Uutislistaukseen

Matalan kynnyksen terapiapalvelut 16–30-vuotiaille alkavat Lahdessa – seurakunnat vastaavat nuorten huutavaan avuntarpeeseen

Mies nojaa ovenkarmiin ja katsoo hymyillen kameraan.

Lahden seurakuntien erityisnuorisotyönohjaaja Antti Ojala työskentelee Walk in Talk -keskusteluapupisteessä Koulutuskeskus Salpauksen tiloissa Vipusenkadulla. Hän ottaa vastaan keskusteluun tulevia ja ohjaa heidät keskustelijalle.

Lahden seurakuntayhtymä aloittaa matalan kynnyksen lyhytterapia- ja keskusteluapupalvelut 16–30-vuotiaille nuorille ja aikuisille. Yhtymä vastaa näin osaltaan Lahden huutavaan nuorisopsykiatrisen palvelun tarpeeseen.

Palvelu toteutetaan Kirkon Walk in -terapiatoimintana, johon Kirkkohallitus on myöntänyt kertaluonteisen kokeiluavustuksen. Lahden seurakuntien tavoitteena on tehdä Walk in -toiminnasta pysyvää toimintaa.

”Hankkeen tarkoitus on tavoittaa perinteisen terapian ulkopuolella olevia nuoria ja nuoria aikuisia, jotka hyötyvät ratkaisukeskeisestä lyhytterapiasta, jonne on nopea ja helppo tulla”, kertoo Lahden seurakuntien Walk in -toiminnan koordinaattori Tuomas Tulenheimo.

Avun tarpeessa olevia ohjataan palveluun verkostoyhteistyön kautta. Käytännössä sosiaali- ja terveydenhuolto, oppilaitosten oppilashuolto tai opettaja voivat ohjata nuoren nopeasti avun piiriin, jossa ei ole jonoja. Palveluun voi tulla matalalla kynnyksellä myös oma-aloitteisesti.

Lahdessa on huutava tarve nuorisopsykiatriselle avulle.

”Terapiaan on vaikea päästä. Kentän kokemuksen perusteella voidaan myös sanoa, että viralliset hoito- ja tukijärjestelmät eivät tavoita tuesta hyötyviä nuoria riittävästi. Syitä on monia, mutta osa nuorista kokee perinteisen hoidollisen linjan lääkityksineen vieraana”, Tulenheimo sanoo.

Walk in -terapia on asiakkaille maksutonta, anonyymiä ja ilman ajanvarausta toteutettavaa ammatillista keskusteluapua. Toiminta on lähtökohtaisesti kertaluonteista. Asiakas voi halutessaan käydä keskustelemassa myös useamman kerran, mutta ei välttämättä saman terapeutin tai työntekijän kanssa. Käytettävä terapiasuuntaus on ratkaisukeskeinen, ja sitä tarjoaa soveltuvan pohjakoulutuksen suorittanut terapeutti. Walk in -terapia toimii 20.4. alkaen kerran viikossa keskiviikkoisin klo 15–18 Vapaudenkadun toimipisteessä, Vapaudenkatu 6, 2. krs.

Walk in Talk -keskusteluapu on terapiaa kevyempi toimintamuoto, jossa työntekijä käy keskusteluja ratkaisukeskeisessä hengessä, mutta keskusteluapu ei ole terapiaa. Walk in Talk toimii 21.4. alkaen kerran viikossa torstaisin klo 12–15 Koulutuskeskus Salpauksessa Vipusenkadun toimipisteessä.

Lisätiedot:
Tuomas Tulenheimo, Kasvatustyönsihteeri, Walk in -toiminnan koordinaattori, 044 719 1352, tuomas.tulenheimo@evl.fi
Neea Hakala, Erityisnuorisotyönohjaaja, 040 701 5163, neea.hakala@evl.fi

26.4.2022 13.47