Uutislistaukseen

Seurakunnat koetaan aiempaa läheisemmiksi suurissa kaupungeissa

Uimahyppykuva Lahden seurakuntien rippileiriltä Asikkalan Heinäsaaresta.

Kirkko voi poikkeusolojen aikana ja niiden jälkeen näyttäytyä aiempaa läheisempänä toimijana. Kuva Lahden seurakuntien rippileiriltä Asikkalan Heinäsaaresta. Kuva: Samuli Ikäheimo

Suomen evankelis-luterilaiset seurakunnat koetaan entistä läheisemmiksi kaupunkiseurakuntien alueella. Seurakunnat koettiin myös aiempaa rohkeammiksi, henkilökohtaisemmiksi ja kokeilunhaluisemmiksi.

Asia ilmenee seurakuntien empatia- ja tunnettuuskyselystä, joka toteutettiin maalis-huhtikuussa kaikkiaan 15 kaupunkiseurakunnan alueella. Kyselyyn vastasi 7 356 suomalaista, joukossa 553 lahtelaista vastaajaa. 

– Vaikka mielikuvien muutos ei useilla paikkakunnilla ollut erityisen voimakasta, kokonaiskuva on selkeä ja johdonmukainen, tutkija Kimmo Ketola Kirkon tutkimus ja koulutus -yksiköstä toteaa.

Kehitys näkyy muun muassa siten, että positiiviset tunteet ovat lisääntyneet niin kirkkoon kuuluvien kuin kirkkoon kuulumattomien keskuudessa. Kirkkoon kuuluvien joukossa kasvua on kuusi ja kirkkoon kuulumattomien joukossakin kaksi prosenttia.

51 prosenttia lahtelaisista arvioi viimeisintä kokemustaan Lahden seurakuntayhtymästä joko myönteiseksi tai erittäin myönteiseksi. 41 prosenttia vastaajista kuvaili kokemustaan neutraaliksi ja vajaa kymmenes kielteiseksi.

Noin puolet kyselyyn vastanneista sanoi kohtaavansa oman seurakuntansa useimmiten median välityksellä. Kirkon jäsenistä 60 prosenttia ja kirkkoon kuulumattomista 33 prosenttia sanoi kohdanneensa vuoden aikana paikallisseurakuntia tällä tavoin. 

Toiseksi yleisin kontakti ovat vierailut hautausmailla. Lähes puolet vastaajista ilmoitti käyneensä vuoden aikana hautausmaalla. 

Noin neljäsosa suomalaisista oli osallistunut vuoden aikana kirkollisiin toimituksiin ja viidesosa oli vieraillut kirkossa tai kappelissa. Noin joka kuudes ilmoitti kohdanneensa seurakunnat sosiaalisen median kautta. Some korostui varsinkin nuorissa ikäryhmissä. 

Kyselyyn vastanneita pyydettiin arvioimaan seurakuntien toiminnan merkittävyyttä. Vastaajat pitävät tärkeinä, että kirkko pitää huolta vanhuksista ja vähäosaisista, tukee elämän kriiseissä sekä järjestää toimintaa lapsille ja nuorille. Myös kirkkojen ja hautausmaiden hoitoa arvostetaan. 

Seurakuntien empatia- ja tunnettuuskyselyn toteutti Norstat Oy. Aineisto on painotettu alueittain iän ja sukupuolen mukaan aikuisväestöä vastaavaksi. Valtakunnallisen aineiston virhemarginaali on 1,1 ja Lahden osalta 4,2 prosenttiyksikköä.

Vastaava kysely toteutettiin edellisen kerran vuonna 2021.  

Lisätiedot: Markus Luukkonen, viestintäpäällikkö, markus.luukkonen@evl.fi, 044 719 1250

7.8.2023 14.57