Uutislistaukseen

Kirkkojen kellot soivat rauhan puolesta

17.9.2018 14.08

Kansainvälisenä rauhan päivänä perjantaina 21.9. klo 19 kirkonkellot soivat muistutuksena rauhan ja kulttuuriperinnön merkityksestä Euroopassa ja maailmassa.

Lahdessa kellot soivat Joutjärven, Launeen, Nastolan, Salpausselän ja Ristinkirkossa.

Kirkonkellojen soittamisella on pitkät perinteet koko Euroopassa. Kellojen äänet ovat rytmittäneet sekä maallista että uskonnollista elämää: kellojen soittaminen kuuluu moniin seremonioihin, mutta soittamisella viestitään myös arkisesta ajankulumisesta.

Kellojen äänet herättävät meissä monenlaisia muistoja ja niiden ääni on monille tärkeä.  Kellojen soittoon liittyvät tavat ja perinteet ovat osa sekä paikallista että eurooppalaista kulttuuriperintöä.

Yhteinen kirkonkellojen soitto –tapahtuma on eurooppalaisen kulttuuriperintövuoden tapahtuma, jossa idean takana olevat saksalaisten kaupunkien liitto, Saksan evankelisen kirkon kulttuuritoimisto, Saksan katolisten Boniface-seura ja Saksan kulttuuriperintökomitea kutsuvat kaikkia kellojen omistajia soittamaan kellojaan Kansainvälisenä rauhan päivänä.

YouTube-video