Uutislistaukseen

Investointitahti kiihtyy – Siikaniemen peruskorjaus nostamassa vuoden 2023 investoinnit jopa 7 miljoonaan euroon

Kuvassa on Siikaniemen kurssikeskus.

Siikaniemen kurssikeskuksen peruskorjaukseen kaavaillaan vuonna 2023 varattavaksi 5,5 miljoonaa euroa. Kuva: Markku Lehtinen

Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto valmisteli keskiviikkona jo talousarviota vuodelle 2023 ja vahvisti osaltaan ensi vuoden ulkoisen tuloslaskelman tunnusluvut. Toimintatuotoiksi arvioidaan 5 000 000 euroa, toimintakuluiksi 21 917 000 euroa, kirkollisverotuloiksi 18 400 000 euroa, valtionrahoitukseksi 2 400 000 euroa ja vuosikatteeksi 2 575 000 euroa.

Investoinnit ovat alustavien kaavailuiden mukaan kohoamassa enintään jopa 7 360 000 euroon. Merkittävimpinä investointina on odottamassa Siikaniemen kurssikeskuksen peruskorjaus, jolle kaavaillaan varattavaksi 5 500 000 miljoonaa euroa. Muita merkittäviä investointeja ovat Ristinkirkon sokkelin vedeneristys ja LVI-työt sekä Ristinkirkon pysäköintialueen rakentaminen.

Talousarvioraami menee toukokuussa kokoontuvan yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi.

Muutoksia vuoden 2022 talousarvioon

Kirkkoneuvosto hyväksyi myös talousarviomuutoksia vuodelle 2022. Investoinneissa lisämäärärahan tarve on yhteensä 2 820 000 euroa, mikä nostaa koko vuoden investoinnit kaikkiaan 5 520 000 euroon. Alkuperäinen investointisuunnitelma on laadittu kesällä 2021. Sen jälkeen yhteinen kirkkovaltuusto on kuitenkin hyväksynyt Vanhan hautausmaan hätäkorjaustyöt sekä Siikaniemen kurssikeskuksen ja Vanhan hautausmaan muurin loppuosan peruskorjausten hankesuunnitelmat. 

Toimintaan tarvitaan lisämäärärahaa yhteensä 230 050 euroa. Myös talousarviomuutokset menevät yhteisen kirkkovaltuuston päätettäviksi.

Toimintaa suunnataan kohti tulevaisuutta

Kirkkoneuvosto keskusteli keskiviikkona Lahden seurakuntien hallintorakenteesta ja toiminnan kehittämisestä. Hallintojohtaja Pasi Mäkelän mukaan henkilöstösuunnittelussa katse siirretään pitkälle tulevaisuuteen. Huomiota kohdistetaan toiminnan suuntaamiseen ja yhteistyön kehittämiseen. Keinoina ovat esimerkiksi yhteiset virat, uudet yhteiset työmuodot, kiinteistöjen väheneminen sekä kirkon tietojärjestelmien ja sovellusten kehittyminen. 

Suunnitelman mukaan kesään mennessä on alustava näkemys ainakin eläköitymisten määristä sekä muista henkilövaihdoksista, yhteistyön mahdollisuuksista, henkilöstösuunnitteluun vaikuttavista kehityslinjoista ja -hankkeista koko kirkossa ja Lahdessa sekä osaamistarpeen muutoksista. Tarkasteluun voidaan hankkia ulkopuolinen selvittäjä.

Yhteinen kirkkoneuvosto keskusteli muun muassa siitä, pitäisikö selvitys tehdä rakenne vai toiminta edellä, kuinka sitä kannattaisi palastella ja pitäisikö mukaan ottaa myös luottamushenkilöitä. Asia merkittiin keskustelun jälkeen tiedoksi.

Liipolan seurakuntakeskuksen myynti harkinnassa

Lestadiolaiseen herätysliikkeeseen kuuluva Esikoiset ry on tehnyt Lahden seurakuntien omistamasta Liipolan seurakuntakeskuksesta ostotarjouksen. Kirkkoneuvosto käsitteli keskiviikkona 210 000 euroa ostotarjousta ja sen yhteydessä laadittua vuokrasopimusluonnosta, jossa seurakuntayhtymä jäisi tiloihin vuokralaiseksi. Launeen seurakunnalla olisi oikeus käyttää tiloja tarpeensa mukaan noin 15 tuntia viikossa, mikä riittäisi nykyiselle viikkotoiminnalle. Seurakunnalla olisi myös mahdollisuus järjestää Liipolan seurakuntakeskuksessa suuria tilaisuuksia ja konfirmaatioita. Lisäksi tila voisi toimia juhlatilaisuuksien pitopaikkana.

Kirkkoneuvosto päätti pyytää Liipolan seurakuntakeskuksen myynnistä lausunnon Launeen seurakunnalta sekä Launeen seurakunnan lapsiasiahenkilöiltä 25.5.2022 mennessä.
 

Lisätiedot: Pasi Mäkelä, hallintojohtaja, 044 719 1201, pasi.makela@evl.fi

13.4.2022 22.31