Uutislistaukseen

Mukana tärkeissä hetkissä on yksi uusista johtolauseista.

Valtteina yhteisöllisyys, välittäminen ja kohtaamiset – Lahden seurakunnat uudisti ilmettään

5.2.2021 08.48

Lahden seurakunnat on uudistanut visuaalisen ilmeensä. Uusi ilme näkyy helmikuusta alkaen vaiheittain seurakuntien viestinnässä, kiinteistöissä, kulkuneuvoissa ja asiakasmateriaaleissa. Uudistuksessa otetaan käyttöön uusia värejä, fontteja ja graafisia elementtejä.

”Kirkko toimii kaupunkilaisten hyväksi laajalla rintamalla. Valteiksi voisi lukea ainakin yhteisöllisyyden, välittämisen ja kohtaamiset, alustat vapaaehtoistoiminnalle sekä avun hengelliseen etsintään. Entinen ilmeemme oli yleisluontoinen ja vanhentunut. Oli tarpeellista suunnitella peruselementit uudelleen, jotta saamme välineet viestiä toiminnastamme nykyaikaisella tavalla”, kertoo Lahden seurakuntien viestintäpäällikkö Markus Luukkonen.

Uusittu brändi-ilme sisältää paljon uutta, mutta myös tunnistettavan vanhaa. Professori Kyösti Variksen vuonna 1990 suunnittelemasta laadukkaasta ja kirkon ydinviestin sisältävästä ristitunnuksesta ei luovuttu. Sen sijaan sen vihreä väri kirkastettiin ruohonvihreän suuntaan. Toinen pääväri on jatkossa violetti. Violetti on perinteinen kirkollinen väri, mutta harvemmin organisaatioiden käytössä. ”Näillä väreillä erotumme hyvin Lahdessa, jossa käytetään aika yleisesti sinistä”, Luukkonen arvioi.

Lahden seurakuntien viestinnässä nähdään jatkossa logon värityksellä leikittelyä esimerkiksi sosiaalisen median sisällöissä. ”Työyksiköistämme nousi toive raikkaista ja erottuvista väreistä. Ne antavat mahdollisuuksia tavoittaa erilaisia kohderyhmiä. Värejä on useita, mutta ne muodostavat yhdessä ehjän kokonaisuuden.” Kirkon viestinnästä tutusta Martti-nimisestä fontista luovuttiin, ja ensisijaiseksi fontiksi valittiin helppolukuinen ja selkeä Source Sans Pro, mikä myös parantaa tekstin saavutettavuutta.

Ilmeen uudistamisen parissa työskenteli Lahden seurakuntien projektiryhmä yhteistyössä mainostoimisto KMG Turun kanssa. Lisäksi kerättiin ideoita kaupunkilaisilta sekä seurakuntien työntekijöiltä. Syksyllä järjestettyyn asiakasymmärryskyselyyn saatiin 225 vastausta. ”Vastausten perusteella moni pohti aihetta suurella mielenkiinnolla. Saimme hyviä vastauksia, ja kyselyyn osallistuneilla oli vahva vaikutus lopputulokseen”, Luukkonen kertoo. Esimerkiksi Lahden seurakuntien käyttöön tulevista viidestä johtolauseesta kolme kuului kyselyn menestyjiin. Lauseet ovat ”Mukana tärkeissä hetkissä”, ”Saman taivaan alla” ja ”Yhteisellä tiellä”. Muut johtolauseet ovat ”Tekee hyvää” ja ”Kestävää kumppanuutta”.

Ilmeen muutos on osa Lahden seurakuntien strategista kehittämistä, jossa mietitään, minkä oloisen ja millä tavalla puhuttelevan seurakunnan kanssa lahtelaiset ja seurakuntalaiset saavat olla tekemissä. Viiden paikallisseurakunnan ja yhteisten työmuotojen muodostamasta yhtymästä käytetään jatkossa ytimekkäästi nimeä Lahden seurakunnat. Lahden seurakuntayhtymä jää juridiseksi nimeksi, joten nimitykseen voi yhä törmätä kokousaineistoissa.

Lisätiedot:

Markus Luukkonen, viestintäpäällikkö, 044 7191 250, markus.luukkonen@evl.fi