Uutislistaukseen

Siikaniemen kurssikeskuksen peruskorjaukselle vihreää valoa kirkkoneuvostolta

11.11.2021 21.20

Lahden seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto kävi torstaina läpi mittavia korjausinvestointeja. Kirkkoneuvosto näytti osaltaan vihreää valoa Siikaniemen kurssikeskuksen peruskorjaukselle. Siikaniemi on Lahden seurakuntien suurin leirikeskus. Kurssikeskukseen kuuluvat vuonna 1984 rakennettu pää- ja majoitusrakennus sekä vuonna 2002 rakennettu rantasauna. Alueella on myös vuonna 1984 rakennettu rivitalo sekä 1969 rakennettu partiomaja. Lisäksi alueella on huoltorakennus, partiolaisten käytössä oleva vanha rantasauna, kota, nuotiokatos sekä muita leiritoimintaa tukevia pieniä rakennuksia.

Pää- ja majoitusrakennuksissa on Sitowise Oy:n kuntotutkimuksen mukaan paljon korjausta tai uusimista vaativia rakenteita ja järjestelmiä. Esimerkiksi lvi- ja sähköjärjestelmät ovat uusimisen tarpeessa. Lämmitys tapahtuu maalämpöjärjestelmällä, joka on asennettu vuonna 2009. Tässä yhteydessä ei kuitenkaan saneerattu koko lämmitysjärjestelmää, vaan varastointi ja jakaminen tapahtuu edelleen vanhoilla lämminvesivaraajilla ja pattereilla. Myös esteettömyyden parantaminen ja turvallisuusjärjestelmät on uusittava vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Peruskorjauksen yhteyteen suunnitellaan lukuisia tilamuutoksia, jotka tukevat pienryhmiä ja muuta monimuotoista leiritoimintaa. Myös majoituskapasiteettiin suunnitellaan lisäystä.

Kaikkien kaavailtujen toiminnallisten muutoksien kanssa peruskorjauksen alustava kustannusarvio on 5 471 000 euroa ilman arvonlisäveroa. Hanke etenee joulukuussa Lahden yhteisen kirkkovaltuuston käsittelyyn ja päätettäväksi. Peruskorjaus on suunniteltu aloitettavaksi syyskuussa 2022 kesän rippileirien jälkeen. Kesto on arviolta 10–12 kuukautta, ja tarkoituksena on saada ainakin päärakennus käyttöön kesän 2023 rippileireille.

Luonnonkivimuuri halutaan korjata loppuun asti

Lahden vanhan hautausmaan vaarallisesti pullistuneen kivimuurin korjausta esitetään jatkettavaksi 70 metrin matkalta. Lahden seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli korjausurakkaa kokouksessaan torstaina. 40 metrin matkalle on jo aiemmin saatu Museovirastolta ja rakennusvalvonnalta lupa, jotta korjaustyöt voitiin aloittaa hätätyönä.

Muurin purkaminen aloitettiin syksyllä 2021. Muuri on käsin ladottu luonnonkivimuuri eikä sen alle ole tehty aikoinaan perustuksia. Sortumavaara on syntynyt vuosikymmenten kuluessa veden rapauttaessa muurin rakenteita. Vettä on päässyt rakenteisiin hautausmaan pintavesien valumisen yhteydessä, mikä on nopeuttanut rapauttamista. 

Korjauksen yhteydessä muurille pitää rakentaa perustukset sekä huolehtia pintavesien ohjaamisesta uusiin sadevesikaivoihin. Muurin alle valetaan teräsbetoniantura, joka ankkuroidaan porapaaluun. Maata tukemaan jätetään teräksiset vaakapontit, jotka on hitsattu porapaaluihin kiinni. Sisämuuri tehdään betonivahvisteisena ja se sidotaan harjateräksillä ponttiseinään. Muurin ulkokuori tehdään ulkonäöltään vastaamaan alkuperäistä.

Kirkollisen rakennuksen olennaista muuttamista koskevasta asiasta päättää Lahden yhteinen kirkkovaltuusto, jolle asia etenee joulukuussa. Päätös on lisäksi alistettava Kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Urakan kustannusarvio on 1,7 miljoonaa euroa. Kivimuuri sijaitsee Radiomäen harjun äkkijyrkässä rinteessä. Toisella puolella on pudotus Mannerheiminkadulle, toisella puolella vanhat haudat. Ahtaus ja pitkät alkuvalmistelut ovat vaikuttaneet ratkaisevasti työn kestoon ja hintaan.

Lisätiedot: Jukka-Pekka Penttinen, hallintojohtajan sijainen, 044 719 1545, jukka-pekka.penttinen@evl.fi