Uutislistaukseen

Lahden seurakuntien tiloihin ehdotetaan vähennyksiä, mutta uuttakin kehitetään

8.10.2020 21.36

”Muutoksien jälkeen Lahden seurakunnilla on uusia monipuolisia toimintatiloja, ja työntekijät ovat nykyistä enemmän siellä, missä ihmiset ovat”, sanoo kiinteistötyöryhmää johtanut Kari Eskelinen

Lahden seurakuntayhtymä kaavailee mittavia vähennyksiä nykyiseen kiinteistökantaansa. Torstaina julkistetussa kiinteistötyöryhmän loppuraportissa tiloja karsittaisiin 10 000 bruttoneliömetriä ja vuotuiset käyttökustannukset laskisivat noin 650 000 euroa.

Kiinteistötyöryhmän esitykset perustuvat Lahden seurakuntien vuosien 2019-2026 kiinteistösuunnitelmaan, jonka tavoitteena on keskittää toimintaa kirkkoihin ja kappeleihin. Käytännössä vähennykset koskevat seurakuntataloja ja -koteja, leirikeskuksia sekä muita seurakuntien kiinteistöjä. Luovutettavien kiinteistöjen tilalle etsitään joillakin alueilla korvaavia vuokratiloja. Lisäksi esitetään Joutjärven kirkon sekä Salpausselän kirkon kiinteistöjen kehittämistä terveellisiksi ja tarkoituksenmukaisiksi sekä vastaamaan nykypäivän tarpeisiin.

”Vaikka neliöiden määrä vähenee reilusti, Lahden seurakuntien hengellistä toimintaa ei vaaranneta”, vakuuttaa kiinteistötyöryhmän puheenjohtaja, kirkkoherra Kari Eskelinen. Kiinteistötyöryhmän teettämässä käyttöasteselvityksessä kartoitettiin tilat, joiden käyttö on vähäistä ja etsittiin vaihtoehtoja, joihin siirtymällä saavutetaan nykyistä korkeampia käyttöasteita. ”Kun vähäisellä käytöllä olevat neliöt jäävät pois, säästöt voidaan kanavoida hengelliseen toimintaan sekä seurakunnallisen toiminnan kehittämiseen. Lahden seurakuntien toimintaedellytykset ja tavoitettavuus paranevat pitkälle tulevaisuuteen”, Eskelinen jatkaa.

Lahden yhteinen kirkkoneuvosto sai 8. lokakuuta loppuraportin tiedokseen ja lähetti sen pitkän keskustelun jälkeen laajalle lausuntokierrokselle. Kiinteistöjen vähentämisestä ja kehittämisestä päättää Lahden yhteinen kirkkovaltuusto 16. joulukuuta. Tätä ennen valtuusto kokoontuu 26. marraskuuta kiinteistöseminaariin puimaan ehdotuksia.

Joutjärven ja Salpausselän kirkkoihin kaavaillaan muutoksia

Joutjärven kirkon kohdalla esitetään kaavamuutosten käynnistämistä välittömästi. Kaavamuutoksella Joutjärven kirkon asuintalo erotetaan omaksi kiinteistöksi ja parkkipaikan kaavaa tarkistetaan nykyisen käyttötavan mukaiseksi. Lisäksi käynnistetään neuvottelut kirkon matalan osan kehittämiseksi.

Salpausselän kirkon paikalle ehdotetaan monipuoliseen käyttöön soveltuvaa uudisrakennusta, joka palvelisi seurakunnan hengellisen ja toiminnallisen elämän keskuksena. Kiinteistön kehittäminen aloitetaan rakennushistoriaselvityksellä ja kuntotutkimuksella. Alueella tarvitaan työryhmän näkemyksen mukaan seurakunnallinen rakennus myös tulevaisuudessa.

Kiinteistötyöryhmä esittää luopumista Nastolan ja Liipolan seurakuntakeskuksista sekä Kunnaksen, Ankkurin, Metsäpellon, Jalkarannan ja Harjunalustan seurakuntakodeista. Muita luovutettavia kiinteistöjä olisivat Nastolan seurakuntatalon vieressä sijaitseva Aliranta sekä Kirkkokatu 7, jonka toiminta voidaan hajauttaa keskustan muihin tiloihin.

Korvaavia tiloja suunnitellaan hankittavaksi Metsäpellon kerhotoiminnalle sekä Liipolan ja Nastolan seurakuntataloille. Liipolassa tila voisi olla Liipolan ostoskeskuksen tai Mailin ostoskeskuksen alueella. Nastolassa tila voi olla kirkonkylällä kirkon lähellä tai Rakokivessä, johon toiminnat Nastolassa nykyisin keskittyvät. Jalkarannan toiminta voidaan siirtää Jalkarannan monitoimitalolle.

Leirit keskitetään Siikaniemeen, Luomaniemeen ja Heinäsaareen

Leirikeskuksien kohdalla esitetään toiminnan keskittämistä Siikaniemeen, Luomaniemeen ja Heinäsaareen. Siikaniemi sijaitsee Hollolassa Vesijärven äärellä ja Luomaniemi Nastolassa Pikku-Kukkasen äärellä. Rippileireistään tunnettu Heinäsaari on Asikkalassa sijaitseva Päijänteen saari.

Kiinteistötyöryhmä esittää luopumista Hollolassa sijaitsevasta Upilan leirikeskuksesta, joka on tähän mennessä profiloitunut varhaisnuorten leiripaikaksi. Lisäksi esitetään luopumista Nastolassa sijaitsevista pienehköistä Arramajasta sekä Metsäniemen majasta. Työryhmän mukaan pidemmällä aikavälillä on kustannustehokkainta ylläpitää vain yhtä isoa leirikeskusta, jonne leiritoiminta voidaan keskittää. 

Leiritoiminta supistuu pikkuhiljaa kirkosta eroamisen sekä ikäluokkien pienentymisen vuoksi. Muutokseen voivat vaikuttaa myös kokonaiskirkon työaikajärjestelyt, jolloin osa leireistä muuttuu päiväretkiksi.

Osa säästöistä suunnitelmakauden 2019-2026 loppupuolella

Kiinteistösuunnitelmassa on määritelty, että kiinteistöihin kohdistuvia kustannuksia on vähennettävä 25 prosenttia. Se tarkoittaa noin 850 000 euron vähennystä tämän hetken kustannustasosta. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää vielä lisätoimenpiteitä. Joutjärven kirkon matalan osan purkamisella ja energiatehokkaan ja neliöiltään nykyistä pienemmän uudisrakennuksen avulla on saatavissa noin 70 000 euron vähennys. Myös Salpausselän kirkon korvaaminen nykyaikaisella rakennuksella laskisi käyttökustannuksia. Yhteen laskettuna saavutettaisiin noin 100 000 euron säästö ja samalla kiinteistösuunnitelman mukainen 11 000 bruttoneliömetrin vähennystavoite. Säästöjä on mahdollista saada myös rakennusten tila- ja energiatehokkuutta parantamalla.

Listalla olevista kiinteistöistä muutaman kohdalla päätösten ja kaavamuutosten saaminen vie useita vuosia, joten osa säästöistä toteutuu vasta suunnitelmakauden lopussa. Lisäksi kiinteistötyöryhmä suosittelee tarkkailemaan jäljelle jäävien kiinteistöjen käyttöä ja kustannuksia ja mahdollisesti täydentämään luovutettavien listaa. Esimerkiksi Ahtialan seurakuntakeskuksen edellytyksenä on tulevaisuudessa käytön lisääminen ja kiinteistökustannusten laskeminen. 


Kiinteistötyöryhmän ehdotukset

 

Luovutaan Kunnaksen seurakuntakodista 2021
•    käynnistetään luopuminen välittömästi

Luovutaan Kirkkokatu 7 kiinteistöstä 2021
•    siirretään nuorisotyö Kirkkokatu 5 tai Vapaudenkatu 6 tiloihin

Luovutaan Ankkurin seurakuntakodista
•    siirretään tilaisuudet Ristinkirkkoon, Kirkkokatu 5 ja Mukkulan kirkon tiloihin

Luovutaan Alirannan kiinteistöstä 2021
•    haetaan lupa rakennuksen purkamiseksi ja kiinteistön kehittämiseksi

Kehitetään Salpausselän kirkon kiinteistöä
•    kehitetään kiinteistöä monipuolisesti seurakuntaa palvelevaksi seurakunnalliseksi rakennukseksi

Kehitetään Joutjärven kirkon kiinteistöä
•    luovutaan asuintalosta
•    kehitetään kirkon matalaa osaa monipuolista toimintaa palvelevaksi tilaksi ja vähennetään tilamäärää oleellisesti vähintään 500 m2

Luovutaan Upilan leirikeskuksesta 2022
•    järjestetään Upilassa aiemmin olleet leirit Heinäsaaressa, Luomaniemessä ja Siikaniemessä

Luovutaan Arramajan leirikeskuksesta 2022
•    partiot siirtyvät muihin leirikeskuksiin

Luovutaan Metsäpellon seurakuntakodista
•    käynnistetään kaavamuutos ja luovutaan 2023

Luovutaan Metsäniemen majasta 2023
•    kehitetään Metsäniemen kiinteistöä ja luovutaan kehittämisen jälkeen

Luovutaan Jalkarannan seurakuntakodista
•    toimitaan monitoimitalo Jalon tiloissa

Luovutaan Harjunalustan seurakuntakodista 2026
•    käytetään tilaa, kunnes Metsäkankaalle on saatu uusi monipuoliseen käyttöön sopiva seurakuntatila

Luovutaan Liipolan seurakuntakeskuksesta 2026
•    luovutaan Liipolasta jakson lopulla ja hankitaan alueelta tilalle rakennus tai vuokratila

Luovutaan Nastolan seurakuntatalosta 2025
•    keskustellaan museon kanssa kiinteistön suojelumerkinnön poistamisesta ja kiinteistön kehittämisestä, lohkotaan rivitalo omaksi kiinteistöksi
•    toimistotila sijoitetaan Rakokiveen tai hautausmaan huoltorakennukseen
•    vuokrataan kirkon vierestä seurakuntatila tilaisuuksia varten
•    tai pyritään muuttamaan kirkkoa monipuolisempaan käyttöön sopivammaksi esimerkiksi penkkien poistamisella yhdestä siivestä, jonne sijoitetaan pöydät ja tuolit kerhoja, pienryhmiä, juhlatilaisuuksia varten. Pieni keittiö esim. morsiushuoneessa mahdollistaisi esimerkiksi kirkkokahvien pitämisen kirkossa ja sen puistossa.


Lisätiedot:

Kari Eskelinen, kiinteistötyöryhmän puheenjohtaja, 044 719 1213, kari.eskelinen@evl.fi