Uutislistaukseen

Lahden seurakuntayhtymän oppilaitospappi Sonja Turunen on juuri valittu Vuoden hyvinvoinnin rakentajaksi. Lahden seurakuntayhtymän oppilaitospappi Sonja Turunen on juuri valittu Vuoden hyvinvoinnin rakentajaksi.

Sonja Turunen palkittiin työstään opiskelijoiden parissa

10.10.2019 13.01

- Työhöni kuuluu erityisesti opiskelijoiden ja henkilöstön henkisen ja hengellisen hyvinvoinnin tukeminen, oppilaitospappi Sonja Turunen kertoo.

Työssään Koulutuskeskus Salpauksessa Turunen on onnistunut niin hyvin, että hänet valittiin juuri Vuoden 2019 Hyvinvoinnin rakentajaksi.
Valinnan teki Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto Saku ry juuri päättyneellä Hyvinvointivirtaa -teemaviikolla.
Ammatillisen koulutuksen Hyvinvoinnin rakentaja valittiin nyt seitsemättä kertaa. Sonja Turunen on ensimmäinen sidosryhmätoimija, jolle palkinto on myönnetty. Aikaisemmin valinnat ovat osuneet oppilaitosten henkilökuntiin kuuluville.
Oppilaitoksissa Sonja Turunen toimii yhteistyössä opiskelijoiden hyvinvointiin osallistuvien henkilöiden kuten opettajien, opinto-ohjaajien, kuraattorien, terveydenhoitajien ja psykologien kanssa tuoden oman asiantuntijuutensa Salpauksen hyvinvointitoimintaan.
-On ollut hienoa huomata, että oppilaitoksessa pappiin suhtaudutaan siten, että hänet on valittu hyvinvoinnin rakentajaksi, jolle on haluttu antaa tällainen tunnustus, Sonja Turunen toteaa.
Oppilaitospapien työn arvostaminen näkyy myös Saku ry:n valinnassa, joka lukuisten ehdokkaiden joukosta päätyi valinnassaan pappiin.
Maassamme on tällä hetkellä 65 päätoimista oppilaitospappia ja yhteensä heitä on noin 100, kun mukaan lasketaan myös osa-aikaisesti oppilaitoksissa työskentelevät papit.
Ammatillisen koulutuksen Hyvinvointivirtaa-teemaviikko kokoaa opiskelijoita opintojen alussa yhteen, antaa mahdollisuuden ryhmäytymiseen sekä opiskelijoiden ja henkilöstön tutustumiseen. Perinteinen teemaviikko nostaa toiminnallisella tavalla esille terveyden, turvallisuuden ja viihtyvyyden teemoja.