Uutislistaukseen

Kuvassa on Mukkulan kirkko. Mukkulan kirkon julkisivukorjaus on suunniteltu toteutettavaksi kesällä 2022. Kirkkosali pysyy käytössä koko korjauksen ajan. Kuva: Lahden seurakuntayhtymä

Ristinkirkon kirkkosali suljetaan keväällä 2022 korjauksen ajaksi, myös Mukkulassa korjataan kirkon julkisivua

16.12.2021 20.43

Lahden yhteinen kirkkoneuvosto valitsi torstaina Ristinkirkon peruskorjauksen toisen vaiheen urakoitsijaksi HI-Rakennus ja maalaus Oy:n 279 000 euron hinnalla. Hinta ei sisällä arvonlisäveroa. Korjaustöiden toisessa vaiheessa kirkkosalin teräsikkunat ja niihin liittyvät teräsrakenteet kunnostetaan sekä umpiolasitukset ja osa metallipinnoista uusitaan. Kunnostettavia ikkunoiden kasetteja on 76 kappaletta. Alumiinikasettien alla olevat asbestia sisältävät tuulensuojalevyt poistetaan ja lämmöneristeet uusitaan. Korjaukset toteutetaan siten, että ulkonäkö säilyy alkuperäisen kaltaisena tai lähellä alkuperäistä. 

Työt on tarkoitus aloittaa pääsiäisen jälkeen valmistelevilla töillä. Kirkko on suljettu 25.4.–31.7.2022 välisen ajan. Keski-Lahden seurakunnan kesän konfirmaatioita sekä muita tilaisuuksia on siirretty Lahden muihin kirkkoihin. Korjaustöiden tulee olla valmiita kirkkosalin sisäpuolen osalta 15.7.2022, jotta urkujen huolto ehditään toteuttaa ennen Lahden kansainvälistä urkuviikkoa. 

Ristinkirkko on suojeltu kaavalla. Korjauksissa tehdään yhteistyötä Museoviraston, Alvar Aalto -säätiön sekä Lahden kaupungin rakennusvalvonnan kanssa. 

Mukkulan kirkon julkisivua korjataan kesällä 2022

Mukkulan kirkon julkisivun korjaajaksi valittiin Rappaustekniikka Laurell Oy. Korjausurakan hinta on 432 000 euroa ilman arvonlisäveroa. Lahden yhteinen kirkkoneuvosto päätti urakoitsijasta torstaina.

Kirkossa havaittiin vuonna 2020 kirkkosalin ja seurakuntasalin seinien alaosien sisäpinnalla kosteuden aiheuttamaa maalien hilseilyä. Myös kattoikkunat ovat vuotaneet ja jättäneet vuotojälkiä seinään. Vauriokartoituksessa havaittiin, että kosteusongelmat johtuvat osin rakenteesta ja osin bitumikermin ikääntymisestä. 

Korjaustyöurakka sisältää kaltevien ulkoseinien tiilimuurauksen, lämmöneristeen ja vedeneristeen purkamisen teräsbetonielementtiin asti. Sisäkuorena oleva betonielementti kunnostetaan uuden bitumikermin alustaksi ja sen päälle asennetaan uusi julkisivu. Urakassa uusitaan myös kirkkosalin kattoikkunat sekä kaltevien seinien ikkunat. Uudessa julkisivussa julkisivulevyyn muurataan tiililaatta kokonaisen tiilen sijaan. 

Korjaus on suunniteltu toteutettavaksi kesällä 2022. Kirkkosali pysyy käytössä koko korjauksen ajan. Mukkulan kirkko on valmistunut vuonna 1993. Kirkossa on kirkkosalin lisäksi seurakuntasali, kerhotiloja ja kokoushuone. Kirkkosaliin mahtuu 200 henkilöä, mutta siirtoseinien avulla sinne voidaan saada 360 istumapaikkaa.

Matalan kynnyksen palvelua 16-29-vuotiaille lahtelaisille

Lahden seurakuntayhtymä on saanut Kirkkohallitukselta avustuksen 16-29-vuotiaille lahtelaisille tarkoitetun niin kutsutun lyhytterapian käynnistämiseen. Matalan kynnyksen palvelua räätälöidään oppilaitoksiin perinteisen terapian ulkopuolella oleville nuorille ja nuorille aikuisille. Samalla tavoitteena on lisätä tietoisuutta kirkon tarjoamasta keskusteluavusta.

Avustuksen suuruus on 29 400 euroa. ”Walk in – walk out” -projektin on tarkoitus käynnistyä alkuvuodesta 2022.

Lisätiedot: Jukka-Pekka Penttinen, hallintojohtajan sijainen, 044 719 1545, jukka-pekka.penttinen@evl.fi