Lahden aluekeskusrekisteriin kuuluu 24 seurakuntaa

karttakuva

Lahden aluekeskusrekisteri vastaa jäsenseurakuntiensa jäsenkirjanpidosta ja niiden tietojen luovutuksesta. Aluekeskusrekisteri hoitaa virkatodistuksiin, sukuselvityksiin, sukututkimuksiin, avioliiton esteiden tutkintaan ja kirkollisten toimitusten rekisteröintiin liittyviä asioita.

Lahden aluekeskusrekisterissä keskitetysti hoidetaan:

  • virkatodistus- ja sukuselvitystilaukset
  • todistukset sukututkimuksia varten

Lahden aluekeskusrekisterin jäsenseurakunnissa hoidetaan oman seurakuntansa osalta:

  • elossaolotodistukset
  • avioliiton esteiden tutkinnat
  • kirkkoon liittymiset
  • kirkollisten toimitusten rekisteröinnit

Virkatodistukset ja sukuselvitykset

Aluekeskusrekisterin laatima virkatodistus on asiakirja, jolla luovutetaan tietyn henkilön tietoja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenyyden ajalta. Tiedot perustuvat kirkonkirjoissa oleviin tietoihin. Elossaolotodistukseen merkitään henkilön perustiedot. Sukuselvitysmuotoinen virkatodistus on sisällöltään laajempi. Sen antaminen edellyttää hyväksyttyä käyttötarkoitusta, esim. perunkirjoitus. Virkatodistuksen tietosisältö on sidottu sen käyttötarkoitukseen.

Virkatodistukset ovat maksullisia, hinnasto

Sukuselvitystilaukset

Sähköisesti kirkon asiointipalvelun kautta
tai puhelimitse ma–pe klo 9-12 numerosta 044 719 4612
tai asioimalla asiakaspalvelupisteessämme: Vapaudenkatu 6, torin laidalla katutasossa

Sukututkimus

Aluekeskusrekisteri tekee sukututkimusta varten maksullisia todistuksia jäsenseurakuntiensa alueelta. Ohjeet sukututkimustilaukseen löytyvät tästä.

Rekisteröintipalvelut

Aluekeskusrekisteri huolehtii jäsenseurakuntien osalta kirkollisten toimisten rekisteröinnistä ja jäsenrekisterin ylläpidosta. Näitä tehtäviä ovat:

  • avioliiton esteiden tutkinnat
  • kirkkoon liittymiset
  • kirkollisten toimitusten rekisteröinnit: kaste, rippikoulu, avioliittoon vihkiminen, avioliiton kirkollinen siunaaminen, hautaan siunaaminen

Sähköposti: lahti.rekisteroinnit@evl.fi

Lahden aluekeskusrekisterin rekisteröinnin puh. 044 719 4611 ja 044 719 1256.
Kirkollisten toimitusten lomakkeet lähetetään skannattuna aluekeskusrekisteriin ja alkeperäinen lomake arkistoitavaksi siihen seurakuntaan, jonka jäsenestä on kyse.

Lahden asiointi- ja palvelupisteen yhteystiedot

Vapaudenkatu 6, Lahti
Avoinna ma-ke ja pe 9-15 ja to 9-16

Sähköposti: lahti.keskusrekisteri@evl.fi

Postiosoite

Lahden seurakuntayhtymä, Lahden aluekeskusrekisteri
Kirkkokatu 5 / PL 84
15110 Lahti / 15111 Lahti

Lahden aluekeskusrekisteriin kuuluvat seurakunnat ja linkit verkkosivuille.

Lahden aluekeskusrekisterin tietosuojaseloste

Tietosuoja-asetuksen mukainen informointi tietojen käsittelystä kirkon yhteisessä jäsenrekisterissäLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Lahden aluekeskusrekisterin johtaja

Lahden aluekeskusrekisterin johtaja
Lahden seurakuntayhtymä
Keskusrekisteri
Kirkkokatu 5
15110 Lahti

Lahden seurakuntien toimistoyksikön ja Lahden aluekeskusrekisterin johtaja