Uutislistaukseen

Lahden seurakunnat vähentää merkittävästi kiinteistöjensä energiapäästöjä vuonna 2021

13.4.2021 09.22

Lahden seurakunnat vähentää vuonna 2021 kiinteistöjensä kaukolämmön ja sähkön hiilidioksidipäästöjä yli 90 prosenttia. Päästöt vähenevät 706 tonnista noin 30 tonniin verrattuna vuoteen 2020.

Kaukolämmön päästöt vuonna 2020 olivat noin 221 tonnia ja sähkön päästöt 485 tonnia. Vuoden 2021 alusta alkaen lämmitykseen käytetään Lahti Energian sertifioimaa päästötöntä kaukolämpöä. Lisäksi Lahden seurakuntien johtoryhmä päätti maaliskuussa, että kiinteistöjen vuosittaisesta sähkönkulutuksesta noin 3 200 megawattituntia katetaan uusiutuvalla energialla, mikä vastaa noin 90 prosenttia keskimääräisestä vuosikulutuksesta.


”Olemme tulevina vuosina luopumassa muutamista kiinteistöistä, joten sähkön kulutuksemme tulisi jatkossa vähentyä. Tämän jälkeen hankkimamme vihreän sähkönkin määrä on hyvin lähellä sataa prosenttia kulutuksestamme”, kertoo Lahden seurakuntien kiinteistöpäällikkö Jukka-Pekka Penttinen.

Lahden seurakuntien kiinteistöissä kuluu vuodessa keskimäärin 3 451 megawattituntia sähköä ja 4 245 megawattituntia kaukolämpöä. Sähköä kuluu myös lämmitykseen, sillä osa leirikeskuksista ja seurakuntakodeista lämpenee sähköllä, samoin hautausmaarakennukset Levoa lukuun ottamatta.

”Lahdessa energiapäästöjen vähentäminen on tähän mennessä onnistunut Lahti Energian toimien ansiosta. Uusilla päätöksillä teemme omaa osuuttamme päästöjen vähentämiseksi”, Penttinen sanoo.

Energian päästösertifiointien lisäkustannukset ovat sähkössä alle 1 000 euroa ja kaukolämmössä noin 4 000 euroa.

”Sähkössä valittavana oli myös hieman edullisempi vesivoima, mutta tuuleen päädyimme johtokunnassa luontoarvojen vuoksi, sillä vesivoimapadot aiheuttavat ongelmia kalojen elinolosuhteisiin”, Penttinen sanoo.

Kirkon valtakunnallisen energia- ja ilmastostrategian tavoitteena on luopua vuoteen 2025 mennessä öljylämmityksestä sekä fossiilisilla polttoaineilla tuotetun sähkön käytöstä. 

Öljy on Lahden seurakunnilla käytössä lisälämmön lähteenä maalämmöllä olevassa Luomaniemen leirikeskuksessa sekä sähkölämmitteisessä Nastolan kappelissa.

”Strategian mukaisesti pitää miettiä, korvataanko öljykattilat esimerkiksi suoralla sähköllä tai jollain muulla varajärjestelmällä”, Penttinen sanoo.

Lisätiedot:

Pasi Mäkelä, hallintojohtaja, 044 719 1201, pasi.makela@evl.fi

Jukka-Pekka Penttinen, kiinteistöpäällikkö 044 719 1545, jukka-pekka.penttinen@evl.fi (tavoitettavissa 19.4. eteenpäin)