Uutislistaukseen

Kaksi hautakiveä aidattuna rautaketjulla. 1. Ehrnroothien hautaan Nastolan hautausmaalla on haudattu kenraalimajuri Gustaf Adolph Ehrnrooth vuonna 1848. Oikealla on bulgarialaisten vuonna 2014 Casimir Ehrnroothin syntymän 180-vuotislahjaksi pystyttämä muistolaatta.

Lahden vanhin käytössä oleva hautausmaa inventoitiin ensi kertaa kattavasti: ”Hautausmaat ovat avoin kirja paikallis- ja hautauskulttuurin historiaan”

10.12.2021 09.35

Nastolan hautausmaasta on valmistunut kattava inventointi, jossa selvitettiin hautausmaan yleisen historian lisäksi rakennukset, yleiset muistomerkit sekä 50 kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi arvioitua hautaa muistomerkkeineen.

Nastolan hautausmaa on vanhin Lahden seurakuntien käytössä olevista hautausmaista. Se otettiin käyttöön vuonna 1848.

Seurakuntien tehtävänä on ylläpitää tietoja hautausmaiden historiasta, sinne haudatuista vainajista, hautausmaan suunnittelusta sekä hautausmaihin liittyvistä muistoista.


”Näiden kartoittamiseksi ja kulttuurihistoriallisesti tärkeiden arvojen huomioimiseksi Lahden seurakuntien hautaustoimi näki tarpeelliseksi teettää Nastolan hautausmaan inventoinnin”, kertoo Lahden seurakuntien hautaustoimen päällikkö Mari Aartolahti.


Inventointi on Lahdessa laatuaan ensimmäinen. Muilla Lahden hautausmailla on tehty suppeat, omaan sisäiseen käyttöön tarkoitetut inventoinnit, jotka keskittyvät lähinnä henkilöhistoriaan, mutta taidetta ei ole arvioitu eikä historiaa tai muistomerkkitietoja ole kerätty kirjallisesti yksiin kansiin.


Nastolan hautausmaan inventointityön ja -raportoinnin teki nastolalainen arkkitehti Matti Oijala.
”Hautausmaat ovat avoin kirja paikallis- ja hautauskulttuurin historiaan. Nastolan hautausmaata on laajennettu useaan kertaan hieman yli 170 vuoden aikana ja aikakausiensa ihanteet vainajien muistamisessa näkyvät hauta-alueilla”, Oijala kertoo.


Tästä on hyötyä esimerkiksi seurakunnalle ja sen työntekijöille alueen hoidossa. Hautausmaat ovat lisäksi suosittuja tutustumiskohteita muillekin kuin vainajien lähiomaisille.


”Vainajien muistaminen on yleisinhimillinen piirre ja Nastolan hautausmaata ympäröivä kiviaita portteineen on tie hiljaisuuden puutarhaan”, Oijala kuvailee.


Nastolan hautausmaan aineisto antaa vertailukohdan hautausmaiden yleiseen historiaan.


”Muistomerkkien malli, materiaali, hautakoristeet, arvonimet, tekstit muistolauseineen ja symboliikka ovat viesti jälkipolville. Tutkimuksessa ne käytiin läpi yksityiskohtaisesti”, Oijala kertoo.


Nastolan hautausmaan ensimmäisen vainajan, kenraali Gustaf Adolph Ehrnroothin, hautakivi on alueen lähes ainoa empiretyylinen muistomerkki pitkine muistoteksteineen. Nastolaan on haudattu myös Bulgarian pääministerinäkin 1880-luvulla toiminut kenraali Johan Casimir Ehrnrooth.


Tavallisen kansan rivihautojen vanhan tavan mukaisista puisista hautalaudoista on muutama jäljellä.

Liite:

Nastolan hautausmaan inventointi.Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Lisätiedot:
Mari Aartolahti, hautaustoimen päällikkö, Lahden seurakunnat, 044 719 1416, mari.aartolahti@evl.fi
Matti Oijala, arkkitehti, 045 673 2504, matti.oijala@phnet.fi