Uutislistaukseen

Lahden seurakunnilta 2 miljoonaa euroa ylijäämäinen tulos

Ilmakuva Lahden Ristinkirkosta.

Lahden Ristinkirkkoa on peruskorjattu vaiheittain jo muutaman vuoden ajan. Seuraavassa vaiheessa saneerataan LVIA-järjestelmä ja pysäköintiterassi sekä kunnostetaan sokkelin vesieristys ja salaojat. Kuva: Eetu Kilkkilä

Lahden yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi torstain kokouksessaan osaltaan Lahden seurakuntayhtymän, sen hautainhoitorahaston ja missiokauppojen tilinpäätökset vuodelta 2023. Ne menevät vielä 3. huhtikuuta kokoontuvan Lahden yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäviksi. Lahden seurakuntien toimintatuotot olivat viime vuonna 6,0 miljoonaa ja toimintakulut 23,7 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli 2,2 miljoonaa euroa ja poistoerojen korjauserien jälkeen tilikauden ylijäämä osoittaa 2,3 miljoonaa euroa. 

Lahden seurakunnissa on käynnissä mittava, monivuotinen investointiputki. Investoinnit olivat vuonna 2023 kaikkiaan 8,3 miljoonaa euroa, joista ylivoimaisesti suurimpana Siikaniemen kurssikeskuksen peruskorjaus. Investoinnit rahoitettiin osaksi sijoitusomaisuutta myymällä. Lainoja oli vuodenvaihteessa jäljellä 0,3 miljoonaa euroa. Kirkollisverotuloa kertyi 21,0 miljoonaa euroa, eli 9,3 prosenttia edellistä vuotta enemmän. Tämä siitä huolimatta, että kirkollisveroprosenttia alennettiin vuonna 2023 1,5 prosentista 1,45 prosenttiin. 

Lahden seurakuntayhtymän jäsenmäärä pieneni 1 358 henkilöllä (-2,1 %) ja oli vuoden 2023 päätteeksi 73 136. Lahtelaisista 60,6 prosenttia kuului evankelis-luterilaiseen kirkkoon.

Ristinkirkon peruskorjaus jatkuu

Lahden Ristinkirkkoa on peruskorjattu vaiheittain jo muutaman vuoden ajan. Ensimmäisissä vaiheissa on uusittu tasakatto-osuudet sekä ikkunat ja kunnostettu julkisivun ja kellotornin rakenteet. Seuraavassa vaiheessa saneerataan LVIA-järjestelmä, kunnostetaan sokkelin vesieristys ja salaojat sekä saneerataan pysäköintiterassi. 

Lahden yhteinen kirkkoneuvosto valitsi maanrakennusurakoitsijaksi Maanrakennus Partonen Oy:n 117 000 euron (alv. 0 %) hinnalla. Urakka-alue sijaitsee Ristinkirkon sankarihautausmaan puoleisella sivulla. Urakkaan kuuluu sokkelirakenteiden maankaivuu, täyttö-, vedeneristys- ja lämmöneristystyöt. Lisäksi uusitaan salaoja- ja sadevesiviemärit sekä sankarihautausmaan puoleisen sisäänkäynnin konsolirakenne.

Maanrakennustyöt toteutetaan ennen LVIA-saneerausta, koska sankarihautausmaan puoleista aluetta tarvitaan kirkon yläosissa olevien ilmanvaihtokonetilojen saneerausta varten. Maanrakennustyöt suoritetaan alustavan aikataulun mukaan 15.4.–31.5.2024 välisenä aikana. LVIA-saneerauksen alustava toteutusaikataulu on 15.5.- 30.11.2024. Ristinkirkko suljetaan korjaustöiden ajaksi ja alueella liikkumista joudutaan kaivuutöiden vuoksi rajaamaan. Pääsy sankarihautausmaalle toteutetaan tilapäisjärjestelyin.

Lisätiedot: Matti Ilmivalta, hallintojohtaja, matti.ilmivalta@evl.fi, 044 719 1201 ja Ristinkirkon peruskorjauksen osalta Jukka-Pekka Penttinen, kiinteistöpäällikkö, jukka-pekka.penttinen@evl.fi, 044 719 1545
 

14.3.2024 19.30