Lahden seurakuntayhtymälle myönnettiin kirkon ympäristödiplomi

19.3.2019 15.05

Ympäristödiplomin auditoijat Anni Salila ja Petri Solja tutustuivat marraskuussa 2018 Levon krematorioon. E... Ympäristödiplomin auditoijat Anni Salila ja Petri Solja tutustuivat marraskuussa 2018 Levon krematorioon. Esittelijänä erityisammattimies Mika Lindman. Kuvaaja: Markku Lehtinen

Lahden seurakuntayhtymälle on myönnetty Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ympäristödiplomi. Diplomi on voimassa vuosina 2019-2023.

Kirkon ympäristödiplomi on perustettu vuonna 2001 ja se voidaan myöntää muun muassa seurakuntayhtymille, itsenäisille seurakunnille, tuomiokapituleille sekä kirkon virallisille lähetysjärjestöille. Uudistetut vaatimukset astuivat voimaan vuonna 2012. Lahden seurakuntayhtymä toimi diplomia perustettaessa kokeiluseurakuntana ja sai ensimmäisten joukossa diplominsa jo vuonna 2001. Tämän jälkeen Lahti on uusinut diplomin vuosina 2008 ja 2013.

 

”Tunnustus itsessään on vain yksi nuijankopautus, mutta on hyvä muistaa, että sen takana on paljon työtä, tulevaisuuteen katsovia päätöksiä, mietittyjä ratkaisuja ja aitoa huolta ympäristöstä. Siksi diplomi on enemmän kuin paperi. Se on merkittävä tunnustus ja samalla kannustus jatkaa valitulla tiellä”, kertoo yhteiskunnallisen työn pastori Riku Suokas.

Ympäristötyöllä ja luomakuntaa kohtaan osoitettavalla vastuullisuudella on keskeinen rooli Lahden seurakuntayhtymän toiminnassa. Seurakuntayhtymällä on uusi ympäristöohjelma vuosille 2019-2026. Ympäristö ja vastuullisuus pyritään huomioimaan hankinnoissa, ja kilpailutuksissa otetaan ympäristö mahdollisuuksien mukaan huomioon. Ympäristömerkittyjä tuotteita on käytössä runsaasti.

 

”Ympäristöasiat ovat olleet seurakuntayhtymän työssä oleellinen osa jo vuosien ajan. Yhteiskunnallisen työn pastorin yhtenä keskeisenä työalueena ovat ympäristöasiat. Seurakuntayhtymän strategia uusittiin äskettäin, ja vuosien 2019-2026 aikana yhtenä keskeisenä tavoitteena on edistää kestävää kehitystä kaikessa seurakuntien toiminnassa. Hyviä tuloksia on saatu aikaan muun muassa hautausmailla ja krematoriossa”, kertoo hallintojohtaja Hannu Sarikka.

 

Ympäristövaikutuksia seurataan indikaattoreilla, joita ovat lämpö, sähkö, vesi, kopiopaperi ja oman auton käytöstä työpäivän aikana aiheutuvat kilometrikorvaukset. Näistä muille paitsi kilometreille on asetettu tietoinen vähennystavoite. Kiinteistöjen energiankulutusta seurataan jatkuvasti ja kulutuksen äkilliseen kasvuun voidaan puuttua lähes reaaliajassa. Rakennuksien ja laitteiden teknisen elinkaaren tarkastelulla säästetään energiaa ja samalla luontoa. Vuonna 2016 valmistuneen Levon krematorion lämmöntalteenottojärjestelmän avulla lämmitetään Levon kiinteistöjä.

 

Uusien työntekijöiden perehdytysoppaassa kerrotaan seurakuntayhtymän ympäristöohjelmasta. Varhaiskasvatuksessa ympäristöasioiden huomioiminen on yksi osatekijä arvioidessa työntekijän suoriutumista ja ympäristökasvatussuunnitelman toteutumista. Lahden seurakunnat muun muassa osallistuu vuosittain Lahden Ympäristökylä -tapahtumaan sekä tukee Vesijärvisäätiön toimintaa.

« Uutislistaukseen