Uutislistaukseen

Kunnostusvelvoite lähes tuhannelle hoitamattomalle haudalle

P6132730.jpg

Kirkkolain mukaan haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina. Kuva: Markku Lehtinen

Lahden seurakuntayhtymän hautaustoimi on kartoittanut vuosina 2021-2022 hautojen kuntoa. 

Kirkkolain mukaan haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, ellei kirkkovaltuusto toisin päätä. Jos haudan hoito on olennaisesti laiminlyöty, kirkkoneuvosto voi velvoittaa hautaoikeuden haltijan kunnostamaan haudan vuoden määräajassa siitä, kun päätös on annettu hänelle tiedoksi. Jollei hautaa kunnosteta määräajassa, kirkkoneuvosto voi julistaa hautaoikeuden menetetyksi.

Hoitamattomaksi luokiteltuja hautoja on löytynyt 6.10.2022 tilanteen mukaan yhteensä 989, joista 430 Levon hautausmaalla, 139 Läntisellä hautausmaalla, 179 Mustankallion hautausmaalla, 197 Nastolan hautausmaalla ja 44 Vanhalla hautausmaalla. 

Lahden seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto päätti torstaina velvoittaa hautaoikeuden haltijat kunnostamaan haudat vuoden kuluessa. Jos hautaoikeuden haltija on hautaustoimen tiedossa, päätöksestä tiedotetaan kirjallisesti, jolloin haudalle ei panna ilmoitusta. Jos hautaoikeuden haltijasta tai hänen olinpaikastaan ei saada tietoa, ilmoitus pannaan tiedoksi haudalle. Lisäksi kuulutetaan ilmoituksella Uusi Lahti -lehdessä. 

Lahden seurakunnissa kaavaillaan 7 miljoonan investointeja

Lahden seurakunnissa kaavaillaan vuonna 2023 yli 7 miljoonan euron investointeja. Leijonanosan investointisummasta, 6,2 miljoonaa euroa, vie Siikaniemen kurssikeskuksen syyskuussa alkanut peruskorjaus. Muita merkittäviä kohteita ovat Launeen seurakunnan tilamuutokset sekä Salpausselän kirkon korjaushankkeen suunnittelu. Lisäksi hautaustoimen investointeihin varataan 0,2 milj. euroa. 

Vuoden 2023 kirkollisveroprosentiksi valtuusto on jo aiemmin päättänyt 1,45 prosenttia. Kirkollisverotuloiksi arvioidaan 18,4 miljoonaa euroa, valtionrahoitukseksi 2,4 miljoonaa euroa ja oman toiminnan tuotoiksi 5,3 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut muodostavat 61,4 prosenttia toimintakuluista.

Lahden seurakuntayhtymä on liittynyt kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen. Tavoitteena on vähentää energiankulutusta 7,5 prosenttia (612 MWh) vuoteen 2025 mennessä. Vuoden 2023 toiminnan painopisteenä on ”Kirkko on enemmän – toivoa, turvaa, tekoja”.

Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2024-2025 toimintasuunnitelma menee 30. marraskuuta kokoontuvan yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi. 

Lisätiedot: Pinja Halme, hallintojohtajan sijainen, pinja.halme@evl.fi, 044 719 1200

13.10.2022 20.16