viittaa kirkon kuorissa olleeseen piispanistuimeen, joka on yksi saarnatuolin esikuvista, ja josta piispa aikanaan saarnasi.


Nyt hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset. Hän sanoi heille: ”Näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista, ja kaikille kansoille, Jerusalemista alkaen, on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksiantamista. Te olette tämän todistajat.” Luuk. 24: 45–48

Rukous
Rakas Jumala, opeta minua etsimään sanastasi tyydytystä sisimpäni nälkään ja janoon, niin kuin puu etsii juurillaan maasta vettä ja ravintoa. Auta minua juurtumaan Kristukseen ja rakentamaan elämäni hänen varaansa. Kuule rukoukseni Poikasi Jeesuksen Kristuksen, Herrani tähden. Aamen.

Alttari

Kirkon etuosassa, kuorissa, sijaitsee alttari. Alttari oli vanhan liiton jumalanpalveluksissa uhraamisen paikka. Kristityille alttari muistuttaa siitä pöydästä, jonka ympärille Jeesus kokosi oppilaansa viimeiselle aterialle. Alttari on edelleen sen pöytä, jolla ehtoollinen asetetaan ja jonka ympärille seurakunta kokoontuu nauttimaan ehtoollista. Alttari on kirkkorakennuksen keskus, Kristuksen läsnäolon paikka, Herran pöytä.


Kuinka ihanat ovat sinun asuinsijasi, Herra Sebaot! Minun sydämeni nääntyy kaipauksesta, kun se ikävöi Herran temppelin esipihoille. Minun sieluni ja ruumiini kohottaa riemuhuudon, kun tulen elävän Jumalan eteen. Herra Sebaot, minun kuninkaani ja Jumalani! Sinun alttarisi luota on varpunenkin löytänyt kodin, pääskynen pesäpaikan, jossa se kasvattaa poikasensa. Miten onnellisia ovatkaan ne, jotka saavat asua sinun huoneessasi! He ylistävät sinua alati. Ps. 84: 2–5

Rukous
Rakas Vapahtaja, Herra Jeesus Kristus, kiitos että sinä et torju ketään, joka tulee luoksesi. Kiitos että kohtaat meidät huoneessasi. Sanassasi ja ehtoollispöydässä sinä lahjoitat itsesi meille ja niin vakuutat armostasi ja rakkaudestasi. Anna tämän taivaan ravinnon vahvistaa uskoamme, lisätä toivoamme ja uudistaa rakkauttamme! Aamen.

Esirukouslaatikko

Launeen kirkon esirukouslaatikkoon voi jättää esirukouspyyntöjä omasta tai jonkun toisen puolesta. Pyynnöt luetaan ja niiden puolesta rukoillaan sunnuntain jumalanpalveluksessa ja keskiviikkoisin aamurukouksessa. Esirukous on kuulunut jo alkukirkon ajoista lähtien jumalanpalvelukseen. Katekismuksessa sanotaan: Rukous voi olla sanatonta huokausta, tutun rukouksen lukemista tai vapaata puhetta Jumalalle. Voimme rukoilla yksin, toisten kanssa tai yhdessä koko seurakunnan kanssa. Pyydämme apua itsellemme tai toisille ja kiitämme saamistamme lahjoista.
 

Kehotan ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien puolesta, jotta saisimme viettää tyyntä ja rauhallista elämää, kaikin tavoin hurskaasti ja arvokkaasti. Tällainen rukous on oikea ja mieluisa Jumalalle, meidän pelastajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. 1.Tim: 2:1–4

Rukous
Herra, en tiedä mitä minun pitäisi pyytää sinulta 
Sinä yksin tiedät mitä tarvitsen. 
Sinä tunnet minut paremmin kuin minä itse tunnen itseni. 
Isä, anna lapsellesi sitä mitä hän ei arvaa pyytääkään. 
Opeta minua rukoilemaan. 
Rukoile sinä itse minussa. 
(F. Fenelon, suom. Anna-Maija Raittila.)

Kirkon valaisimet ja lampetit

Launeen kirkon kirkkosalin ja aulan messinkivalaisimet ovat Tmi Antti Vahdon Perikunnan metallipajasta. Seinävalaisimissa on nähtävissä kirkon kalusteissa esiintyvä tiimalasikuviointi. 
Tiimalasi kuvaa ajan kulumista ja elämän katoavaisuutta. Lampetit asensi kirkkoon vuonna 1953 lahtelainen Taito oy.  
Kirkon valaisimet ja lampetit kunnostettiin vuoden 2000-2001 remontissa. Muutamia vuosia remontin jälkeen yksi seinälampetti palautettiin paikalleen saarnatuolin puoleiselle seinälle. Joulunaikana seinillä on lisäksi kynttilälampetteja. Maria-patsaan vieressä oleva kynttilälampetti hankittiin myöhemmin ja siinä poltetaan kynttilää messujen aikana.

Jeesus sanoo: ”Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä vaan hänellä on elämän valo. Joh. 8:12 

Rukous
Herra, meidän Jumalamme. Anna meille elämäämme sinun valosi. Johdata meitä sanallasi ja Pyhällä Hengellä, silloin kun on pimeää ja vaikeaa. Vie meidät kerran luoksesi taivaan kirkkauteen. Aamen.

Kirkkokassit

Lapset ovat lämpimästi tervetulleita Launeen kirkon messuun, tämä on heidän paikkansa. Joskus jumalanpalvelus voi tuntua pitkältä ja vaikealta. Lasten kirkkokassissa on tekemistä messun ajaksi: katsottavaa, väritettävää, leluja. Kassi palautetaan messun jälkeen naulaan.  

Jeesus sanoo: Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Totisesti: joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse. Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä. Mark. 10:14–16

Rukous
Jeesus, lasten ystävä. Kiitos, että näytit meille lapsen arvon. Auta meitä kaikenikäisiä luottamaan sinuun ja ottamaan vastaan sinun lahjojasi niin kuin lapsi. Siunaa ja varjele kaikkia lapsia. Auta aikuisia pitämään heistä huolta ja kasvamaan yhdessä heidän kanssaan.

Kastepuu

Noin kymmenen vuoden ajan Suomen kirkoissa on ollut kastepuita, joihin laitetaan vuoden aikana kastettujen lasten nimet. Launeen kastepuun on tehnyt Keijo Järvinen. Puu kuvaa hyvin sitä, että kasteessa ihminen liittyy Jumalan perheeseen. Kirkko on kuin iso puu, jossa on paljon oksia ja lehtiä. Jokainen kastettu kuuluu tällaiseen suureen joukkoon, koko maailmanlaajaan kirkkoon.  


Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne. Yhdentekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vain nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi. Gal. 3:27–28

Rukous
Taivaallinen Isä, me rukoilemme näiden kaikkien kastettujen lasten puolesta. Pidä heistä hyvää huolta. Siunaa heidän vanhempiaan, kummejaan, isovanhempiaan ja kaikkia läheisiään. Auta heitä yhdessä avaamaan kasteen lahjaa, niin että usko voisi kantaa heitä läpi koko elämän. Aamen. 

Ylipäällikön päiväkäsky

Suomen armeijan ylipäällikkö, marsalkka Carl Gustaf Emil Mannerheim antoi äitienpäivänä 10.5.1942 Suomen äideille päiväkäskyn, joka sijoitettiin valtioneuvoston päätöksellä kirkkoihin kaikkien äitien ja muiden kansalaisten nähtäväksi. Päiväkäskyssä Mannerheim kiittää äitejä kasvatustyöstä ja rukouksista. Samassa yhteydessä Mannerheim myönsi Suomen äideille yhteisenä ansiomerkkinä Vapaudenristin. 


Niin kuin äiti lohduttaa lastaan, niin minä teitä lohdutan. Jerusalemin onni antaa teille täyden lohdun. Jes. 66:12–13.

Rukous
Jumala, kiitämme äideistä. Kiitos vanhempien rakkaudesta. Siunaa kaikkia äitejä ja isiä, anna heille kärsivällisyyttä, viisautta ja kaiken kestävää rakkautta lapsiaan kohtaan. Varjele maatamme sodalta ja onnettomuuksilta. Anna rauha koko maailmaan. Aamen.

Madonna-patsas

Launeen kirkko lienee ainoa lahtelainen luterilainen kirkko, jossa on Marian ja Jeesus-lapsen patsas. Puusta veistetty Madonna-patsas annettiin kirkkoon lahjaksi. Se on herkkä taideteos äidin ja lapsen välisestä hellyydestä, Jeesuksen saamasta äidinrakkaudesta. 


Paimenet lähtivät kiireesti ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Tämän nähdessään he kertoivat, mitä heille oli lapsesta sanottu. Kaikki, jotka kuulivat paimenten sanat, olivat ihmeissään. Mutta Maria kätki sydämeensä kaiken, mitä oli tapahtunut ja tutkisteli sitä. Luuk. 2:16–19

Rukous
Pyhä Jumala. Sinä valitsit nuoren Marian Jeesuksen äidiksi. Kiitos hänen rohkeudestaan ja nöyryydestään. Anna meille Marian mieltä, niin että kuulisimme kutsuasi ja seuraisimme sinun tahtoasi elämässämme. Auta meitä pysymään lähellä Jeesusta. Aamen.

Lastenkirkko

Vuonna 2017 Launeen miestenpiiriläiset ryhtyivät ideoimaan Launeelle Lastenkirkkoa. He olivat olleet mukana rakentamassa Vivamon Lastenkirkkoa ja halusivat antaa kotiseurakunnan lapsille lahjaksi oman, pienen kirkon. Jari Leppänen suunnitteli kirkon, suunnitteluryhmässä olivat lisäksi Veijo Vierumäki, Heikki Pelkonen ja Riitta Särkiö. Kymmenkunta miestä rakensi kirkon talkoilla miestenpiirin ostamista tarvikkeista ja hollolalaisten maanviljelijöiden lahjoittamasta puutavarasta. Lastenkirkon alttaritaulun on maalannut Eila Blom-Nieminen. Sama taulu on myös Inkerissä Tsalnan kirkossa. Lastenkirkko siunattiin käyttöön adventtina 2020.  


Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät: ”Kuka on suurin taivasten valtakunnassa?” Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi: ”Totisesti, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Matt. 18:1–5

Rukous
Jeesus, lasten ystävä. Kiitos Launeen Lastenkirkosta ja kaikista niistä ihmisistä, jotka tekivät sen. Siunaa lapsia ja aikuisia, jotka tulevat tänne. Anna heidän täällä kohdata sinut. Pidä heistä kaikista huolta. Aamen

Kolehtihaavit

Näillä haaveilla jumalanpalveluksissa kerätään kolehti, jossa on mahdollisuus antaa uhrilahja eli rahalahjoitus apua tarvitseville. Kolehdin taustalla on ensimmäisten kristittyjen esimerkki sekä Raamatun kehotus uhraamiseen ja puutteessa olevien auttamiseen. Ensimmäiset kristityt pitivät huolta apua tarvitsevista ja toivat lahjansa yhteiseen kokoontumiseen. Lahjoista osa (leipä ja viini) erotettiin alttarilla siunattaviksi ja osa jaettiin apua tarvitseville. 
Kolehti kannetaan jumalanpalveluksessa yleensä esirukouksen jälkeen laulettavan uhrivirren aikana. Pappi siunaa kolehdin alttarilla. Kirkon yhteiset kolehtikohteet päättää vuosittain. Kirkon yhteisten kohteiden lisäksi seurakunnat sopivat paikallisesti omista kolehtikohteistaan.

Muistakaa tämä: joka niukasti kylvää, se niukasti niittää, ja joka runsaasti kylvää, se runsaasti niittää. Kukin antakoon sen mukaan kuin on mielessään päättänyt, ei vastahakoisesti eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Hänellä on teille annettavana runsaasti kaikkia lahjoja, niin että teillä on aina kaikki mitä tarvitsette ja voitte tehdä runsaasti kaikkea hyvää.  2.Kor. 9: 6–8

Rukous
Herra, sinun omastasi me annamme, sinun lahjaasi jaamme. 
Ota vastaan meidät ja meidän lahjamme Jeesuksen Kristuksen tähden.

Lähetyskynttelikkö

Lähetyskynttelikkö on maapallon muotoinen. Se kuvaa sitä, miten Jumalan rakkaus kuuluu kaikille ihmisille koko maailmassa. Kynttelikön keskellä palaa kynttilä. Pienempi sytytetty kynttilä on uskon ja rukouksen symboli. Sen voi sytyttää lähimmäiselle, rakkaan muistolle tai lähetystyölle. Sytyttämällä kynttilän voit tukea lähetystyötä, jota tekevät Launeen seurakunnan nimikkolähetit. 

Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Matt. 28: 19–20

Rukous
Taivaallinen Isämme. Sanasi kehottaa meitä kantamaan toistemme taakkoja. Siunaa kirkkomme lähetystyötä. Auta ihmisiä sodan jaloissa. Auta heitä, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa. Anna rauha maailmaan.  Auta meitä olemaan niiden tukena, joiden elämää varjostaa suru, sairaus tai yksinäisyys. Auta ihmisiä, joilla on särkynyt mieli. Kuule myös hiljaiset rukouksemme. Aamen.

Votiivilaiva

Launeen kirkon votiivilaivan on lahjoittanut seurakunnan pitkäaikainen poikatyöntekijä Reino Kotinurmi vuonna 1996. Sen on valmistanut insinööri Karl Immonen. Karl Immonen huomioi Launeen kirkon sijainnin ja suunnitteli votiivilaivan järviliikenteeseen tarkoitetuksi sisämaan laivaksi. Laivan sisälle on talletettu viesti. Viestin saa avata vuonna 2046. Votiivilaiva sana tulee latinan sanasta votum, joka merkitsee lupausta, uhrilahjaa. Suomalainen kirkkolaivatraditio periytyy ainakin 1500-luvulle. Votiivilaivoja on ennen muuta rannikkoseuduilla. Laivoja on lahjoitettu kirkoille mm. pelastautumisen tai Jumalalle annetun lupauksen tähden, mutta myös esimerkiksi merellä hukkuneiden muistoksi. Laiva on kirkon tai seurakunnan symboli.


Jeesus astui veneeseen, ja opetuslapset seurasivat häntä. Järvellä nousi äkkiä ankara myrsky. Aallot löivät yli veneen, mutta Jeesus nukkui. Silloin opetuslapset herättivät hänet ja sanoivat: »Herra, pelasta meidät! Me hukumme.» »Miksi te noin pelkäätte, vähäuskoiset?» Jeesus sanoi. Sitten hän nousi ja nuhteli tuulta ja aaltoja, ja tuli aivan tyven.  Matt. 8: 23–26

Rukous 
Jeesus, Vapahtaja. Sinä tiedät, mitä on olla myrskyssä. Ei ole helppo luottaa siihen, että kaikki on sinun hallinnassasi. Pelkään ja hätäännyn niin kuin opetuslapset silloin, kun he joutuivat myrskyn keskelle. Ihmettelen sinun voimaasi ja viisauttasi. Sinä saat myrskynkin tyyntymään. Ja vetten velloessa sinä nukuit rauhallisesti. Tahdon jättää kaikki pelkoni ja huoleni sinulle. Tyynnytä sinä ne myrskyt, joihin joudun. Kiitos, että kuulet rukoukset. Aamen.

Urut

Launeen kirkon vanhat urut korvattiin 2000-luvun remontissa uusilla, saksalaisen urkurakentamo Paschenin tekemillä uruilla. Urut valmistuivat vuonna 2004. Helmuth Gripentrog ja Kalevi Mäkinen ovat tehneet urkujen disposition ja äänityksen. Urut on rakennettu ruotsalaisten 1800-luvun varhaisromantiikan urkujen tyyliin. 


Jumala, sydämeni on levollinen, mieleni on tyyni. Minä tahdon laulaa ja soittaa! Herää, sydämeni, herää, harppu, helky, lyyra, minä tahdon herättää aamuruskon! Ps. 57:8–9

Rukous
Herra, me kiitämme sinua musiikin lahjasta, soitosta ja laulusta. Kiitos, että voimme sanoin ja sävelin ilmaista kiitoksemme, ilomme ja murheemme. Hoida meitä musiikilla. Aamen.