Uutislistaukseen

Hautaoikeuden menettäminen hoitamattomuuden vuoksi

Kuvituskuva hautausmaasta

Lahden hautausmailla (Vanha hautausmaa, Mustankallion hautausmaa, Nastolan hautausmaa, Läntinen hautausmaa ja Levon hautausmaa) on vuosina 2021 ja 2022 kartoitettu haudat, joiden hoito on laiminlyöty. Hoitamattomiksi on katsottu pääasiassa haudat, joiden muistomerkki on kallistunut vaarallisesti. Hautaoikeuden haltijalla on lain mukaan velvollisuus huolehtia haudan hoidosta. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 13.10.2022 § 94 velvoittaa hautaoikeuden haltijat kunnostamaan hoitamattomiksi todetut haudat vuoden kuluessa.

Marraskuussa 2023 kartoitettiin haudat, jotka kehotuksesta huolimatta olivat edelleen hoitamatta. Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 14.12.2023 § 154, päättänyt hautaoikeuden menettämisestä näiltä haudoilta (Kirkkolaki 3 luku 33 § 3 momentti).

Ohessa on luettelo hoitamattomista haudoista. Kuulutuskyltit asetetaan haudoille, joiden haltijoille ei saada toimitettua tietoa kirjeitse.

Hautamuistomerkin voi poistaa haudalta 8.11.2024 mennessä, minkä jälkeen se siirtyy seurakuntayhtymän hallintaan vastikkeetta. (Hautaustoimilaki 14 §). Vuoden 2024 aikana luetteloidaan historiallisesti arvokkaat muistomerkit, jotka säilytetään.

Hautaoikeuden voi lunastaa takaisin 5–25 vuodeksi vuoden 2024 aikana. Myöhemmin hautaoikeuden palauttamista voi hakea, jos hautaa ei ole luovutettu edelleen.

Tarvittaessa neuvomme 044 719 4640 arkisin klo 8–11 ja 12–15 tai lahti.hautaustoimi@evl.fi.

Lahdessa, 3.1.2024

Lahden seurakuntayhtymä

Luettelo hoitamattomista haudoista

3.1.2024 06.00